Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 52023 vypracovanie Dokumentácie PZS 647,30 s DPH 52023 Haspo.sk s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 15.05.2023
Objednávka SOP3001185 tonery 562,32 s DPH 28.09.2023 DAMEDIS s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 28.09.2023
Objednávka Seminár Inklúzia v školách po novele školského zákona 69,00 s DPH 26.09.2023 Seminaria, s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 26.09.2023
Objednávka 203763 Učebnice Geografia 9 552,00 s DPH 22.09.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 22.09.2023
Objednávka 931973 kancelárske potreby 363,07 s DPH 13.09.2023 Lamitec, spol. s r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 13.09.2023
Zmluva 800 401 9158 Dodatok ČSOB -Poistenie zariadení v škole 550,00 s DPH 12.09.2023 ČSOB Základná škola Alena Heldová, RNDr. riaditeľka školy 25.09.2023
Zmluva 12092023 Spolupráca so športovým klubom Polície s DPH 12.09.2023 Športový klub Polície BA Športový klub Polície Ing.Ján Hanko 12.09.2023
Zmluva 368/2023 Prenájom tried-voľby s DPH 11.09.2023 Mestská časť Bratislava -Podunajské Biskupice MČ Podunajské Biskupice Ing.Roman Lámoš starosta 12.09.2023
Objednávka Lyžiarsky kurz 26.02.2024-01.03.2024 11 695,00 s DPH 08.09.2023 CERES SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 08.09.2023
Zmluva 9/2023 Nájom TV 1156.00 s DPH 31.08.2023 Gymnathlon Slovensko Gymnathlon Slovensko Ing. Silvia Sandtnerová – Štatutárny zástupca- poverená podpísaním zmluvy 26.09.2023
Objednávka 23131500 čistiace prostriedky 330,60 s DPH 31.08.2023 DIMARKO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 31.08.2023
Zmluva 7/2023 Nájom TV 1 054.00 s DPH 31.08.2023 BENITIM, O.Z BENITIM Ing. Andrea Čvapková Štatutárny zástupca 26.09.2023
Zmluva 6/2023 Nájom TV 3 510.50 s DPH 31.08.2023 Baseballový klub Apollo Bratislava, OZ Baseballový klub Apollo Bratislava, OZ Martin Brunegraf predseda klubu 26.09.2023
Zmluva 5/2023 Nájom TV 2 720.00 s DPH 31.08.2023 Športový klub Koryo Športový klub Koryo Štatutárny zástupca: Ing. Dárius Kneppo, predseda klubu 26.09.2023
Zmluva 4/2023 Nájom TV 2 414,00 s DPH 31.08.2023 Dance Dynasty Dance Dynasty Mgr. Petra Císar Nadányi vedúca klubu 26.09.2023
Zmluva 3//2023 Nájom TV 4 343,50 s DPH 31.08.2023 VK TAMI VK TAMI Ing. Tatiana Vestenická vedúca klubu 26.09.2023
Zmluva 2/2023 Nájom TV 2 397.00 s DPH 31.08.2023 BOX Slovakia BOX CLUB Straszer Martin vedúci klubu 26.09.2023
Zmluva 10/2023 Nájom priestoru školy -trieda 1 360.00 s DPH 31.08.2023 English for Fun, s.r.o. – angličtina pre malých školákov English for Fun, s.r.o. Ing. Jana Blahová Štatutárny zástupca 26.09.2023
Zmluva 15/2023 Nájom priestoru školy -trieda 1 683.00 s DPH 31.08.2023 Simon´s creActive Simon´s creActive Simona Viskupová Jiskrová vedúca krúžku 26.09.2023
Objednávka 23131446 čistiace prostriedky 1 320,63 s DPH 31.08.2023 DIMARKO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 31.08.2023
zobrazené záznamy: 1-20/296