• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva 1 NN s DPH 08.03.2019 RNDr.Alena Heldová 08.03.2019
  Objednávka 152022 Havária na vodovodnom potrubí školy s DPH 23/9/2023 Havárijná služba, Základná škola Podzáhradná 51 RNDr.Alena Heldová riaditeľka školy 23.09.2022
  Objednávka 778897 školské potreby pre žiakov z Ukrajiny 588,59 s DPH 17.06.2022 Lamitec, s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 17.06.2022
  Objednávka 779689 učebné pomôcky pre žiakov z UA 188,75 s DPH 21.06.2022 Lamitec, s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 21.06.2022
  Objednávka 182942 športové potreby 496,00 s DPH 22.06.2022 ŠPORTUJEME s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 22.06.2022
  Objednávka 2022060246 športové potreby 184,80 s DPH 22.06.2022 FLorbal s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 22.06.2022
  Objednávka 781941 kancelársky papier 209,58 s DPH 28.06.2022 Lamitec, s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 28.06.2022
  Objednávka 142022 maliarske, natieračske a stierkovacie práce 1 700,00 s DPH 13.06.2022 Havetta Štefan - ŠH Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 13.06.2022
  Objednávka 202210107 čistiace prostriedky ŠJ 907,83 s DPH 12.07.2022 DIMARKO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 12.07.2022
  Zmluva 30/8/2022 Dodatok1 PMC BA s DPH 16.05.2022 MPC BA Základná škola Alena Heldová, RNDr. 20.09.2022
  Zmluva 214/2022 Servis programov 160,00 s DPH 05.09.2022 TRIMEL s.r.o Základná škola Alena Heldová, RNDr. 08.09.2022
  Objednávka 164263 učebnice 2.stupeň 1 916,50 s DPH 26.08.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 26.08.2022
  Zmluva 12/9/2022 Workoutov. a miniftitbal. ihrisko 30 000.00 s DPH 06.09.2022 Biskupice si pomáhajú OZ Lámoš Základná škola Alena Heldová, RNDr. 12.09.2022
  Zmluva 16/9/2022 Dodatok k zmluve 30 000,00 s DPH 14.09.2022 Biskupice pomáhajú OZ Základná škola Alena Heldová, RNDr. 16.09.2022
  Objednávka 165864 učebniíce Hravá slovenčina 2.stupeň 1 469,60 s DPH 07.09.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 07.09.2022
  Objednávka Aktualizačné školenie pre pedagógov 890,00 s DPH 13.06.2022 Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 13.06.2022
  Zmluva 05/2022 Nájom nebytových priestorov 2372.50 s DPH 22.08.2022 Základná škola Podzáhradná 51 Koryo Ing.Dárius Kneppo predseda klubu 12.09.2022
  Zmluva 02/2022 Nájom nebytových priestorov 3 003,00 s DPH 22.08.2022 Základná škola Podzáhradná 51 VK TAMI Ing.Tatiana Vestenická predseda klubu 12.09.2022
  Zmluva 4/2022 Nájom nebytových priestorov s DPH nájomMTV OZ S3T OZ S3T Mgr. art. Zuzana Sliacka vedúca 12.09.2022
  Zmluva 04/2022 Nájom nebytových priestorov 2 310.75 s DPH 22.08.2022 Základná škola Podzáhradná 51 OZ S3T Mgr. art. Zuzana Sliacka vedúca 12.09.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/252
   • Kontakt

    • Základná škola
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje