• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva 1 NN s DPH 08.03.2019 RNDr.Alena Heldová 08.03.2019
  Objednávka 182022 revízie plynových zariadení v učebniach a hl.rozvádz. s DPH 19.10.2022 MODACO s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 19.10.2022
  Zmluva 30/8/2022 Dodatok1 PMC BA s DPH 16.05.2022 MPC BA Základná škola Alena Heldová, RNDr. 20.09.2022
  Objednávka 152022 Havária na vodovodnom potrubí školy s DPH 23/9/2023 Havárijná služba, Základná škola Podzáhradná 51 RNDr.Alena Heldová riaditeľka školy 23.09.2022
  Zmluva 4/2022 Nájom nebytových priestorov s DPH nájomMTV OZ S3T OZ S3T Mgr. art. Zuzana Sliacka vedúca 12.09.2022
  Zmluva 08/2022 Nájom nebytových priestorov s DPH 30/8/2022 JOGA Ing.Miriam Bellušová Ing.Miriam Bellušová vedúca 19.09.2022
  Zmluva 259/2022 Prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy s DPH 13.10.2022 ZŠ Podzáhradná 51, BA MČ Pod.Biskupice Mgr.Zoltán Pék,, starosta 19.10.2022
  Objednávka 3492022 lyžiarsky výcvikový kurz s DPH 20.10.2022 Pavol Mišura - JAMPA Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 20.10.2022
  Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve Nájom nebytových priestorov s DPH 07.10.2022 Základná škola Podzáhradná 51 STOMAPET, s.r.o MUDr. Nadežda Petergáčová nájomca 14.11.2022
  Zmluva 02012023 Predaj a kúpa tovaru s DPH 02.01.2023 ATC-JR, s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51, Bratislava Alena Heldová, RNDr. riaditeľka školy 17.01.2023
  Zmluva Testovacia zmluva s DPH 26.04.2022 26.04.2022
  Zmluva 01012023 Ovocie a zelenia - dodávka s DPH 01.01.2023 Eurozel s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51, Bratislava Alena Heldová, RNDr. riaditeľka školy 17.01.2023
  Zmluva Kúpno-predajná zmluva s DPH 17.06.2021 Bohuš Šesták s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 17.06.2021
  Zmluva Opcia - predĺženie zmluvy od 1.9.2021 do 30.6.2022 s DPH 02.06.2021 RAJO a.s. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 02.06.2021
  Zmluva 1-794219370065 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 10.05.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 17.05.2021
  Zmluva 1-794219454989 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 10.05.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 17.05.2021
  Zmluva 1-794219292776 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 10.05.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 17.05.2021
  Zmluva 1-794352489096 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 17.05.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 17.05.2021
  Zmluva 09012023 Dodávanie potravín s DPH 09.01.2023 QUALITED s.r.o. Základná škola Podzáhradná 51, Bratislava Alena Heldová, RNDr. riaditeľka školy 17.01.2023
  Objednávka 20221386 digitálne vybavenie na zmiernenie dopadu pandémie s DPH 17.06.2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Základná škola Podzáhradná 51 RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy 17.06.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/252
   • Kontakt

    • Základná škola
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje