• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Objednávka 52023 vypracovanie Dokumentácie PZS 647,30 s DPH 52023 Haspo.sk s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 15.05.2023
  Objednávka 82023 výmena podláh v kabinetoch 4 964,04 s DPH 08.06.2023 VETEX Int., s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 08.06.2023
  Zmluva 23126343 WC papier,utierky,mydlo 900,23 s DPH 08.06.2023 DIMARKO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 08.06.2023
  Objednávka 23126345 čistiace prostriedky 311,45 s DPH 08.06.2023 DIMARKO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 08.06.2023
  Objednávka 23126348 poťahy na mopy, handry 67,59 s DPH 08.06.2023 DIMARKO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 08.06.2023
  Objednávka 23126329 čistiace prostriedky 866,56 s DPH 08.06.2023 DIMARKO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 08.06.2023
  Objednávka 72023 služby externého projektového manažmentu 2 256,00 s DPH 23.05.2023 Brucorp s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 23.05.2023
  Objednávka 62023 odstránenie havarijného stavu vodovodného potrubia 2 376,00 s DPH 23.05.2023 Vortech s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 23.05.2023
  Zmluva 23240032 Finančný príspevok-nadácia ZSE 700,00 s DPH 19.05.2023 ZSE Základná škola Alena Heldová, RNDr. riaditeľka školy 24.05.2023
  Zmluva RUSSBA/2023/STzš/BA2/002 Šport.súťaž spolufinancovanieST 168,00 s DPH 23.03.2023 Regionálny úrad školskej správy v Bratis]ave Regionálny úrad školskej správy v Bratis]ave Miriam Valašiková,Mgr.,Bc. riaditeľka 03.04.2023
  Objednávka 42023 program aktualizačného vzdelávania a jeho realizácia 900,00 s DPH 23.03.2023 MANI Konzult s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 23.03.2023
  Objednávka 23121699 poťah na mop 32,43 s DPH 17.03.2023 DIMARKO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 17.03.2023
  Objednávka 152022 Havária na vodovodnom potrubí školy s DPH 23/9/2023 Havárijná služba, Základná škola Podzáhradná 51 RNDr.Alena Heldová riaditeľka školy 23.09.2022
  Objednávka 32023 práce vo veľkej telocvični-výmena osvetľovacích telies 6 589,20 s DPH 27.02.2023 RDS elektro s.r.o. RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 27.02.2023
  Objednávka 23120041 vrece, handra, poťahy 80,15 s DPH 15.02.2023 DIMARKO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 15.02.2023
  Zmluva RUSSBA/2023/OKcHo/BA2/002 Šport.súťaž spolufinancovanie/CHO 250,00 s DPH 08.02.2023 Regionálny úrad školskej správy v Bratis]ave Regionálny úrad školskej správy v Bratis]ave Miriam Valašiková,Mgr.,Bc. riaditeľka 03.04.2023
  Objednávka 22023 realizácia procesov vo verejnom obstarávaní 290,00 s DPH 03.02.2023 eBIZ Consulting s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 03.02.2023
  Objednávka 12023 oprava časti strechy 514,80 s DPH 30.01.2023 STRECHFINAL, s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 30.01.2023
  Zmluva 1/2022 Dodadok k prenájmu nebyt.prietorov MTV 968,50 s DPH 20.01.2023 BOX CLUB BOX CLUB Martin Straszer vedúci 09.02.2023
  Zmluva 01022023 Servisná činnosť-vzduchotechnika 1 702,80 s DPH 16.01.2023 AXIMA TZB s.r.o. Základná škola Alena Heldová, RNDr. riaditeľka školy 02.02.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/252
   • Kontakt

    • Základná škola
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje