• VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY
    • Naša škola používa EduPage- školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si známky, učivo a úlohy Vášho dieťaťa.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Dôležité informácie:


   •   
     • Informácie o nástupe do školy

      Predbežné informácie o organizácii výchovno- vzdelávacieho procesu od 1.6.2020:


      - Prevádzka školy bude skrátená: od 7,30 do 15,30 hod. podľa pokynov zriaďovateľa ZŠ.
      - Vyučovanie bude končiť 11,45 hod.
      - Žiaci do školy budú prichádzať aj odchádzať rovnakým vchodom v časovom intervale.......

      Všetky podrobné informácie sú zverejnené v prílohe. Prosím venujte pozornosť všetkým pokynom.
      Ďakujeme za porozumenie, vedenie školy

     • Prihlasovanie na predmety v šk.r.2020/2021

      Vážení rodičia,

      pre budúci školský rok 2020/2021 škola potrebuje zistiť záujem o niektoré predmety a ŠKD. Preto žiadame rodičov, ktorých sa to týka, o vyplnenie prihlasovania na Edupage do piatku 29.5.2020. Prihlásenie je záväzné a nemenné. Po tomto termíne sa už nebude dať zmeniť vaše rozhodnutie.

     • Matematický Klokan online

      Žiaci od svojich triednych učiteľov dostanú kódy, s ktorými sa prihlásia na súťaž.

      Od 25. mája do 31. mája sa žiaci skúšobne prihlásia svojím kódom na stránke súťaže Matematický klokan. V prípade záujmu si môžu urobiť skúšobný test. Svoj kód si musia zapamätať a s ním sa prihlásiť na súťaž.

      Od 8. júna do 12. júna: ONLINE SÚŤAŽ – podľa Harmonogramu pripojenia pre jednotlivé kategórie. V daný deň sa žiaci môžu pripojiť v ľubovoľnom čase od 8:00 do 19:00.

     • Oznam pre budúcich prvákov

      Oznamujeme všetkým rodičom, ktorí prihlásili svoje dieťa do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021, že je potrebné, aby prišiel 1 zákonný zástupca v jednom z uvedených termínoch do školy preukázať doklady potrebné k prijatiu do školy.

      Termíny: Deti rodičov s priezviskom od A po K: 25.5.2020 od 8,00 do 12,00 hod.

     • Nástup do školy

      Vážení rodičia,
      Chceme Vás informovať, že neustále pracujeme na organizácii výchovno- vzdelávacieho procesu spolu so zriaďovateľom našej školy v zmysle usmernení hlavného hygienika a Ministerstva školstva. Celý režim školy bude závisieť od prejaveného záujmu vás- rodičov o vyučovanie, školský klub detí aj stravovanie.
      Predbežne už vieme povedať, že organizácia školy po dohode so starostom MČ Podunajské Biskupice, bude zabezpečená od 1.6.2020 od 7,30 do 15,30 hod. na všetkých školách našej mestskej časti. Stravovanie bude zabezpečené dovozom teplej stravy od dodávateľa ako pred krízou.
      Všetky podrobnosti zverejníme a upresníme po zistení záujmu rodičov o nástup detí do školy budúci týždeň.
      Ďakujeme za pochopenie, vedenie školy

     • Zisťovanie záujmu o nástup žiakov do školy od 1.6.2020

      Na základe rozhodnutia MŠ SR sa od 1.6.2020 môžu otvoriť školy pre žiakov 1. až 5. ročníka. Rozhodnutie nastúpiť do školy je dobrovoľné a v plnej zodpovednosti zákonných zástupcov.

      Preto žiadame rodičov, ktorých sa to týka, o vyplnenie dotazníku na prihlasovanie do školy, škd a na školské stravovanie do piatku 22.5.2020. Je pre nás dôležité zistiť záujem rodičov o vyučovanie a stravovanie z dôvodu organizácie vyučovania a ostatných aktivít.
      Uvedený dotazník bude zverejnený na Edupage od stredy 20.5.2020 do piatku 22.5.2020. Ďakujeme za porozumenie, vedenie školy.

  • Projekty

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 26. 5. 2020
  • Fotogaléria

   • Učíme online
   • Učíme sa doma
   • SKD Beseda so spisovateľom
   • Hviezdoslavov Kubín
   • Fašiangy u nás
   • Všetkovedko 2020
   • Polročné vysvedčenie
   • Fotoalbum školy