• VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY
    • Naša škola používa EduPage- školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si známky, učivo a úlohy Vášho dieťaťa.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Dôležité informácie:

   •                          Milí žiaci, vážení rodičia, zamestnanci základnej školy.

    Nastal čas Vianoc, nastal čas želaní. Takmer vo všetkých vianočných pohľadniciach, sms- kách a vinšovačkách nájdeme slová o zdraví a šťastí. Oveľa viac ako inokedy si dnes uvedomujeme, aké vzácne je zdravie.

    S vianočnou pravidelnosťou pri sledovaní televíznej klasiky, pomáhame starému profesorovi a jeho žiakovi odpovedať na otázku básnika: Čo je šťastie?

    Súhlasím s tými, ktorí si myslia, že šťastie je dobro.  To dobro,  ktoré rozdávame my ľudia jeden druhému.

    Nehľadajme pod stromčekom tú povestnú “zlatú mušku“. Urobme pod ním priestor dobru, aby sme  mali  v Novom roku 2022 všetci šťastia dostatok – na rozdávanie.

                                                                        RNDr. Alena Heldová, riaditeľka ZŠ

    -------------------------------------------------------------------------------------------------

    Novinky v aktualizovanom šk. semafore a v rozhodnutí ministra školstva od 26.11.2021

    • Podľa  Covid Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov.
    • Na rozdiel od minulého školského roku bude prerušené vyučovanie len na úrovni triedy, nie v celej škole, resp. podľa odporúčaní miestneho RUVZ.
    • Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.
    • možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí odporúčame v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy,

     - ich použitie je povinný hlásiť škole cez Edupage !!!, v prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka, žiak zostáva doma a rodič:

     - kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,

     - oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu,

     -  žiaci z triedy, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, idú do karantény,

     - karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s pozitívnou osobou na ochorenie COVID-19 ak je výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou negatívny- na 8. deň tak môže žiak nastúpiť na prezenčné vyučovanie

     - od 26.11. je povinné nosenie rúšok žiakmi aj v kmeňovej triede, čiže počas celého školského vyučovania,

     - od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 sa mimoriadne prerušuje vyučovanie v základných umeleckých školách, jazykových školách, v centrách voľného času

    Vyhlásenie o bezpríznakovosti

    • Vyhlásenie sa predkladá pri nástupe do školy a vždy po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac dní, vrátane víkendov a sviatkov.
    • Vyhlásenia sa vypisujú elektronicky cez Edupage.
    • Ak žiak nepredloží vyhlásenie, považuje sa za príznakového, je umiestnený do karanténnej miestnosti a je privolaný rodič dieťaťa.

    Ospravedlňovanie dochádzky

    • Rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii z dôvodu choroby presahujúcej 5 dní, je potrebné potvrdenie od lekára.

     

     • Vianočná pohľadnica

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná pohľadnica.

      V predvianočnom období Ministerstvo školstva SR zverejnilo výzvu, aby sa školy zapojili do súťaže s názvom Vianočná pohľadnica. Naše deti s pani vychovávateľkami ju prijali s nadšením. Pred samotnou tvorbou bolo potrebné zvoliť vhodnú výtvarnú techniku, pripraviť pomôcky a naštartovať detskú fantáziu. Deti pracovali s radosťou a túžbou, aby ich návrh bol vybraný na oficiálnu pohľadnicu. Vianočné prázdniny sa skončili. V škole nás privítal list a odmeny za naše dielka od ministra školstva Branislava Gröhlinga. Veľmi nás to potešilo a tešíme sa na ďalší ročník tejto krásnej súťaže. Vych.Dáška

     • Finančná gramotnosť

      Tak ako každý rok sa žiaci 1. stupňa zapojili do školského projektu "Finančná gramotnosť". V tento týždeň riešili úlohy spojené s finančnou gramotnosťou, pracovali s papierovými peniazmi, nakupovali, pani učiteľky organizovali zážitkové vyučovanie...

     • Veselé Vianoce

      Ak láska topí ľad- čo pani Zima vyčarila,

      ak dá človek viac ako v sebe skrýva,

      ak vládne všade ticho a počuť praskať mráz,

      padajúce vločky a v detských očkách jas,

      tak prišla doba, keď pre každého máme pár prívetivých viet,

      sú tu Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!

      Vianoce

     • Pytagoriáda

      Aj tento školský rok sa na škole uskutočnila matematická súťaž Pytagoriáda pre žiakov 3. a 4. ročníka. Najšikovnejší matematikári si zmerali sily v online matematickej súťaži. Zúčastnilo sa jej 8 tretiakov a 16 štvrtákov. Najúspešnejší postúpia do obvodného kola. Budeme im držať palce.

      Za organizáciu súťaže ďakujeme pani učiteľke Zuzke Jendrálovej, ktorá to zvládla na výbornú.

  • Projekty

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 20. 1. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje