• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva Testovacia zmluva s DPH 26.04.2022 26.04.2022
  Objednávka 3 Spotrebný materiál 401,84 s DPH 18.09.2020 OfficeDepot. J.Siváková EKO 22.09.2020
  Zmluva 1 NN s DPH 08.03.2019 RNDr.Alena Heldová 08.03.2019
  Zmluva 13 O poskytovaní licencii ŠJ s DPH 14.10.2020 ZŠ-ŠJ Alena Heldová, RNDr. 14.10.2020
  Objednávka 18 Dezinfekcia 77,50 s DPH 15.10.2020 BELT Alena Heldová, RNDr. 16.10.2020
  Objednávka 19 čistiace prostriedky šk s DPH 24.09.2020 Dimarko Alena Heldová, RNDr. 07.10.2020
  Objednávka 20 šk s DPH 17.07.2020 Random Slovakia s.r.o Alena Heldová, RNDr. 07.10.2020
  Objednávka 21 stolárske práce s DPH 28.07.2020 Kosorín Alena Heldová, RNDr. 07.10.2020
  Objednávka 22 zborovňa s DPH 10.09.2020 RDS Alena Heldová, RNDr. 07.10.2020
  Objednávka 23 Podlaha v triede s DPH 24.09.2020 Jutex Alena Heldová, RNDr. 07.10.2020
  Objednávka 24 Zabezpečovací systém šk s DPH 24.09.2020 RDS Alena Heldová, RNDr. 07.10.2020
  Objednávka 25 Prístrešok s DPH 25.09.2020 STOLINEX Alena Heldová, RNDr. 07.10.2020
  Objednávka 26 KLIMA s DPH 26.08.2020 M-M KLIMA Alena Heldová, RNDr. 07.10.2020
  Zmluva 16 Revízie ŠJ s DPH 02.11.2020 ORGO ZŠ-ŠJ Alena Heldová, RNDr. 09.12.2020
  Zmluva 15 Dodávka ovo a zel s DPH 23.12.2020 ZŠ-ŠJ Alena Heldová, RNDr. 03.12.2020
  Objednávka 16 Havarijný stav ležatého rozvodu TUV s DPH 22.09.2020 Modaco Alena Heldová, RNDr. 07.10.2020
  Objednávka 27 Kancelárske potreby s DPH 10.12.2020 OfficeDepot. Alena Heldová, RNDr. 11.12.2020
  Zmluva Dodatok2 Servis -IKT 520,00 s DPH 01.08.2013 REVAY SUPPORT s. r. o. Základná škola Alena Heldová, RNDr. 02.03.2023
  Objednávka 1 ŠEVT s DPH 02.03.2020 ZŠ Podzáhradná Alena Heldová, RNDr. 03.03.2020
  Objednávka 01/2022 Skartovanie dokumentov s DPH 17.01.2022 GWR Základná škola Alena Heldová, RNDr. 28.01.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/252
   • Kontakt

    • Základná škola
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje