• OZNAM

     • Vedenie školy oznamuje rodičom, aby si preštudovali Usmernenie Ministerstva školstva z 27.10.2020. Prvostupniarskym rodičom dávame do pozornosti bod č.8 a č.10. V pondelok 2.11.2020 podľa situácie po celoplošnom testovaní zverejníme organizáciu vyučovania a výchovy na 1. stupni a v ŠKD.

     • Opatrenia 12.10.2020

     • Vážení rodičia,

      Vedenie školy zodpovedne pristupuje k usmerneniam MŠVVaŠ SR a preventívnym opatreniam v súvislosti s epidemiologickou situáciou. Na škole naďalej pokračuje vyučovanie prezenčnou formou. V platnosti sú prísne epidemiologické opatrenia:

      • ranný filter a meranie telesnej teploty
      • žiaci do školy vstupujú 4 vchodmi
      • dezinfekčné prostriedky umiestnené na všetkých chodbách a v priestoroch školy
      • tekuté mydlá a papierové jednorazové utierky na ruky v priestoroch toaliet
      • nosenie rúšok je povinné od 12.10. pre všetkých žiakov 1. a 2. stupňa, aj všetkých zamestnancov
      • prevádzka školy je zabezpečená od 6,30 do 17,30 hod. pre prihlásených žiakov ŠKD
      • ranné a záverečné združovanie je zabezpečené v kmeňových triedach 1. stupňa- deti sa nepremiešavajú, dozor je zabezpečený 4 pedag. zamestnancami
      • žiaci sa cez prestávky zdržiavajú v triedach, kde je zabezpečené pravidelné vetranie
      • stravovanie v školskej jedálni je upravené tak, aby sa v jednom čase v miestnosti miešalo čo najmenej tried, žiaci čakajú v rozostupoch v aule školy, stoly sú oddelené paravánmi a pri stoloch je zabezpečený menší počet stoličiek..

      12.10.2020 vstúpili do platnosti nové usmernenia z MŠ SR a rozhodnutie MŠVV SR (viď príloha).

      https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-11102020/

      Chceme vás požiadať, aby ste sledovali školskú stránku Edupage, či vašu e -mailovú schránku, kde sú vždy aktuálne informácie.

      Na záver sa Vám chceme poďakovať za spoluprácu, trpezlivosť, za to, že aj Vy prispievate k tomu, aby sme v zelenej zóne, ktorá nám umožňuje vyučovať priamo v škole, vytrvali čo najdlhšie.

                                                                                                               Vedenie školy

     • Klokan

     • Minulý školský rok sa kvôli pandemickej situcáii celoslovenská matematická súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN realizoval online. Výsledky súťaže prišli až tento školský rok. Organizátori súťaže skonštatovali, že výsledky nemajú takú výpovednú hodnotu, ako po iné roky, a preto sa rozhodli odmeniť každého žiaka prihláseného do súťaže.

      Do súťaže sa z I. stupňa prihlásilo 175 žiakov, online robilo 132 detí. Z II. Stupňa bolo prihlásených 28 žiakov, do online sa zapojilo 14 detí. Všetci žiaci (203) dostali diplomy a darčeky. Tým, ktorí sa zapojili (146 detí) online, GRATULUJEME a ďakujeme, že to zvládli.

                                                                                                    Mgr. Zuzana Koháryová

                                                                                                  školská koordinátorka súťaže

    • Kontakt

     • Základná škola
     • heldova@zspodzaba.sk
     • +421 2 4524 3151
     • Podzáhradná 51, 821 07 Bratislava 82107 Bratislava Slovakia
     • 31745041
     • 2020918790
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje