• Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Základná škola
   • Telefón
   • +421 2 4524 3151
   • Adresa školy
   • Podzáhradná 51
    82107 Bratislava
    Slovakia
   • IČO
   • 31745041
   • DIČ
   • 2020918790
   • Riaditeľka školy
   • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
   • Zástupca RŠ pre 2. stupeň
   • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
   • Zástupca RŠ pre 1. stupeň
   • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
   • Vedúca vychovávateliek
   • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
   • Darovací účet školy
   • Darovací účet školy:
    TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100
    IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144
    SWIFT (BIC) : TATRSKBX
   • Kontakt

    • Základná škola
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje