• VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY
    • Naša škola používa EduPage- školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si známky, učivo a úlohy Vášho dieťaťa.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Dôležité informácie:

   • Novinky v aktualizovanom šk. semafore a v rozhodnutí ministra školstva od 26.11.2021

    • Podľa  Covid Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov.
    • Na rozdiel od minulého školského roku bude prerušené vyučovanie len na úrovni triedy, nie v celej škole, resp. podľa odporúčaní miestneho RUVZ.
    • Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.
    • možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí odporúčame v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy,

     - ich použitie je povinný hlásiť škole cez Edupage !!!, v prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka, žiak zostáva doma a rodič:

     - kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,

     - oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu,

     -  žiaci z triedy, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, idú do karantény,

     - karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s pozitívnou osobou na ochorenie COVID-19 ak je výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou negatívny- na 8. deň tak môže žiak nastúpiť na prezenčné vyučovanie

     - od 26.11. je povinné nosenie rúšok žiakmi aj v kmeňovej triede, čiže počas celého školského vyučovania,

     - od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 sa mimoriadne prerušuje vyučovanie v základných umeleckých školách, jazykových školách, v centrách voľného času

    Vyhlásenie o bezpríznakovosti

    • Vyhlásenie sa predkladá pri nástupe do školy a vždy po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac dní, vrátane víkendov a sviatkov.
    • Vyhlásenia sa vypisujú elektronicky cez Edupage.
    • Ak žiak nepredloží vyhlásenie, považuje sa za príznakového, je umiestnený do karanténnej miestnosti a je privolaný rodič dieťaťa.

    Ospravedlňovanie dochádzky

    • Rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii z dôvodu choroby presahujúcej 5 dní, je potrebné potvrdenie od lekára.

     

  • Projekty

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 5. 12. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje