• VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY
    • Naša škola používa EduPage- školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si známky, učivo a úlohy Vášho dieťaťa.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Dôležité informácie:

   • Všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy želáme príjemné leto !

     • Oznam vedúcej ŠJ

      K dnešnému dňu 9.7.2020 boli do mailových schránok odoslané prihlasovacie údaje na internetové prihlasovanie/odhlasovanie stravy všetkým stravníkom, ktorí odovzdali prihlášku na stravovanie.

      Ak niekto nedostal na e-mail tieto prihlasovacie údaje, je potrebné, aby sa ozval vedúcej ŠJ telefonicky alebo e-mailom od 9.7. - 18.7.2020 v čase 7,00 – 12,00 hod., a od 17.8. – 28.8.2020 v čase od 7,00 – do 14,00 hod.

     • Oznam vedúcej ŠJ

      Preplatky na stravnom a réžii za šk. rok 2019/2020 sa presúvajú na nový šk.rok.2020/2021. Výšku preplatku uvidíte po prihlásení do aplikácie strava.cz v platbách. V prípade otázok kontaktujte vedúcu ŠJ od 3.7. - 18.7.2020 v čase od 7,00 – 12,00 hod. a od 17.8. – 28.8.2020 v čase od 7,00 – 14,00 hod.

     • Pokyny pre stravníkov platné od septembra 2020

      Spôsob úhrady na účet: SK 73 1100 0000 0026 2370 5145

      1/ trvalým bankovým príkazom 2./internet bankingom 3./ prevodným príkazom v banke

      (trvalý príkaz nastaviť od augusta do mája) máj posledná platba

      Denný poplatok za odobraté jedlo obed /deň réžia/mesiac suma/ mesiac

     • Zber vrchnáčikov

      Napriek tomu, že tento školský rok bol iný, naši žiaci nezabudli na Peťka a nazbierali mu veľké množstvo vrchnáčikov. Podarilo sa nám niekoľkonásobne prekonať minulý rok a vyzbierali sme vyše 1000 kg. Najviac vrchnáčikov sa podarilo nazbierať triede 2.A. Veľkým množstvom prispeli aj triedy 4.A, 2.C, 8.A, 1.B, 1.A. V mene rodiny by sa chcela naša základná škola úprimne poďakovať všetkým ľuďom, ktorým osud malého Peťka nie je ľahostajný a rozhodli sa mu pomôcť. V ďalšom školskom roku bude zber na našej škole pokračovať.

     • Suchý obed 30.6.

      Oznam vedúcej ŠJ

      Kto má záujem odhlásiť si obed na utorok 30.6.2020, žiadame ho, aby si ho odhlásil najneskôr do piatku 26.6.2020 do 11,00 hod. !!! mailom na: odhlasky@zspodzaba.sk alebo telefonicky: 02/45245166.

      Po tomto termíne už nebude možné obed odhlásiť.

  • Projekty

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 13. 7. 2020
  • Fotogaléria

   • LETO ŠKD
   • ŠKD "S rodinou to ide lepšie"
   • Sme pripravení !
   • Dezinfekcia vchodov do budovy školy
   • Učíme online
   • Učíme sa doma
   • SKD Beseda so spisovateľom
   • Hviezdoslavov Kubín
   • Fašiangy u nás
   • Všetkovedko 2020
   • Polročné vysvedčenie
   • Fotoalbum školy