• VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY
    • Naša škola používa EduPage- školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si známky, učivo a úlohy Vášho dieťaťa.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Dôležité informácie:

   • Oznam
    Od 26.10. do 27.11. prechádzajú žiaci 2. stupňa na dištančné vzdelávanie. Všetky pokyny žiakom a rodičom budú zverejňované na stránke Edupage, preto žiadame rodičov, aby pravidelne sledovali túto linku.

     

     • Info od psychologického servisu

      Milí rodičia a žiaci,
      ocitli sme sa už po druhýkrát v neľahkej situácii, ktorá preveruje naše počítačové zručnosti a našu trpezlivosť 😊
      Prostredie triedy a školské lavice vystriedali Vaše detské izby, kuchyňa, či obývačka. Z Vašich rodičov sa stali učitelia, kuchári, vychovávatelia. Namiesto zvonenia si musíte nastaviť budík, aby ste nezabudli na online hodinu. Povinnosti, ktoré momentálne ostali na pleciach jednotlivých domácností však zvládate veľmi dobre. Naše pani učiteľky sa snažia na online hodinách pre Vás pripraviť učivo zrozumiteľnou formou a vysvetliť čo nie je jasné. Sú tu pre Vás v pracovných dňoch a s ochotou Vám pomôžu s čím budete potrebovať.
      Vážení rodičia, nezabúdajte však, že taktiež je tu pre Vás aj školský psychologický servis v mene ktorého si Vám dovolíme sprostredkovať pár užitočných odkazov. Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby ponúka semináre pr

     • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

      Naša škola je tento školský rok zapojená do projektu:

      Názov projektu: Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

      Výzva – kód – OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

      Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

      Názov prioritnej osi – Vzdelávanie

      Názov investičnej priority – Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

     • Vyučovanie na 1. stupni

      Vedenie ZŠ oznamuje rodičom, že v utorok 3.11.2020 pokračuje prezenčné vzdelávanie žiakov na 1. stupni.

      Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť" je potrebné, aby žiak 1. až 4. ročníka pri nástupe do školy odovzdal Vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti. Toto Vyhlásenie je možné podať aj elektronicky na stránke Edupage cez rodičovské konto.

     • OZNAM

      Vedenie školy oznamuje rodičom, aby si preštudovali Usmernenie Ministerstva školstva z 27.10.2020. Prvostupniarskym rodičom dávame do pozornosti bod č.8 a č.10. V pondelok 2.11.2020 podľa situácie po celoplošnom testovaní zverejníme organizáciu vyučovania a výchovy na 1. stupni a v ŠKD.

  • Projekty

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 1. 12. 2020
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje