• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Objednávka 27 Kancelárske potreby s DPH 10.12.2020 OfficeDepot. Alena Heldová, RNDr. 11.12.2020
  Zmluva Testovacia zmluva s DPH 26.04.2022 26.04.2022
  Zmluva 20221123 Zmluva o usporiadaní predmetovej olympiády 250,00 s DPH 18.03.2022 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 18.03.2022
  Objednávka 32023 práce vo veľkej telocvični-výmena osvetľovacích telies 6 589,20 s DPH 27.02.2023 RDS elektro s.r.o. RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 27.02.2023
  Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 2 087,25 s DPH 01.03.2021 SZUŠ ART PEGAS RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 29.03.2021
  Zmluva Sponzorská zmluva 1 000,00 s DPH 18.10.2021 Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o. RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 20.10.2021
  Zmluva 11/2023 Nájom TV 2 414.00 s DPH 31.08.2023 OZ S3T Mgr. art. Zuzana Sliacka Sídlo: Štatutárny zástupca 26.09.2023
  Zmluva Zmluva o usporiadaní predmetovej olympiády 250,00 s DPH 27.01.2021 Ministerstvo vnútra SR, OÚ Bratislava RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 27.01.2021
  Zmluva 04/2022 Predaj a kúpa tovaru do ŠJ s DPH 03.01.2022 Základná škola Podzáhradná 51 Základná škola Podzáhradná 51 RNDr.Alena Heldová riaditeľka školy 20.01.2022
  Zmluva 03/2022 Predaj a kúpa potravín do ŠJ s DPH 03.01.2022 Základná škola Podzáhradná 51 Základná škola Podzáhradná 51 RNDr.Alena Heldová riaditeľka školy 20.01.2022
  Zmluva 02/2022 Dodávka potravín do ŠJ s DPH 10.01.2022 Základná škola Podzáhradná 51 Základná škola Podzáhradná 51 RNDr.Alena Heldová riaditeľka školy 20.01.2022
  Zmluva 01/2022 Dodávka mäsa do ŠJ s DPH 03.01.2022 Základná škola Podzáhradná 51 Základná škola Podzáhradná 51 RNDr.Alena Heldová riaditeľka školy 20.01.2022
  Zmluva 05/2022 Dodávka potravín do ŠJ s DPH 03.01.2022 Základná škola Podzáhradná 51 Základná škola Podzáhradná 51 RNDr.Alena Heldová riaditeľka školy 20.01.2022
  Zmluva 12/2023 Nájom TV 1 044.00 s DPH 31.08.2023 Andrej Hanták Andrej Hanták Andrej Hanták vedúci krúžku 26.09.2023
  Zmluva 7/2023 Nájom TV 1 054.00 s DPH 31.08.2023 BENITIM, O.Z BENITIM Ing. Andrea Čvapková Štatutárny zástupca 26.09.2023
  Zmluva 11/2022 Nájom nebytových priestorov 832,00 s DPH 23.09.2022 Základná škola Podzáhradná 51 BENITIM o.z. Ing. Andrea Čvapková nájomca 14.11.2022
  Zmluva 9/2021 Nájom TV 1 443.00 s DPH 04.09.2021 BOX Martin. .Strasser vedúci 21.10.2021
  Zmluva 2/2023 Nájom TV 2 397.00 s DPH 31.08.2023 BOX Slovakia BOX CLUB Straszer Martin vedúci klubu 26.09.2023
  Zmluva 1/2022 Dodadok k prenájmu nebyt.prietorov MTV 968,50 s DPH 20.01.2023 BOX CLUB BOX CLUB Martin Straszer vedúci 09.02.2023
  Zmluva 1/2021 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov s DPH 25.11.2021 Základná škola Podzáhradná 51 BOX CLUB SLOVAKIA BRATISLAVA RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 25.11.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/296
   • Kontakt

    • Základná škola
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje