• Pravidelná činnosť

    • celoklubové súťaže-turistické vychádzky
    • mesačné diskohrátky
    • detské výmenné burzy
    • tematické popoludnia:
     • Športové netradičné popoludnia-jeseň a jar,
     • Jesenné a jarné turnaje
     • Imatrikulácia prvákov-november Deň tekvíc-október,
     • Mikuláš-december,  Vianočný jarmok-december,
     • Noc škriatkov-január,
     • Fašiangy-február,
     • Besedy so spisovateľmi a výstavy kníh-marec,
     • Veľká noc-apríl,
     • Týždeň MDD-jún,
     • Zapojenie sa do projektov Póla radí deťom, na ceste nie si sám, Záložky, 
    • Deň otvorených dverí-máj, Moja rodina-jún.../
    • návštevy kultúrnych akcií, miestnej knižnice-mesačne, /prváci od februára/
    • návštevy múzeí, výstav 3. - 4. roč.
    • KURZY : plávania, korčuľovania,
    • jarná a letná prázdninová činnosť
  • Upozornenie!
   Žiadame rodičov, aby si po svoje deti prichádzali každý deň ihneď poobede,  najneskôr však do 13:30 hod. alebo od 15:00 hod. (v stredu od 16:00 hod.)

  • Činnosť detí v čase od 14:00 do 15:00 hod.je organizovaná spoločne pre všetkých členov oddelenia. V tomto čase je budova uzamknutá a deti neodchádzajú domov. Pani vychovávateľka má svoj výchovný program pre deti  a vašim individuálnym príchodom rušíte jej výchovnú činnosť. Každý jeden deň (okrem silného dažďa a vetra) má vaše dieťa počas výchovnej činnosti klubu detí pobyt vonku - vychádzky, hry a súťaže na detskom alebo školskom ihrisku. Žiadame rodičov, aby svoje deti obliekali primerane, vhodne na pobyt vonku (alebo im dajte odev a obuv na prezlečenie). Nekričte na deti kvôli zašpineným a zničeným nohaviciam, topánkam, bundám, sú to len veci.........ony sa iba hrali a boli šťastné. Hnevajte sa sami na seba, že ste nepripravili deťom tepláky a tenisky, aby boli pri hrách spokojné a veselé.

   • Oznam pre nedočkavých rodičov

   • Vážení rodičia,
    veľmi si vážime, že ste si našli čas a prišli si po svoje dieťa a chcete s ním stráviť pekné chvíle.
    Ale aj my chceme, aby deti mali pekné stredy.
    Preto každú stredu sa snažíme vašim deťom pripraviť zaujímavý program. Berieme ich na výletíky v blízkom alebo ďalekom okolí školy.
    Návrat prvých ročníkov je okolo 16:00, druhých ročníkov je okolo 16:30, tretiaci a štvrtáci sa vrátia z mesta do 17:00.
    Ďakujeme, že nám vychádzate v ústrety a svoje dieťa si v stredu zoberiete do 13:30 hod. alebo až po akciách.