Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 142022 maliarske, natieračske a stierkovacie práce 1 700,00 s DPH 13.06.2022 Havetta Štefan - ŠH Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 13.06.2022
Objednávka 9/2021 papierové utierky 493,50 bez DPH 19.10.2021 LUSJA, s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 19.10.2021
Objednávka 1637937848 kancelárske potreby 158,78 s DPH 26.11.2021 Lamitec, s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 26.11.2021
Objednávka 13/2021 papierové utierky, toaletný papier 1 236,60 bez DPH 03.12.2021 LUSJA, s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 03.12.2021
Objednávka 14/2021 utierky 126,00 bez DPH 03.12.2021 BELT SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 03.12.2021
Objednávka 202117817 Čistiace prostriedky 1 122,40 s DPH 03.12.2021 DIMARKO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 03.12.2021
Objednávka 202117813 Jar, toaletný papier 65,13 s DPH 03.12.2021 DIMARKO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 03.12.2021
Objednávka 202117812 Čistiace prostriedky 534,35 s DPH 03.12.2021 DIMARKO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 03.12.2021
Objednávka 10/2021 maľovanie, murárske a obkladačské práce 3 837,00 s DPH 07.10.2021 Havetta Štefan - ŠH Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 07.10.2021
Objednávka 172022 realizácia procesov voverejnom obstarávaní 290,00 s DPH 11.10.2022 eBIZ Consulting s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 11.10.2022
Objednávka 122021 Darčekové poukážky 4 760,00 s DPH 18.11.2021 Ticket Service, s.r.o Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 18.11.2021
Objednávka 1639583778 kancelárske potreby 484,78 s DPH 15.12.2021 Lamitec, s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 15.12.2021
Objednávka 22118438 dezinfekcia, gel na ruky 39,83 s DPH 15.12.2021 DIMARKO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 15.12.2021
Objednávka 202214171 čistiace prostriedky, sáčky 905,40 s DPH 30.09.2022 DIMARKO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 30.09.2022
Objednávka 162022 oprava školských tabúľ 1 458,00 s DPH 29.09.2022 TABELA s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 29.09.2022
Objednávka 169490 učebnice Beste Freunde 574,00 s DPH 20.09.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 20.09.2022
Objednávka 1 ŠEVT s DPH 02.03.2020 ZŠ Podzáhradná Alena Heldová, RNDr. 03.03.2020
Objednávka 1637833764 kancelársky papier, kancelárske potreby 134,64 s DPH 25.11.2021 Lamitec, s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 25.11.2021
Objednávka 312020 Odstránenie havarijnej poruchy 32 786,32 s DPH 08.12.2020 GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 08.12.2020
Objednávka 01/2022 Skartovanie dokumentov s DPH 17.01.2022 GWR Základná škola Alena Heldová, RNDr. 28.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/231