• Mgr. Gabriela Fajnorová
   • Mgr. Gabriela FajnorováZástupkyňa
   • Mgr. Vladimíra Ondrušová
   • Mgr. Vladimíra OndrušováZástupkyňa
   • Alena Bednárová
   • Alena BednárováVedúca vychovávateľka
   • PhDr. Beáta Adámková
   • PhDr. Beáta AdámkováVychovávateľka
   • Eva Baker
   • Eva BakerUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.C
   • Mgr. Dáša Baranovičová
   • Mgr. Dáša BaranovičováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9.A
   • Mgr. Ivana Barková
   • Mgr. Ivana BarkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.B
   • Bc. Alžbeta Bielčíková
   • Bc. Alžbeta BielčíkováVychovávateľka
   • Mgr. Gabriela Bobovnická
   • Mgr. Gabriela BobovnickáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.A
   • PaedDr. Lucia Branikovičová
   • PaedDr. Lucia BranikovičováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.A
   • Katarína Brezovská
   • Katarína BrezovskáVychovávateľka
   • Mgr. Peter Farkaš
   • Mgr. Peter FarkašUčiteľ
    Triedny učiteľ: 8.A
   • Adriana Gage
   • Adriana GagePedagogická asistentka
   • Mgr. Jana Gnjatovičová
   • Mgr. Jana GnjatovičováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.A
   • Mgr. Tatiana Heinzová
   • Mgr. Tatiana HeinzováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.B
   • Mgr. Eva Januszoneková
   • Mgr. Eva JanuszonekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.B
   • Mgr. Zuzana Jendrálová
   • Mgr. Zuzana JendrálováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.A
   • Mgr. Valéria Jurovatá
   • Mgr. Valéria JurovatáVychovávateľka
   • Mgr. Ivana Kajabová
   • Mgr. Ivana KajabováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.B
   • Mgr. Stanislava Nemčíková
   • Mgr. Stanislava NemčíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.D
   • Mgr. Ľuboslava Knižková
   • Mgr. Ľuboslava KnižkováUčiteľka
   • Mgr. Zuzana Koháryová
   • Mgr. Zuzana KoháryováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.B
   • Mgr. Jolana Krajčovičová
   • Mgr. Jolana KrajčovičováVychovávateľka
   • Mgr. Gabriela Královičová
   • Mgr. Gabriela KrálovičováPedagogická asistentka
   • Mgr. Petra Kyžňanská
   • Mgr. Petra KyžňanskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.C
   • Mgr. Nataša Majerčáková
   • Mgr. Nataša MajerčákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.C
   • Mgr. Adriana Matušiková
   • Mgr. Adriana MatušikováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.A
   • Mgr. Viera Mintálová
   • Mgr. Viera MintálováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.A
   • Mgr. Dana Počiatková
   • Mgr. Dana PočiatkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.B
   • Ing. Helena Putzová
   • Ing. Helena PutzováVychovávateľka
   • PaedDr. Janka Rákošová
   • PaedDr. Janka RákošováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.C
   • Mgr. Nikoleta Sabová
   • Mgr. Nikoleta SabováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.A
   • Ing. Silvia Sečanská
   • Ing. Silvia SečanskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.C
   • Mgr. Anna Sirotová
   • Mgr. Anna SirotováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.B
   • RNDr. Jarmila Skotnicová
   • RNDr. Jarmila SkotnicováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9.B
   • PaedDr. Gabriela Svätokrížna
   • PaedDr. Gabriela SvätokrížnaUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.D
   • Bc. Ingrid Šnircová
   • Bc. Ingrid ŠnircováVychovávateľka
   • Mgr. Katarína Štefunková
   • Mgr. Katarína ŠtefunkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.C
   • Dagmara Švábová
   • Dagmara ŠvábováPedagogická asistentka
   • Mgr. Lucia Vargová
   • Mgr. Lucia VargováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.C
   • Mgr. Barbora Vrábelová
   • Mgr. Barbora VrábelováVychovávateľka
   • PaedDr. Martina Wagnerová
   • PaedDr. Martina WagnerováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.B
   • Mgr. Alena Ambrožová
   • Mgr. Alena AmbrožováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.D
   • Bc. Alžbeta Bielčíková
   • Bc. Alžbeta BielčíkováPedagogická asistentka