• Mgr. Gabriela Fajnorová
   • Mgr. Gabriela FajnorováZástupkyňa
   • Mgr. Vladimíra Ondrušová
   • Mgr. Vladimíra OndrušováZástupkyňa
   • Alena Bednárová
   • Alena BednárováVedúca vychovávateľka
   • PhDr. Beáta Adámková
   • PhDr. Beáta AdámkováVychovávateľka
   • Mgr. Ivana Barková
   • Mgr. Ivana BarkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.D
   • Bc. Alžbeta Bielčíková
   • Bc. Alžbeta BielčíkováVychovávateľka
   • Mgr. Gabriela Bobovnická
   • Mgr. Gabriela BobovnickáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.A
   • PaedDr. Lucia Branikovičová
   • PaedDr. Lucia BranikovičováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.A
   • Mgr. Peter Farkaš
   • Mgr. Peter FarkašUčiteľ
    Triedny učiteľ: 9.A
   • Adriana Gage
   • Adriana GagePedagogická asistentka
   • Mgr. Jana Gnjatovičová
   • Mgr. Jana GnjatovičováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.A
   • Mgr. Tatiana Heinzová
   • Mgr. Tatiana HeinzováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.B
   • Mgr. Eva Januszoneková
   • Mgr. Eva JanuszonekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.B
   • Mgr. Ivana Kajabová
   • Mgr. Ivana KajabováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.B
   • Mgr. Stanislava Nemčíková
   • Mgr. Stanislava NemčíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.D
   • Mgr. Zuzana Koháryová
   • Mgr. Zuzana KoháryováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.B
   • Mgr. Adriana Matušiková
   • Mgr. Adriana MatušikováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.A
   • Mgr. Viera Mintálová
   • Mgr. Viera MintálováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.A
   • Mgr. Dana Počiatková
   • Mgr. Dana PočiatkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9.B
   • PaedDr. Janka Rákošová
   • PaedDr. Janka RákošováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.C
   • Mgr. Nikoleta Sabová
   • Mgr. Nikoleta SabováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.B
   • Ing. Silvia Sečanská
   • Ing. Silvia SečanskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.C
   • Mgr. Anna Sirotová
   • Mgr. Anna SirotováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.B
   • RNDr. Jarmila Skotnicová
   • RNDr. Jarmila SkotnicováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.C
   • Ing. Viera Smolijová
   • Ing. Viera SmolijováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.B
   • Bc. Ingrid Šnircová
   • Bc. Ingrid ŠnircováVychovávateľka
   • Mgr. Katarína Štefunková
   • Mgr. Katarína ŠtefunkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.C
   • Dagmara Švábová
   • Dagmara ŠvábováPedagogická asistentka
   • Mgr. Barbora Vrábelová
   • Mgr. Barbora VrábelováVychovávateľka
   • PaedDr. Martina Leváková
   • PaedDr. Martina LevákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.A
   • Anna Benkovičová
   • Anna BenkovičováPomocná sila v kuchyni
   • Bc. Alžbeta Bielčíková
   • Bc. Alžbeta BielčíkováPedagogická asistentka
   • Martina Cmorejová
   • Martina CmorejováPomocná sila v kuchyni
   • Mgr. Alžbeta Duffeková
   • Mgr. Alžbeta DuffekováLiečebná pedagogička
   • Andrea Dullová
   • Andrea DullováVedúca školskej jedálne
   • Mgr. Lenka Duračková
   • Mgr. Lenka DuračkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.C
   • Ing. Anna Gibeľová
   • Ing. Anna GibeľováVychovávateľka
   • Mgr. Monika Gyenesová
   • Mgr. Monika GyenesováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.C
   • Mgr. Veronika Holická
   • Mgr. Veronika HolickáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.A
   • Mgr. Viera Chmelárová, PhD.
   • Mgr. Viera Chmelárová, PhD.Učiteľka
   • Mária Magdaléna Kilianová
   • Mária Magdaléna KilianováUpratovačka
   • Iveta Mišiaková
   • Iveta MišiakováAdministratívna sila
   • PaedDr. Lucia Mošková
   • PaedDr. Lucia MoškováŠkolská psychologička
   • Mgr. Lucia Rattajová
   • Mgr. Lucia RattajováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.C
   • Mgr. Danka Regentová
   • Mgr. Danka RegentováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.C
   • Alžbeta Sárková
   • Alžbeta SárkováPomocná sila v kuchyni
   • Ing. Jana Siváková
   • Ing. Jana SivákováEkonomická účtovníčka
   • Denisa Szöke Goldschmidtová
   • Denisa Szöke GoldschmidtováKuchárka
   • Mgr. Alexandra Adela Šabo Vargová
   • Mgr. Alexandra Adela Šabo VargováUčiteľka
   • Mgr. Kristína Zátková
   • Mgr. Kristína ZátkováPedagogická asistentka