• Nadpis

   • Vedenie základnej školy ďakuje všetkým rodičom, známym a priateľom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na pomoci a podpore našej školy.

    • Sponzori školy

    • Na darovací účet školy prispeli: 

     Šk. rok: 2020/2021

     Žiak/Rodič Trieda Suma 
     Dorota Herzanová 1.B 5
     Mia Marin 4.C 5
     Nika Lukashova 1.B 5
     Alex Hajovsky 1.B 5
     Linda Bordáčová 1.B 5
     Matúš Ježíšek 1.B 5
     Ladanyiová 2.C 5
     Matkovčíková Monika 1.C 5
     Dominik Jančík 1.B 10
     Ďurišková Vladimíra 1.B 10
     Lipovský 8.B 10
     Lipovská 4.A 10
     Markusekova 1.B 5
     Peter Herman 1.B 5
     Simon Keresztes 1.B 5
     Viki a Adam Herdoví 3.C,5.A 10
     Liliana Petrová 1.B 10
     Alex Pamula  4.C 5
     Max Pamula 1.D 5
     Nikola Podobová 5.A 5
     Laura Malešová 3.A 5
     Hanka Kremmerová 1.B 5
     Benjamin Dusa 3.D 10
     Lucas a Viktória Česnekoví 1.C,5.A 40
     Laura Harper Palla 1.C 5
     Oto Csóka 4.C 5
     Matúš Vrba 1.B 5
     Adam Gorner 8.B 5
     Simon Žabka 1.B 5
     Ircha Jakub 2.B 10
     Medová Karolína a Melánia 3.B,7.C 20
     Ladislav Bartoš 2.B 10
     Martin Hanesch 4.C 10
     Kunert Filip 5.A 8
     Kunert Alex 2.C 8
     Ján Markovič 1.B 5
     Lamošová 6.B 5
     Lucas Bartek 3.D 10
     Kristína Fričová 3.D 10
     Alžbeta Juránová 2.C 5
     Sarka Gajdošová 4.C 5
     Karolína Čikasová 3.B 5
     Lucas Kosík 2.C 5
     Daniela Fraštiová  3.B 8
     Filip Čerňanec 7.C 10
     Ahmed Belmechri 1.B 5
     Vrba 8.B 5
     Vrbová 4.C 5
     Laura Kollerová 8.A 10
     Ladislav Koller 5.A 10
     Nela Bieliková 5.A 5
     Eva Kosáková 4.C 5
     Timea Kubiňová 3.C 10

        

      

     Šk. rok: 2019/2020
     Žiak/Rodič Trieda Suma 
     Lucia Muškátová 2.B 10
     Luca Baumgartner 2.D 15
     Emma Ághová 5.B 5
     Lucas Bartek 2.D 10
     Lipovský Jakub 7.B 10
     Lipovská Michaela 3.A 10
     Nina Maas 1.A 10
     Ircha Jakub 1.B 10
     Krásna Júlia 8.B 5
     Natália Nagyová 9.A 5
     Simon Suchoba 8.B 10
     Mia Suchobová 3.B 10
     Kunc Jakub 5.D 5
     Kunc Matúš 1.B 5
     Martin Laco 2.D 5
     Andrej Laco 1.A 5
     Podobová Nikola 4.A 10
     Evelin Lamošová 5.B 5
     Vrba Miloslav 7.B 4
     Vrbová Diana 3.C 4
     Hanusová Michaela 7.B 5
     Nela Kesselbauerová 5.D 15
     Damian Jánošík 2.D 20
     Pír Richard 8.B 10
     Kunert Filip 4.A 7,5
     Kunert Alex 1.C 7,5
     Kristína Henyigová 2.B 5
     Mošková Tatiana 1.A 10
     Juranová Alžbeta  1.C 5
     Kasič Leo 2.A 5
     Marek Torok 4.A 10
     Simon Torok 1.B 10
     Kristína Fricová 2.D 5
     Nikola Ježišková 1.C 50
     Sára Lašová 2.D 5
     Gorner Adam 7.B 5
     Emanuela Magomedová 9.A 10
     Artur Magomedov 4.A 10
     Maximilián Jašo 2.A 10
     Sebastián Jašo 6.A 10
     Juraj Zedníček 5.A 5
     Suranov Daniela, Michaela 6.A,7.B 10
     Karolína Čikasová 2.B 5
     Martin Blaho 8.B 5
     Blahová Romana 4.A 5
     Šebeňová Zuzana 3.A 5
     Adriana Majerčáková 2.A 5
     Koller Ladislav 4.A 10
     Kollerová Laura 7.A 10
     Laura Malešová 2.A 5
     Mattias Mitas 1.A 5
     Hugo Mitas 2.A 5
     Jakub Kozár  2.A 5
     Ksenáková Zuzana 2.A 5
     Paulovič Lukáš 2.A 5
     Martinkovič Matúš 2.A 5
     N+T Košťálové 2.A 10
     Oroszovci 2.A 10
     Nikola Valastanová 2.A 5
     rodina Herdová 2.C,4.A 20
     Jakub Mihály 2.A 5
     Alan Szalay 1.A 5
     Sivák Tomáš 4.A 5
     rodina Páleníková 8.B 5
     Ema Valentínová 2.A 5
     Kramárová Karolína 7.B 5
     Kramárová Timea 4.A 5
     Fraštiová Daniela 2.B 8
     Jeriga Michal 3.C 10
     Martin Maron  2.B 5
     Martin Prieložný 2.B 11,11
     Kováč Lukáš 4.A 30
     Dusa Benjamín 2.D 10
     Nela Bieliková                         4.A             5
     Jakub Krátky                           4.A             10
     Hakoš Adrián                          4.A             10
     Bartoš Ladislav                       1.B             15
     Valašťanová Nikola                     2.A             10 
     Funtaľ Ondrej                              4.A             15