• Školská jedáleň

   • Informácia o obedoch školského stravovania od septembra 2021

    Spôsob úhrady na účet

     

    SK 73 1100 0000 0026 2370 5145

    1/ trvalým bankovým príkazom      

    2./internet bankingom

    3./ prevodným príkazom v banke

    (trvalý príkaz nastaviť od augusta do mája) máj posledná platba

    Denný poplatok  za odobraté jedlo

    obed/deň

     

    Réžia/mesiac

    SUMa/MESIAC

    Žiaci 1. stupeň (žiaci 1. až 4. roč.)

    1,21 €

    10 €

    35,41 € /21 dní

    Žiaci 2. stupeň (žiaci 5.až 9.roč.)

    1,30€

    10 €

    37,30 € /21 dní

    REKAPITULÁCIA PLATIEB                              1st.                              2st.

    Na september     do 25.8.2021                           35,41                           37,30€

    Na október              do 25.9.2021                           35,41                           37,30€

    Na november          do 25.10.2021                         35,41                            37,30€

    Na december          do 25.11.2021                         35,41                            37,30€

    Na január                do 25.12.2021                         35,41                            37,30€

    Na február              do 25.1.2022                           35,41                            37,30€

    Na marec                do 25.2.2022                           35,41                            37,30€

    Na apríl                  do 25.3.2022                           35,41                            37,30€

    Na máj                   do 25.4.2022                           35,41                            37,30€

    Na jún                    do 25.5.2022                           35,41                            37,30€

     

      1. Stravu je možné platiť:

    - trvalým príkazom v banke;       - príkazom cez internetbanking;      - prevodným príkazom v banke

    - poštovou poukážkou / na , 1.st od p. vychovávateľky ŠKD ,2 st. u p.tr.učiteľky/

    2. číslo účtu  SK 73 1100 0000 0026 2370 5145

    3. vygenerovaný variabilný symbol a prihlasovacie údaje dostane každý stravník (ktorý odovzdal       prihlášku) z mailovej adresy (noreply@strava.cz) v termíne  júl 2021

    4. do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu (z dôvodu kontroly)

    5. stravné musí byť uhradené k 25.  dňu predchádzajúceho mesiaca! (napr. stravné za september je potrebné uhradiť do 25.augusta, strava sa platí zálohovo na 20 pracovných dní v mesiaci)

    6. ak si budete robiť trvalý príkaz treba ho nastaviť od augusta do mája

    7. ak sú na škole súrodenci platbu robiť za každé dieťa zvlášť (každý stravník je vedený pod iným číslom,

    čo je VS v systéme)

    8. vyúčtovanie preplatkov  na základe žiadosti bude v mesiaci júl.

    9. pokiaľ bude úhrada pripísaná na účet ŠJ v stanovenom termíne 25. dňa v mesiaci  nie je potrebné

          posielať, alebo nosiť potvrdenia o úhrade!

    Objednávanie a odhlasovanie stravy

      10. je možné stiahnuť si aplikáciu strava.cz (mobil al. počítač), kód jedálne 90510

      11. prihlasovacie údaje dostane každý nový stravník z mailovej adresy noreply@strava.cz. V e- maili máte    prihl.meno  a  link (aktivácia účtu/reset hesla), kde si zadáte vaše ľubovoľné heslo, ktoré budete používať pre prihlásenie  do aplikácie(heslo si treba dobre zapamätať)

      12. stravníci sú na stravu automaticky prihlásení na základe pripísania platby na konto

      13. rodič môže odhlasovať alebo prihlasovať stravu cez internet (STRAVA.cz)  do 7.00 hod  ráno  na     

             daný deň

     14. telefonické odhlasovanie je možné SMS správou na t.č.: 0911 799 668 (meno, trieda, deň ktorý sa   odhlasuje)

      15. prihlasovanie detí rodičom cez aplikáciu strava.cz je možné len v prípade, že žiak nemá mínusové    

          konto (v mínuse môže prihlasovať len vedúca ŠJ)

      16. za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

      17. pri strate alebo zabudnutí čipu sa žiak bude hlásiť u pani kuchárky vydávajúcej obedy a obed mu bude

    vydaný na meno.

    18. každý nový stravník si musí zakúpiť bezkontaktný čip v hodnote 2€.

     

    PLATBU NA SEPTEMBER REALIZUJTE AŽ AUGUSTE

    Kontakt na vedúcu ŠJ: t.č.: 0911 799 668   e-mail:  dullova@zspodzaba.sk                 Andrea Dullová

     

   • Kontakt

    • Základná škola
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje