Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 52023 vypracovanie Dokumentácie PZS 647,30 s DPH 52023 Haspo.sk s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 15.05.2023
Objednávka 82023 výmena podláh v kabinetoch 4 964,04 s DPH 08.06.2023 VETEX Int., s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 08.06.2023
Zmluva 23126343 WC papier,utierky,mydlo 900,23 s DPH 08.06.2023 DIMARKO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 08.06.2023
Objednávka 23126345 čistiace prostriedky 311,45 s DPH 08.06.2023 DIMARKO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 08.06.2023
Objednávka 23126348 poťahy na mopy, handry 67,59 s DPH 08.06.2023 DIMARKO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 08.06.2023
Objednávka 23126329 čistiace prostriedky 866,56 s DPH 08.06.2023 DIMARKO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 08.06.2023
Objednávka 72023 služby externého projektového manažmentu 2 256,00 s DPH 23.05.2023 Brucorp s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 23.05.2023
Objednávka 62023 odstránenie havarijného stavu vodovodného potrubia 2 376,00 s DPH 23.05.2023 Vortech s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 23.05.2023
Zmluva 23240032 Finančný príspevok-nadácia ZSE 700,00 s DPH 19.05.2023 ZSE Základná škola Alena Heldová, RNDr. riaditeľka školy 24.05.2023
Zmluva RUSSBA/2023/STzš/BA2/002 Šport.súťaž spolufinancovanieST 168,00 s DPH 23.03.2023 Regionálny úrad školskej správy v Bratis]ave Regionálny úrad školskej správy v Bratis]ave Miriam Valašiková,Mgr.,Bc. riaditeľka 03.04.2023
Objednávka 42023 program aktualizačného vzdelávania a jeho realizácia 900,00 s DPH 23.03.2023 MANI Konzult s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 23.03.2023
Objednávka 23121699 poťah na mop 32,43 s DPH 17.03.2023 DIMARKO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 17.03.2023
Objednávka 152022 Havária na vodovodnom potrubí školy s DPH 23/9/2023 Havárijná služba, Základná škola Podzáhradná 51 RNDr.Alena Heldová riaditeľka školy 23.09.2022
Objednávka 32023 práce vo veľkej telocvični-výmena osvetľovacích telies 6 589,20 s DPH 27.02.2023 RDS elektro s.r.o. RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 27.02.2023
Objednávka 23120041 vrece, handra, poťahy 80,15 s DPH 15.02.2023 DIMARKO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 15.02.2023
Zmluva RUSSBA/2023/OKcHo/BA2/002 Šport.súťaž spolufinancovanie/CHO 250,00 s DPH 08.02.2023 Regionálny úrad školskej správy v Bratis]ave Regionálny úrad školskej správy v Bratis]ave Miriam Valašiková,Mgr.,Bc. riaditeľka 03.04.2023
Objednávka 22023 realizácia procesov vo verejnom obstarávaní 290,00 s DPH 03.02.2023 eBIZ Consulting s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 03.02.2023
Objednávka 12023 oprava časti strechy 514,80 s DPH 30.01.2023 STRECHFINAL, s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 30.01.2023
Zmluva 1/2022 Dodadok k prenájmu nebyt.prietorov MTV 968,50 s DPH 20.01.2023 BOX CLUB BOX CLUB Martin Straszer vedúci 09.02.2023
Zmluva 01022023 Servisná činnosť-vzduchotechnika 1 702,80 s DPH 16.01.2023 AXIMA TZB s.r.o. Základná škola Alena Heldová, RNDr. riaditeľka školy 02.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/252