• VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY
    • Naša škola používa EduPage- školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si známky, učivo a úlohy Vášho dieťaťa.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Dôležité informácie:

   • Základné informácie

    • Podľa  Covid Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov.
    • Na rozdiel od minulého školského roku bude prerušené vyučovanie len na úrovni triedy, nie v celej škole, resp. podľa odporúčaní miestneho RUVZ.
    • Ak sa v triede vyskytne pozitívny žiak, ostáva v 10 dňovej karanténe a musí absolvovať PCR test. V karanténe ostávajú všetci, ktorí s ním prišli do kontaktu 2 dni pred zistením pozitivity. V karanténe nemusia ostať tí žiaci, ktorí majú výnimku z karantény (podľa prevádzkových možností školy.)

    Vyhlásenie o bezpríznakovosti

    • Vyhlásenie sa predkladá pri nástupe do školy a vždy po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac dní, vrátane víkendov a sviatkov.
    • Vyhlásenia sa vypisujú elektronicky cez Edupage.
    • Ak žiak nepredloží vyhlásenie, považuje sa za príznakového, je umiestnený do karanténnej miestnosti a je privolaný rodič dieťaťa.

    Ospravedlňovanie dochádzky

    • Rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii z dôvodu choroby presahujúcej 5 dní, je potrebné potvrdenie od lekára.

     

     • Nová vyhláška č.250.

      Od pondelka 4.10. 2021 rúška nebudú povinné pre žiakov ZŠ, špeciálnych ZŠ a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno- vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania.

      Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzatvoreného kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety.) V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

     • Zber vrchnáčikov

      Aj tento školský rok začíname tradične a to zberom vrchnáčikov. Naša škola už šiesty rok pomáha deťom a ich rodičom v ich ťažkom životnom boji a s nepriazňou osudu. Prečítajte si komu pomôžu Vaše vrchnáčiky z fliaš, pracích práškov, káv, mlieka:

      Marekov príbeh...

      „Marek je 12 ročný nepočujúci chlapček zo Skalice, ktorý od narodenia zápasí s mnohými diagnózami. Marek má detskú mozgovú obrnu, Downov syndróm, nádorové ochorenia. Absolvoval už viac ako 45 operácií. Vďaka nákladnej rehabilitácii v zahraničí sa postavil na nohy a urobil prvé kroky. Aj vďaka magnetickej stimulácii mozgu začal čoraz viac vnímať svoje okolie. Za 50 vriec vrchnáčikov dostane Marekova rodina približne 80 eur.“ Biskupické noviny

     • ŠKD StreetDance

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD StreetDance.

      V novom školskom roku budú na našej škole krúžky, ktoré budú spĺňať školský a športový semafor....nemiešať deti na krúžku a prísť naspäť do školského klubu detí, alebo miešané skupiny a potom už len z krúžku hneď domov.

  • Projekty

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 25. 10. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje