Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Testovacia zmluva s DPH 26.04.2022 26.04.2022
Zmluva 11/2022 Nájom nebytových priestorov 832,00 s DPH 23.09.2022 Základná škola Podzáhradná 51 BENITIM o.z. Ing. Andrea Čvapková nájomca 14.11.2022
Zmluva 01102021 Tenisový klub VIP 2500/rok s DPH 01.10.2021 Tenisový klub VIP Základná škola Alena Heldová, RNDr. riaditeľka školy 01.10.2021
Objednávka 27 Kancelárske potreby s DPH 10.12.2020 OfficeDepot. Alena Heldová, RNDr. 11.12.2020
Objednávka 21 stolárske práce s DPH 28.07.2020 Kosorín Alena Heldová, RNDr. 07.10.2020
Objednávka 22 zborovňa s DPH 10.09.2020 RDS Alena Heldová, RNDr. 07.10.2020
Objednávka 23 Podlaha v triede s DPH 24.09.2020 Jutex Alena Heldová, RNDr. 07.10.2020
Objednávka 24 Zabezpečovací systém šk s DPH 24.09.2020 RDS Alena Heldová, RNDr. 07.10.2020
Objednávka 25 Prístrešok s DPH 25.09.2020 STOLINEX Alena Heldová, RNDr. 07.10.2020
Objednávka 26 KLIMA s DPH 26.08.2020 M-M KLIMA Alena Heldová, RNDr. 07.10.2020
Zmluva 13 O poskytovaní licencii ŠJ s DPH 14.10.2020 ZŠ-ŠJ Alena Heldová, RNDr. 14.10.2020
Zmluva 14 Dodávateľ Benická s DPH Dodávka tovaru Alena Heldová, RNDr. 26.10.2020
Zmluva 15 Dodávka ovo a zel s DPH 23.12.2020 ZŠ-ŠJ Alena Heldová, RNDr. 03.12.2020
Zmluva 16 Revízie ŠJ s DPH 02.11.2020 ORGO ZŠ-ŠJ Alena Heldová, RNDr. 09.12.2020
Zmluva 09012023 Dodávanie potravín s DPH 09.01.2023 QUALITED s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51, Bratislava Alena Heldová, RNDr. riaditeľka školy 17.01.2023
Zmluva 24112022 Škola v prírode Terchová 8 455.00 s DPH 24.11.2022 CK Slniečko, Základná škola Podzáhradná 51, Bratislava Alena Heldová, RNDr. riaditeľka školy 17.01.2023
Objednávka 19 čistiace prostriedky šk s DPH 24.09.2020 Dimarko Alena Heldová, RNDr. 07.10.2020
Zmluva 09012023 Dodávanie tovaru s DPH 09.01.2023 Ing. Ladislav Ličko Základná škola Podzáhradná 51, Bratislava Alena Heldová, RNDr. riaditeľka školy 17.01.2023
Zmluva 01012023 Ovocie a zelenia - dodávka s DPH 01.01.2023 Eurozel s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51, Bratislava Alena Heldová, RNDr. riaditeľka školy 17.01.2023
Zmluva 02012023 Predaj a kúpa tovaru s DPH 02.01.2023 ATC-JR, s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51, Bratislava Alena Heldová, RNDr. riaditeľka školy 17.01.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/231
   • Kontakt

    • Základná škola
    • heldova@zspodzaba.sk
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje