• VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY
    • Naša škola používa EduPage- školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si známky, učivo a úlohy Vášho dieťaťa.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Dôležité informácie:

   • Vážení rodičia,

    Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že s účinnosťou od pondelka  12. apríla 2021  sa obnovuje školské vyučovanie v základných školách na 1. stupni pre všetky deti.
    Naďalej je potrebné vypísať na Edupage: v časti Žiadosti / Vyhlásenia na úvodnej stránke Vyhlásenie o bezinfekčnosti s pripojením prílohy o aktuálnom negat.teste, alebo výnimky z testovania, alebo dokladom o 2. zaočkovaní. Triedni učitelia to budú kontrolovať. Naďalej platia prísne epidemiologické pravidlá a zákaz vstupu rodičov do budovy školy. Prosím rešpektujte nastavené pravidlá, aby sme mohli vzdelávať vaše deti.
    Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Vedenie školy

                                                                   

     

     • Naša jabloň

      V piatok 9.apríla dostala škola ovocný stromček - jabloň. Darček sme dostali od firmy Boni Fructi-dobré jablká, ktorá vo svojej činnosti nezabúda aj na osvetu detí - výchovu k zdravému štýlu. Pri sadení stromu asistovali naši prváci, ktorí sa tešia, ako budú sledovať rastúcu jabloň.

      A takto to u nás vyzeralo:

     • Chemická olympiáda-okresné kolo

      V piatok 12.marca sa uskutočnilo dištančnou formou okresné kolo chemickej olympiády kategórie D. Okresného kola sa zúčastnili chlapci a dievčatá z 5 základných škôl a osemročných gymnázií z okresu Bratislava II, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v školskom kole. Súťažné úlohy boli zverejnené presne o 9 hodine na webovej stránke Iuventy a žiaci museli za 2 hodiny teoretické aj praktické úlohy vyriešiť, odfotiť a presne podľa vopred zadaných pokynov odoslať okresnej komisii chemickej olympiády. Do okresného kola postúpil aj Alex Zubčák z 9.B, ktorý bol aj úspešným riešiteľom.Gratulujeme!

     • Biologická olympiáda-krajské kolo

      V piatok 19.marca sa konalo krajské kolo biologickej olympiády kategórie C, do ktorého v projektovej časti postúpila z okresného kola aj žiačka 9.B triedy Klára Kanávorová. Klára musela vypracovať poster, správu k projektu, abstrakt a videoprezentáciu v rozsahu 10 minút a všetko odoslať do 10.3. na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, ktorá súťaž organizovala. V piatok 19.marca sa potom uskutočnilo online stretnutie všetkých súťažiacich s členmi poroty – pedagógmi fakulty, ktoré nahrádzalo diskusiu poroty so súťažiacim k jednotlivým projektom v prezenčnej forme. Deti odpovedali na otázky alebo podávali krátke vysvetlenie k svojej práci. Klára svoju veľmi náročnú úlohu zvládla, v súťaži obsadila 4.miesto a je aj úspešnou riešiteľkou BIO. Gratulujeme.

     • Darujte obč. združeniu na škole 2% z dane

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Naše občianske združenie rodičov a priateľov pracuje na škole už niekoľko rokov. Pomáha zabezpečiť lepšie podmienky pre učenie vašich detí.

  • Projekty

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 14. 4. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje