• Príhovor riaditeľky školy

     • Milí čitatelia nášho webu .

      Sme v predveľkonočnom období. Za štandardných podmienok by sme boli v strese 

      z upratovania, nakupovania, pečenia. Niekto však od základu zmenil naše plány -  neviditeľný vírus sa bytostne dotkol  každého z nás. Sme zodpovední, nosíme rúšku a zostali sme doma.

      Využime to zmysluplne. Už sa to okolo nás deje: začali sme šiť rúška, pečieme  chlieb a delíme sa s receptami naň.  S vďakou myslíme na lekárov, zdravotníkov, požiarnikov, policajtov, smetiarov, predavačky, zásobovačov a celý rad ďalších, ktorí sa starajú o každodenný chod nášho života.

      Sme ohľaduplnejší  voči seniorom. Dokonca i prácu učiteľov s 25 deťmi v triede už nepokladáme za prácu snov po pár dňoch doma učenia sa s vlastnými deťmi.

      Veľkonočné sviatky môžeme vnímať rozdielne: niekto ich svätí v zmysle kresťanských tradícií, iný oslavuje príchod sviatkov jari, deti sa tešia na šibačkovú výslužku.

      Všetci ale máme teraz jedno spoločné: môžeme prežiť hodnotový posun, keď pochopíme cenu zdravia, zmysel života, význam rodiny a sociálnych kontaktov .

      Ponúkam Vám oporu školy ako komunity pre žiakov, rodičov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy.  

      Kontaktujte nás. Spolu to zvládneme.

      V budúcnosti,  po prekonaní tohto ťažkého obdobia,  tak  budeme silnejší a možno v medziľudských vzťahoch aj lepší.

      RNDr. Alena Heldová, riaditeľka školy