• Nadpis

   • Vedenie základnej školy ďakuje všetkým rodičom, známym a priateľom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na pomoci a podpore našej školy.

    • Sponzori školy

    • Na darovací účet školy prispeli: 

     Šk. rok: 2022/2023
      
         
     Ondrej K. 1.C 5
     Radovan K. 9.A 5
     Vanessa D. 1.C 5
     Marek S.  1.C 5
     Natália K. 3.A 20
     Mia Á. 2.B 10
     Marian Š. 1.A 10
     Dominik J. 3.B 10
     Erika J. 1.C 10
     Ema Ď. 1.A 20
     Klaudia L. 1.C 5
     Nikola P. 7.A 10
     Alexandra B. 2.B 10
     Nikola J. 4.C 20
     Jakub V. 4.A 5
     Viktória M. 2.B 5
     Andrej L. 4.A 5
     Martin L. 5.C 5
     Filip P. 1.C 5
     Laura M. 5.A 10
     Emily a Lucas M. 5.B,9.B 20
     Max J. 5.A 15
     Sebastian J. 9.B 15
     Viktória B. 1.C 5
     Diana V. 6.B 5
     Damian J. 5.C 5
     Jakub J. 3.C 5
     Karolína, Melánia M. 5.B,9.A 10
     Pavol T. 2.C 30
     Filip K. 1.A 20
     Kristína K. 9.B 20
     Filip K. 7.A 5
     Alex K. 4.C 5
     Ela, Lukáš K. 4.C,7.A 30
     Jakub K. 8.A 5
     Matúš K. 4.B 5
     Natália M.  4.B 20
     Ladislav K. 7.A 15
     Kristína F. 5.C 5
     Lucia F. 2.C 5
     Daniela S. 9.A 5
     Sára G. 6.B 5
     Artur M. 7.A 20
     Sofia L. 4.A 5
     Laura F. 2.A 50
     Matúš J. 3.B 5
     Petra S. 8.A 15
     Laura S. 3.A 15
     Max a Kristián T. 2.B, 6.A 20
     Juraj Š. 4.A 5
     Alena Š. 1.B 5
     Leila B. 3.A 20
     Vanessa D. 1.C 5

      

      

      

      
   • Kontakt

    • Základná škola
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje