Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 1 NN s DPH 08.03.2019 RNDr.Alena Heldová 08.03.2019
Objednávka 20221386 digitálne vybavenie na zmiernenie dopadu pandémie s DPH 17.06.2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 17.06.2022
Objednávka 202204383 utireky, servítky, rukavice 192,69 s DPH 29.03.2022 DIMARKO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 29.03.2022
Zmluva 3/2021 Dodatok č.2 k Zmluve č.3/2021 481,00 s DPH 18.01.2022 Základná škola Podzáhradná 51 Dance Dynasty RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 26.01.2022
Zmluva 20221123 Zmluva o usporiadaní predmetovej olympiády 250,00 s DPH 18.03.2022 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 18.03.2022
Objednávka 132022 Modul Zmluvy 150,00 bez DPH 06.04.2022 TRIMEL s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 07.04.2022
Zmluva 6/2022 Šport.súťaž spolufinancovanie 300,00 s DPH 12.04.2022 Základná škola Podzáhradná 51 Regionálny úrad školskej správy v Bratis]ave Miriam Valašiková,Mgr.,Bc. riaditeľka 21.04.2022
Zmluva 7/2022 Šport.súťaž spolufinancovanieST 210,00 s DPH 20.04.2022 Základná škola Podzáhradná 51 Regionálny úrad školskej správy v Bratis]ave Miriam Valašiková,Mgr.,Bc. riaditeľka 21.04.2022
Zmluva Testovacia zmluva s DPH 26.04.2022 26.04.2022
Objednávka 22002399 učebnice 1.stupeň 5 621,98 s DPH 16.05.2022 AITEC s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 16.05.2022
Objednávka 19138 publikácie pre žiakov z UA 140,00 s DPH 30.05.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 30.05.2022
Objednávka 00548 učebnice Aj 9 646,00 s DPH 09.06.2022 Richard Šrobár - Littera Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 09.06.2022
Objednávka 202208369 servítky, papierové sáčky 61,48 s DPH 09.06.2022 DIMARKO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 09.06.2022
Objednávka Aktualizačné školenie pre pedagógov 890,00 s DPH 13.06.2022 Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 13.06.2022
Objednávka 112022 montáž a konfigurácia projektora a WiFi AP 7 ks 1 400.00 s DPH 22.03.2022 Revay Consulting spol. s r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 22.03.2022
Objednávka 202208819 čistiace prostriedky 654,27 s DPH 17.06.2022 DIMARKO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 17.06.2022
Objednávka 778897 školské potreby pre žiakov z Ukrajiny 588,59 s DPH 17.06.2022 Lamitec, s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 17.06.2022
Objednávka 779689 učebné pomôcky pre žiakov z UA 188,75 s DPH 21.06.2022 Lamitec, s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 21.06.2022
Objednávka 182942 športové potreby 496,00 s DPH 22.06.2022 ŠPORTUJEME s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 22.06.2022
Objednávka 2022060246 športové potreby 184,80 s DPH 22.06.2022 FLorbal s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 22.06.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/231
   • Kontakt

    • Základná škola
    • heldova@zspodzaba.sk
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje