• VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY
    • Naša škola používa EduPage- školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si známky, učivo a úlohy Vášho dieťaťa.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Vitajte v škole !
   • Dôležité informácie:

   • 17.6.- 27.6.2022  Školské výlety tried podľa harmonogramu

    23.6. Pedagogická rada

     

     • Moja mama

      Centrum voľného času na Kulíškovej ulici vyhlásilo 1.ročník okresnej výtvarnej súťaže MAMA. Do dvoch kategórií prihlásili základné školy 174 súťažných prác.

      Odborná porota vybrala v 1.kategórii 5 najlepších výtvarných prác. Naša škola získala tieto ocenenia v 1.kategórii:

      1.miesto: Benjamin Duša 4.D

     • Minihádzaná

      Dňa 17.6.2022 boli žiaci 3.ročníka (výber) reprezentovať našu školu v športovej súťaži Minihádzaná. V základnej tabuľke sme odohrali 3 zápasy. Dva z nich sme dotiahli do úspešného konca, čím sa nám podarilo obsadiť 2.priečku v tabuľke. Naša pozícia v tabuľke stačila však len na boj o 3.miesto. Svojou bojovnosťou, rýchlosťou a obratnosťou sme dokázali poraziť súpera a získať tak krásne 3.miesto!

     • Divadelné predstavenie

      Žiaci 5-6.ročníka sa zúčastnili v dňoch 9. a 10.6 divadelného predstavenia v divadle Colorato na Františkánskom námestí s názvom: Bejby Bajbl Band. Žiaci si predstavenie veľmi užili, boli vtiahnuté do deja príbehou. Všetky príbehy boli veľmi krásne spracované vizuálne a herci podali krásne spevácke výkony. Veríme, že návšteva tohto divadla nebola naša posledná a tešíme sa na ďalšie predstavenia, ktoré pripravia pre deti.

     • Matematický klokan

      Dňa 11.4.2022 sa konala súťaž Matematický klokan, ktorej sa zúčastnilo 82 žiakov 1. stupňa a jedna žiačka z 2. stupňa našej školy.

      Žiaci mali možnosť popasovať sa so zaujímavými úlohami a tak si overiť svoje matematické a aj logické vedomosti. Na pamiatku dostali riešitelia diplom, cenu a nové skúsenosti. Žiakom blahoželáme ku krásnemu úspechu.

     • Didaktické hry

      ​​​​V stredu 15.6. sa žiaci 1. stupňa zúčastnili Didaktických hier v prírode. Žiaci si preverili vedomosti a zručnosti z výuky učiva z ochrany človeka a prírody, z oblasti riešenia mimoriadnych udalostí, zo zdravotnej, dopravnej výchovy a výchovy k bezpečnému správaniu.​​​

      ​​​​​​​

     • English star

      Dňa 5.5.2022 sa v našej škole uskutočnila anglická súťaž ENGHLISH STAR. Súťažili žiaci piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka.

      Cieľom súťaže je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožnila žiakom zábavnou formou porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl (prebieha spracovanie). Všetci súťažiaci s úspešnosťou nad 80% dostanú diplom s vyobrazenou zlatou medailou, ostatní diplom bez medaile. Väčšina našich žiakov si medailu na svojom diplome nájde. Najväčšiu percentuálnu úspešnosť spomedzi všetkých ročníkov mali: Nikoleta Švehlová (5.B) – 99%, Laura Zemanovičová (8.A) – 97%, Samuel Czaner (8.C) – 97%, Miroslava Nagyová (8.C) – 97%.

  • Projekty

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 30. 6. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje