• VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY
    • Naša škola používa EduPage- školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si známky, učivo a úlohy Vášho dieťaťa.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Dôležité informácie:

   • 1.6. Nástup do školy: Dobrovoľné vyučovanie 1.-5. ročníka

    Prevádzka školy: od 7,30 do 15,30 hod.

      
     • Oznam vedúcej školskej jedálne

      Žiadame rodičov, ktorí majú záujem o školské stravovanie v budúcom školskom roku 2020/2021, je potrebné vyplniť záväznú prihlášku / zápisný lístok a následne ju doručiť mailom vedúcej jedálne do 24.6.2020.
      Pokyny k platbám od septembra budú zverejnené na webovej stránke školy v auguste 2020.


      Kontakt: dullova@spodzaba.sk Dullová- vedúca šk. jedálne

     • Klokan- matematická súťaž 2. st.

      Oznamujeme prihláseným žiakom termíny online pripojenia k matematickej súťaži Klokan:

      6. ročníky: 8.6.2020

      7. ročníky: 10.6.2020

      8. ročníky: 10.6.2020

      9. ročníky: 11.6.2020

      Potrebné kódy k prihláseniu obrdžali žiaci cez správy v EDUPAGI. Držíme všetkým palce.

     • Dezinfekcia vchodov do budovy školy

      Ďakujeme dobrovoľnému hasičskému zboru z Podunajských Biskupíc, že nám zabezpečil a vykonal dezinfekciu všetkých vchodov do budovy školy.

      Vedenie školy, učitelia, žiaci a rodičia zo ZŠ Podzáhradná

     • Nástup do školy 1.6.

      Pri vchode do školy predloží rodič Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (bez neho sa dieťa do školy nepríjme, nájdete ho aj na webovej stránke www.ucimanadialku.sk), podpíše súhlas s meraním teploty dieťaťa, dieťaťu sa zmeria teplota a dezinfikujú ruky.

      Po vstupe do budovy školy dieťa odíde so svojou učiteľkou do svojej triedy, kde bude prebiehať vzdelávanie. V prílohe sa nachádza Vyhlásenie pre dieťa, ktoré je potrebné odovzdať vyplnené 1.6.2020 a k nahliadnutiu Súhlas s meraním teploty.

     • Informácie o nástupe do školy

      Predbežné informácie o organizácii výchovno- vzdelávacieho procesu od 1.6.2020:


      - Prevádzka školy bude skrátená: od 7,30 do 15,30 hod. podľa pokynov zriaďovateľa ZŠ.
      - Vyučovanie bude končiť 11,45 hod.
      - Žiaci do školy budú prichádzať aj odchádzať rovnakým vchodom v časovom intervale.......

      Všetky podrobné informácie sú zverejnené v prílohe. Prosím venujte pozornosť všetkým pokynom.
      Ďakujeme za porozumenie, vedenie školy

  • Projekty

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 6. 6. 2020
  • Fotogaléria

   • ŠKD "S rodinou to ide lepšie"
   • Sme pripravení !
   • Dezinfekcia vchodov do budovy školy
   • Učíme online
   • Učíme sa doma
   • SKD Beseda so spisovateľom
   • Hviezdoslavov Kubín
   • Fašiangy u nás
   • Všetkovedko 2020
   • Polročné vysvedčenie
   • Fotoalbum školy