• Šinter liga sa mení na Šinter eligu od 1.2.

     • Milé žiačky, milí žiaci, vážení rodičia a priatelia školy,

      v tomto školskom roku mali deti zo ŠINTER tímu Podzáhradná MIGHTY MOLES reprezentovať ZŠ Podzáhradná v ŠINTER lige. Bohužiaľ, zo známych dôvodov bola súťaž ako aj všetky krúžky s ňou spojené od októbra dlhodobo prerušené. V spolupráci s organizátormi projektu a ostatnými partnerskými školami sme ale pripravili jeho nový formát, ktorý dostal názov ŠINTER e-liga.

      Začína prvým tréningom vysielaným v pondelok 1. februára od 17:00 na YouTube kanáli ŠINTER TV. Veľkou výhodou týchto tréningov, ktoré budú pravidelne každý pondelok a štvrtok od 17:00 do 17:30 je, že si ich môžu vyskúšať úplne všetci, tí najmladší ale aj "dospeláci". Budú koncipované tak, aby ich zvládol naozaj každý a zamerajú sa na základy atletiky, gymnastika, rôznych loptových hier, doplnené cvičeniami na rozvoj sily, kondičky, obratnosti, výbušnosti.

      Súčasťou ŠINTER e-ligy budú aj rôzne dlhodobé súťaže o veľmi zaujímavé a hodnotné ceny. Viac informácií nájdete na stránke www.sinterliga.sk a Facebook stránke Šinterliga.

      Veríme, že do súťaženia a pravidelného cvičenia sa vás zapojí čo najviac, taktiež držíme palce, aby sa vám aj podarilo niečo vyhrať. Športu zdar!

                                                        Mgr. Viera Mintálová, vedúca krúžku športových hier

     • Vyučovanie od 11.1.2021

     • Vážení rodičia!

      Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území SR a na  základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR sa od 11. januára 2021 obnovuje vyučovanie pre žiakov 1. až 9. ročníka a to dištančnou formou, t.j. z domu.

      Pre všetkých žiakov našej školy platia „Pravidlá dištančného vyučovania“, preto ich znovu zverejňujeme a dávame do Vašej pozornosti. Súčasťou dištančnej výuky je aj on-line vyučovanie, pri ktorom je zostavený presný rozpis vyučovacích hodín.

      Žiaci 1. stupňa obdržia od svojich triednych učiteliek presný rozpis online hodín, ktoré sú povinné. Pani vychovávateľky majú pre deti taktiež pripravené rôzne on-line relaxačné hry a aktivity. Účasť je dobrovoľná, ale pre socializáciu detí veľmi prospešná.  

      Žiaci 2. stupňa pokračujú v online vyučovaní tak, ako pred prázdninami.

      Žiaci, ktorí potrebovali pomoc pri učení od pedagogických asistentov, budú mať naďalej k dispozícii ich asistenciu pri online hodinách, pri vypracovávaní úloh, príp. pri učení podľa dohody s rodičom.

      K dispozícii rodičom aj žiakom je náš psychologický servis pod vedením p. Moškovej a p. Branikovičovej ( mail: zs.poradna@gmail.com, moskova@zspodzaba.sk, branikovicova@zspodzaba.sk)

      Podľa pravidiel dištančného vyučovania budú učitelia jednotlivých predmetov zadávať žiakom úlohy v čase od 8:00 do 14:00 hod. v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie. Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá týždennej dotácii predmetu (s výnimkou hlavných predmetov SJL a MAT). Preto je potrebné denne sledovať stránku Edupage, príp. Clasroom.

      V tomto termíne, príp. podľa dohody môžete podľa potreby kontaktovať triedneho učiteľa ohľadom individuálnej konzultácie.

      Pre prihlásené deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre bude od utorka 12.1.2021 zabezpečená prevádzka ŠKD  na našej škole od 7,00 do 16,00 hod. Od prihlásených zákonných zástupcov budeme vyžadovať potvrdenie o pretestovaní aspoň 1 rodiča, potvrdenie od zamestnávateľa, že nemôžu svoju prácu vykonávať z domu a potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Prevádzka bude zabezpečená v pavilóne ŠKD.

                                                                                  

                                                                                                                    Vedenie školy


    • Kontakt

     • Základná škola
     • heldova@zspodzaba.sk
     • +421 2 4524 3151
     • Podzáhradná 51, 821 07 Bratislava 82107 Bratislava Slovakia
     • 31745041
     • 2020918790
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje