• Nadpis

   • Vedenie základnej školy ďakuje všetkým rodičom, známym a priateľom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na pomoci a podpore našej školy.

    • Sponzori školy

    • Na darovací účet školy prispeli: 

     Šk. rok: 2020/2021

         
     Žiak/Rodič Trieda Suma 
     Emma H. 2.C 15
     Nela B. 6.A 10
     Evelin L. 7.B 5
     Kristína H. 4.B 5
     Filip V. 7.B 15
     Sofia N. 1.B 10
     Zuzana Š. 5.A 5
     Juraj Š. 3.A 5
     Lucas B. 4.D 10
     Laura F. 1.A 25
     Filip K. 6.A 5
     Alex K. 3.C 5
     Pavol T. 1.D 20
     Nina J. 1.C 100
     Alexandra B. 1.B 5
     Jakub a Katarína I. 1.D, 3.B 10
     Nikola J. 3.C 20
     Maximilián J. 4.A 15
     Sebastián J. 8.A 15
     Karolína a Melánia M. 4.B,8.C 20
     Dominik J. 2.B 25
     Andrej L. 3.A 5
     Martin L. 4.D 5
     Natália M. 3.B 10
     Natália R. 1.A 100
     Kristína F. 4.D 5
     Lucia F. 1.C 5
     Matúš J. 2.B 5