• VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY
    • Naša škola používa EduPage- školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si známky, učivo a úlohy Vášho dieťaťa.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Dôležité informácie:

   • Od 10.3.2020 je na škole prerušené vyučovanie!!! 

    POKYNY PRE RODIČOV:

    S ohľadom na vzniknutú situáciu si vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie nasledovných pokynov:

    1. rešpektujte nariadenenia a odporúčania vlády, ÚVZ SR a RÚVZ BA ,
    2. obmedzte pobyt a pohyb mimo trvalého bydliska, zachovávajte tzv. domácu karanténu,
    3. chceme Vás UPOZORNIŤ, že ste POVINNÍ OKAMŽITE oznámiť škole ak ste VY alebo VAŠE DIEŤA NAKAZENÉ COVID-19, aby aj škola mala prehľad o infikovaných (samozrejme táto informácia neopustí brány školy)
    4. sledujte aspoň raz denne našu webovú stránku a EDUPAGE z dôvodu aktualizovania informácií a pridelených úloh od Vašich učiteľov,
    5. žiadame rodičov, aby venovali pozornosť domácim úlohám, ktoré im učitelia posielajú cez EDUPAGE, alebo mailom. Úlohy sú záväzné. Kto nemá prístup na Edupage, nech kontaktuje svojich spolužiakov.
    6. po obnovení vyučovania sa v žiadnom prípade neodporúča žiakom s príznakmi akéhokoľvek ochorenia prísť do školy.

    Ďakujeme vám, že rešpektujete horeuvedené pokyny.

      
     • Červené srdce vďaky do našich okien

      Milé deti, musíme si pomáhať!

      A viete, kto teraz pomáha vašim rodičom chrániť vás a starať sa o vás?
      Lekári a lekárky, hasiči, páni policajti a panie policajtky, aj panie predavačky a kuriéri, ktorí vám nosia domov balíčky. Takýchto ľudí, ktorí nám pomáhajú, je naozaj mnoho. Za to im patrí veľké poďakovanie, nemyslíte?

     • Oznam vedúcej ŠJ

      Stravné na mesiac apríl sa uhrádza v riadnom termíne ako bolo uvedené v pokynoch do 25.dňa v mesiaci.V prípade nejakej mimoriadnej situácie (napr.že by sa vyučovanie začalo neskôr ako v apríli) sa platby presunú na mesiac máj, alebo budú vedené ako preplatky (tak ako za mesiac marec),ktoré sa v rámci vyúčtovania budú posielať na účty rodičov na konci šk.roka.
      V prípade nejakých otázok kontaktujte vedúcu ŠJ mailom: dullova@zspodzaba.sk.
      Ďakujeme za porozumenie. Andrea Dullová, vedúca ŠJ

     • Info o zápise prvákov

      Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl pre školský rok 2020/2021 sa má uskutočniť v piatok 3. apríla a v sobotu 4. apríla 2020. V materských školách je termín podávania žiadostí pre školský rok 2020/2021 naplánovaný na týždeň od 15. do 22. apríla 2020.

      Vzhľadom na prerušenie vyučovania na základných a materských školách a v nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie ešte nemáme informácie a usmernenie Ministerstva školstva SR, či termín zápisov zachová a zvolí elektronickú formu prihlášky alebo či sa termín zápisu presunie.

  • Projekty

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 28. 3. 2020
  • Fotogaléria

   • SKD Beseda so spisovateľom
   • Hviezdoslavov Kubín
   • Fašiangy u nás
   • Všetkovedko 2020
   • Polročné vysvedčenie
   • Fotoalbum školy