• Dnes je
  Štvrtok 30. 6. 2022
  • jún 2022
    • 27
    • Po
    • 6.B
    • 27. 6.
     1-4
    • Školský výlet
    • 27
    • Po
    • 3.B
    • 27. 6.
     1-4
    • Školský výlet
    • 27
    • Po
    • 5.B
    • 27. 6.
     1-4
    • Školský výlet
    • 27
    • Po
    • 2.A
    • 27. 6.
     1-4
    • Školský výlet
    • 27
    • Po
    • Preberanie a výmena učebníc
     1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.B, 2.C, 3.A, 3.C, 4.B, 5.A, 5.C, 4.D, 6.A, 6.C, 7.A, 7.C, 7.D, 8.A, 8.B, 8.C
    • 27. 6.
     1-2
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 27
    • Po
    • 9.B
    • 27. 6.
     1-4
    • Školský výlet
    • 28
    • Ut
    • Úprava tried a šatní
     1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B
    • 28. 6.
     1-2
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 28
    • Ut
    • Čistenie lavíc, šatní a skriniek
     1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B
    • 28. 6.
     3-4
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 29
    • St
    • Administratívne a triednické práce
     1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B
    • 29. 6.
     1-4
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 30
    • Št
    • Slávnostné ukončenie školského roka
     1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B
    • 30. 6.
     1
    • Hodina s triednym učiteľom