Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 4 zmluva o štúdiu s DPH 19.06.2020 Alena Heldová,RNDr.
Zmluva 3 Rajo - Brejky s DPH 25.03.2020 Alena Heldová,RNDr.
Objednávka 1 ŠEVT s DPH 02.03.2020
Zmluva 2 Prenájom - voľby s DPH 20.02.2020 Zriaďovateľ MČ PB Zoltán Pék,Mgr. Starosta
Zmluva 1 NN s DPH 08.03.2019 RNDr.Alena Heldová