• Dôležité oznamy

  • 26.9. Prehliadka čestnej prezidentskej stráže: 4.A, 8. a 9. ročníky

   29.9. Príprava volebných miestností, zmena organizácie vyučovania: 1.ABCD sa učí v pavilóne ŠKD,

            2.AC v   jedálni a 2.B v respíriu školy

   3.10.- 5.10. Testovanie pohybových zručností prvákov

  • Vitajte v našej škole

 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
  • Žltá rozlúčka s letom
   • Žltá rozlúčka s letom

   • 21. 9. 2023
   • Po letných prázninách sme sa všetci opäť stretli na školskom dvore. Vrátili sme sa do lavíc, do školského klubu detí. Aby nám slnko svietilo čo najdlhšie, privolávali sme si ho žltým oblečením, hudbou, tancom, súťažami a spevom. Prajeme len krásne dni strávené v škole, v klube. Pani vychovávateľky ŠKD

   • Žltá rozlúčka s letom: Čítať viac
  • V lesoparku
   • V lesoparku

   • 21. 9. 2023
   • Vrakunsky lesopark priam "prepadli" žiaci z Podzahrádnej. Stretli sa v krásnu letnú stredu na jednom mieste v lese- tretiaci aj štvrtaci. Húpačky, preliezačky, hrad, všetko bolo obsadené. Všetci sa dohodli a tešili. A nás svojim správaním potešili tiež. Vych.Valika, Anka, Zuzka, Beca, Iwka

   • V lesoparku: Čítať viac
  • Druháci v knižnici
  • Školská športová olympiáda
   • Školská športová olympiáda

   • 12. 9. 2023
   • V prvý školský týždeň sa žiaci 2.- 4.ročníka zúčastnili školskej športovej olympiády.

    Svoje sily si zmerali v rôznych športových disciplínach ako skok do diaľky, hod na cieľ, skok cez švihadlo a štafetový beh. Svojou obratnosťou, šikovnosťou, ale aj súťaživosťou si vybojovali nasledujúce umiestnenia:

   • Školská športová olympiáda: Čítať viac
   • Angličtina- krúžok

   • 11. 9. 2023
   • English for fun ANGLIČTINA KONVERÁCIE – DIALÓGY –FRÁZY

    oktober- máj 3.4. 5. roč : UTORKY od 14. 30, 15.15 /podľa počtu/

    6.7.8.9.roč: UTORKY alebo STREDA od 14 00

    Cena: 70,- Eur semester / hodina 45 min./ /školský rok - 2 semestre – oktober-januar, februar-maj/

    Lektor: Erika Carter Prihlásenie mailom: jankablaho@hotmail.com sms:0944215564

   • Angličtina- krúžok: Čítať viac
   • Vzdelávacie poukazy

   • 7. 9. 2023
   • Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka ZŠ. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať škole alebo šk. zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať.

    • Triedny učiteľ rozdá žiakom vzdelávacie pou
   • Vzdelávacie poukazy: Čítať viac
  • Začiatok školského roka
   • Začiatok školského roka

   • 6. 9. 2023
   • 4. septembra 2023 sa otvorili brány našej školy pre vyše 600 žiakov. Asi najväčšie obavy malo vyše 80 prvákov. Pani riaditeľka RNDr. Alena Heldová spolu s pánom Mgr. Kristiánom Kevickým, zástupcom p. starostu P.B. všetkým žiakom a rodičom zapriali úspešný školský rok a odovzdali prvákom štartovací balík školských pomôcok.

   • Začiatok školského roka: Čítať viac
   • Krúžok : Anglický jazyk

   • 4. 9. 2023
   • English for fun ANGLIČTINA prváci a druháci ZŠ Podzáhradná Kedy: Cena:

    18. September – 30.máj 2024 70,- Eur semester

    60 hodín /3 semestre/ za 20 hodín / hodina 30 min./

   • Krúžok : Anglický jazyk: Čítať viac
   • Krúžok : ŠINTER liga

   • 31. 8. 2023
   • ŠINTER liga - loptové hry/basketbal

    určené pre: dievčatá a chlapci 4. a 5. ročníka (pripadne aj 3. a 6. ročník)

    dni: utorok - 15:00 - 16:00 h, piatok - 14:00 - 15:00 h

    vedúci krúžku: Martin Huňa, 0905 872 186

   • Krúžok : ŠINTER liga: Čítať viac
 • Profil školy

  Významnú pozornosť venujeme zapájaniu žiakov do rôznych vedomostných, výtvarných, literárnych, športových súťaží olympiád, školských projektov, organizovaniu kultúrnych vystúpení, besiedok, výchovných koncertov, eko- programov a výstav prác žiakov.
 • Projekty

    • Kontakt

     • Základná škola
     • +421 2 4524 3151
     • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
     • 31745041
     • 2020918790
     • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
     • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
     • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
     • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
     • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje