• Pre rodičov budúcich prvákov

   Oznamujeme rodičom prijatých detí do 1. ročníka, že je potrebné prísť si do školy prevziať rozhodnutie o prijatí. Môžu tak urobiť od pondelka 22.6. do piatku 26.6. 2020 v čase od 7,30 do 14,30 hod. v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy pre 1. stupeň.

   Mgr. Gabriela Fajnorová

   Zoznam prijatých detí do 1. ročníka:

   Meno Kód Verejný kód
   Diana A. ETRBFYWCEH 2395379
   David A. XG5W5RSHT9 5754126
   Vivien B. KP72M2HC3C 1872476
   Simona B. PA896YTWP7 3864214
   Muhammed B. YZS3MDC6TP 3455128
   Olívia B. JT83H69J5R 2454367
   Dominik B. YR7ZW2FN4J 9184672
   Juliana B. 6PJZW9WG88 6342198
   Linda B. EXH8374F4G 6584217
   Leila B. WH8SFJX28N 7943965
   Dávid C. CKD93AHNJM 8433514
   Šimon C. 6NBDHJABM5 5892186
   Lucas Č. 2J4ES34RNX 8238651
   Natália Č. FYDC7HP9ZE 9165382
   Maxim Ď. J9EW56N3B3 5296174
   Tereza F. H5KA9T2YMS 2489341
   Nela F. WZPH5Y8GJ5 9681348
   Daniel F. 8NCZ3K3BBJ 2691873
   Nikoloz G. DKE2WNAJPT 4231656
   Alex H. 5RFD4A7AY7 8733946
   Viktória H. CMSK85Y349 5941963
   Emma H. ZJ7W74YCH2 6318365
   Natália H. DA3SY4ZM9J 4785325
   Dorota H. XRTFESPCYZ 3187464
   Žofia H. 3CHRXBGWM3 5794862
   Dominik H. 23D2457WXJ 3485146
   Leo J. Y8P5NGZXRM 9634529
   Tomáš J. NYT24EHKCX 8718964
   Dominik J. 2ECTDWM6SF 6851415
   Jakub J. 4T6WNHTBKA 9346175
   Matúš J. TH885Y2566 9431627
   Teo J. J48YZMWG9D 6747955
   Šimon K. 6RSXXTGKB8 2787451
   Sara K. X8G2CA52GE 5971384
   Natália K. 3W34MESD8B 5834232
   Róbert K. NKKF7R8MYZ 8245457
   Róbert K. 8457ZWYJA9 4525984
   Hana K. 49HFZ62DXM 2867546
   Laura K. RHSRPYTGH5 7617149
   Christopher L. 2C9NPMZ8SM 7189856
   Nika L. FCS3JP3ER8 3178546
   Vadym M. 4PTHZ6EMWJ 3612452
   Rebeka M. GDXW6SZB25 3422736
   Simona M. JNM4JS8YG6 1129643
   Liliana M. RZC23FDYBD 8321497
   Karin M. N97NE9XWGB 6622491
   Nela M. NPZA26BEWW 4921531
   Filip M. 9NR4A9F5DJ 9716895
   Sofia M. 8SG9P2FCTW 7568949
   Lukáš N. JHEANW8XP5 2372619
   Laura P. C73BHMNT2K 8511623
   Max P. 4TWCSJK2A3 4195896
   Andrej P. 2ZTFDYGXDT 1857975
   Petra P. PD94EGCMZ8 2565481
   Alexandra P. DX7W2M4BDY 4528263
   Lea S. 8FH7EBW54T 6769833
   Simon S. YDW82RFYXE 1625346
   Dominik S. M98MXK4H3K 8973637
   Laura S. N8HHP9CG5A 6159298
   Dominik S. J25TCKYG3G 6399232
   Jakub S. HDF8K5S8NJ 3527172
   Zoja S. SWMXNAESB6 7163539
   Lujza S. SN5E2J39F6 5396115
   Emil S. G69DES7PY2 5262953
   Matej Š. YAGAJ49X8P 7181596
   Patrik Š. BNFWMZ46NG 5571697
   Ela Š. SABDKN7FJD 9382546
   Amira T. AW453GJPSS 6274938
   Sebastián T. R2TH7XNJK5 1239944
   Juraj T. 4HDW6PPFK3 3264351
   Michaela T. MP7PG6RW2A 4831624
   Nela V. 8DWGHT3XC7 2811764
   Matúš V. GXMGDW42T9 6972487
   Šimon Ž. F5J3P923M4 3824255
   Viktor Ž. PF436PXT4D 2859747

   Oznam

   Oznamujeme všetkým rodičom, ktorí prihlásili svoje dieťa do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021, že je potrebné, aby prišiel 1 zákonný zástupca v jednom z uvedených  termínoch do školy preukázať doklady potrebné k prijatiu do školy.

   Termíny: Deti rodičov s priezviskom od A po K: 25.5.2020 od 8,00 do 12,00 hod.

                    Deti rodičov s priezviskom od L po P: 26.5.2020 od 8,00 do 12,00 hod.

                    Deti rodičov s priezviskom od R po Ž: 27.5.2020 od 8,00 do 12,00 hod.

   Treba priniesť:

   • Vytlačenú elektronickú prihlášku a podpísanú oboma rodičmi (na mail vám prišiel oznam o vyplnení prihlášky aj kód)
   • Žiadosť o prijatie dieťaťa do školy (je zverejnená v tlačivách, nižšie na tejto stránke)
   • Rodný list dieťaťa
   • Občiansky preukaz rodiča
   • V prípade neúplnej rodiny rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy

   Pri odklade šk. dochádzky:

   • Vytlačenú elektronickú prihlášku a podpísanú oboma rodičmi (na mail vám prišiel oznam o vyplnení prihlášky aj kód)
   • Žiadosť o odklad školskej dochádzky (je zverejnená nižšie na tejto stránke)
   • Doklad o doporučení odkladu šk. dochádzky od pedagogicko-psychologickej poradne a potvrdenie od detského pediatra (dá sa doložiť aj dodatočne po vyšetrení)

   Pri vstupe do školy treba dodržiavať všetky hygienicko- epidemiologické nariadenia (rúško, vstup max. po 3, bez účasti detí...)

   V prípade, ak bude mať riaditeľka školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí, neprijatí, alebo odklade školskej dochádzky do 30. júna 2020. 

   Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy  www.zspodzaba.sk. 

   Zákonní zástupcovia budú upozornení na osobné prevzatie rozhodnutí riaditeľky školy.

   Preto vás žiadame, aby ste sledovali pokyny a oznamy na webovej stránke školy.

   • Info o zapísaných deťoch (15.4.2020)

    Vážení rodičia, všetky elektronicky zaregistrované prihlášky od marca 2020 evidujeme. Ak ste vyplnili správne elktronickú prihlášku, prijali ste o tom potvrdzovací mail s vygenerovaným kódom. Tento kód si treba uschovať, pretože pod ním bude zverejnený zoznam prijatých detí do 1. ročníka. Prihlásiť sa musia aj deti, ktorým bola v minulom šk. roku odložená povinná školská dochádzka.

    Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, alebo koncom školského roku. V prípade, ak bude mať riaditeľka školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. Preto prosím sledujte pokyny a oznamy na webovej stránke školy.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Informácia z pedagogicko-psychologickej poradne ( pre rodičov žiadajúcich odklad šk. dochádzky) !!!

    vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu s možnosťou šírenia koronavírusu COVID-19 a hroziacu epidémiu  má naše zariadenie prerušenú diagnostickú činnosť od 9. marca 2020 až do odvolania. Napriek tomu fungujeme v online prostredí, či už individuálne cez maily (zverejnené na stránke), alebo pomocou online poradenstva od pondelka do štvrtka v čase od 9:00-15:00. Ponúkame možnosť komunikovať s nami prostredníctvom, mailov, Online poradenstva i Facebook-u: CPPPaP Bratislava II, respektíve: Klub CPPPaP.

    Našu ponuku dôležitých informácií v súvislosti s koronavírusom ako aj kontakty v krízových situáciách, ktoré môžete v prípade potreby využiť, nájdete v dôležitých informáciách pod AKTUALITAMI (vpravo) na
     www.cpppapba2.sk.

    Mgr. Martina Detvanová
    psychológ
    --
    Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
    Drieňová 36, 821 02  Bratislava 2
    Tel.: + 421/2/43 63 25 88
    E-mail: 
    detvanova@cpppapba2.sk
    URL: https://cpppapba2.sk

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Zápis do 1.ročníka 

    Základná škola na Podzáhradnej ulici oznamuje rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa do ZŠ, že zápis do 1. ročníka bude prebiehať elektronicky. T.z., že na webovej stránke školy:  www.zspodzaba.sk je potrebné vypísať a vytlačiť si Elektronickú prihlášku do 1. ročníka, ktorá sa následne odošle do administratívneho systému školy.

    Podľa rozhodnutia MŠ SR sa zápisy konajú elektronicky a bez osobnej prítomnosti detí.

    Kto nemá možnosť elektronicky vypísať prihlášku, môže tak urobiť výnimočne osobne !!!!!!!!- priamo v základnej škole v dňoch: 15.4., 22.4. a 29.4.2020 v čase od 9,00 do 12,00 hod. s dôrazom na dodržanie hygienicko- epidemiologických opatrení. V tomto prípade stačí, ak sa dostaví iba 1 zákonný zástupca s potrebnými dokladmi (občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy.)

    Elektronickú prihlášku musia vyplniť aj rodičia detí, ktorí chcú žiadať riaditeľku školy o odklad školskej dochádzky, aj ktorí mali už školskú dochádzku odloženú.

    Rodičia, ktorí poslali prihlášku elektronicky sa nemusia dostaviť na zápis.

    Po nástupe žiakov do školy, budú vyzvaní na dokladovanie dokumentov, ktoré sú potrebné k zápisu.

    Podľa zákona môže rodič zapísať dieťa iba na 1 základnú školu. Má právo zapísať dieťa na inú ako kmeňovú školu, avšak prijatie žiaka na takúto školu je na rozhodnutí riaditeľa.

    Do našej školy sa budú prijímať prednostne deti z rajonizácie školy. Z tohto dôvodu sa môže stať, že zapísané deti mimo rajónu školy z kapacitných dôvodov nebudú prijaté a odporučí sa im iná škola.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije. Táto povinnosť sa teda vzťahuje na všetkých rodičov detí, ktoré dovŕšia do 31. augusta daného roku

    6 rokov. Výnimkou je, ak má dieťa dvojité občianstvo, teda je občanom dvoch krajín. Vtedy má rodič dieťaťa právo rozhodnúť, v ktorej krajine bude dieťa navštevovať základnú školu.

    Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt- v tzv. kmeňovej škole.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

    ZÁPIS - POTREBNÉ DOKLADY:

    • Elektronicky vyplnená prihláška na webovej stránke, vytlačená a podpísaná rodičmi
    • Žiadosť o prijatie dieťaťa do školy
    • Rodný list dieťaťa
    • Občiansky preukaz rodičov
    • V prípade neúplnej rodiny rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy

     

    ODKLAD ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY:

    • Elektronicky vyplnená prihláška na webovej stránke, vytlačená a podpísaná rodičmi
    • Žiadosť o odklad školskej dochádzky

    Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy  www.zspodzaba.sk. Zákonnému zástupcovi žiaka bude podľa platných predpisov doručené jedno z uvedených rozhodnutí riaditeľa školy:

    • Rozhodnutie o prijatí do školy
    • Rozhodnutie o neprijatí do školy
    • Rozhodnutie o odklade školskej dochádzky

    Rajonizačné ulice:

    Achátová, Ametystová, Akvamarínová, Amurská, Bodrocká, Borágová, Citrínová, Dudvážska, Dvojkrížna, Farmárska, Granátová, Hornádska, Hronská, Ipeľská, Jastrabinova, Jonatánová, Kapsičková, Kazanská (iba párne čísla), Korálová, Korytnická, Latorická, Ligurčeková, Linzbothova, Lopárska, Malachitová, Monardová, Murárska, Parenicová, Perličková, Podzáhradná, Ul.akad.mal.Jozefa Nagya, Uzbecká (iba 16,18,20,22,24,26,28), Vratičová

    KONTAKT  ŠKOLY:

    Základná škola, Podzáhradná 51, 821 07 Bratislava, kontakt: 02/4524-3151

    Riaditeľka školy: RNDr. A. Heldová ( heldova@zspodzaba.sk)

    Zástupkyňa pre 1. stupeň: Mgr. G. Fajnorová (fajnorova@zspodzaba.sk)

     

     

  • Tlačivá