• Pravidelná činnosť

    • PLÁN : 

     V týždni od 12.1. – 15. 1. 2021 bude zriadený ŠKD pre žiakov prvého stupňa pre deti rodičov, ktorí nemajú možnosť ostať doma, rodičov z krízovej infraštruktúry – zdravotníci, hasiči, polícia, armáda.
     ŠKD bude v prevádzke od 7,00 hod. do 16, 00 hod., obed NEBUDE zabezpečený.
     Do ŠKD ste mohli svoje dieťa prihlásiť do piatka do 16,00 hod. prostredníctvom Edupage.

      

     Podmienky a prevádzka ŠKD v čase od 12.1.2021

     • Prevádzka ŠKD bude od 07.00 hod. do 16.00 hod. v pavilóne ŠKD, žiaci sa riadia pokynmi vychovávateliek a rozvrhom. V prípade potreby bude nutné, aby rodičia po vyučovaní počkali na svoje deti pred pavilónom školy v primeraných odstupoch.
     • Doobeda bude prebiehať príprava na vyučovanie podľa poslaných materiálov triednych učiteliek.
     • Žiaci budú rozdelení do dvoch skupín :    – 1.skupina – I. a II. ročník,    2.skupina – III. a IV. ročník
     • Popoludní žiaci pokračujú v ŠKD v určených skupinách tak , aby sa triedy nepremiešavali               Bratislava 8.1.2021                                    Alena Bednárová, VvŠKD

     Výsledky našej práce :      Kŕmidká pre vtáčiky :

      

     Pokyny od 21.9. 2020

     Ranná služba začína o 6,30h do 7,30h a koná sa v triedach ZŠ - príchod len cez hlavný vchod okrem 1.CD/pavilón ŠKD/.

     Od 7,30h do 7,55h bude otvorený aj vchod 1.stupňa - príchod detí podľa už stanoveného harmonogramu. Meranie teploty zostáva.

     Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu jednotlivých tried ZŠ. 

     Po vyučovaní prebieha obed, ktorý má stále veľmi prísne hygienické pravidlá, preto žiadame rodičov o trpezlivosť pri čakaní dieťaťa.

     Robíme všetko pre bezpečnosť vašich detí, preto aj výchovná činnosť bude hlavne v exteriéri školy-na školskom dvore, ihrisku.

     Záverečná služba bude na školskom dvore od 16,30h do 17,30h aj 1.ABCD. V prípade nepriaznivého počasia budú deti v jednotlivých triedach až do 17,30h. Od 16,30 h vychovávateľky vykonávajú len dozor nad zverenými deťmi na jednotlivých poschodiach. Prosíme vás, aby ste sa snažili prísť po svoje deti čo najskôr.  Ďakujeme, že chápete, za akých podmienok pracujeme s vašimi deťmi.

      

     Oznam

     Zriaďovateľ Podunajských Biskupíc rozhodol, že povinný poplatok klubu bude tento školský rok o dve eurá vyšší.
     Aby sme mohli pracovať s deťmi aspoň tak dobre, ako po minulé roky, prosíme,
     aby ste doplatili na TA ZRPŠ /štvrtok 24.9.2020/ na polrok 10 €  na nákup spotrebného materiálu, na spoločenské hry, športový materiál, na vstupné, sladkosti,......
                                                                    Ďakujeme za pochopenie. Vychovávateľky klubu

      

     Pobyt v školskom klube detí (ŠKD) od 7.9. do 18.9.2020

     • Ranné združovanie detí od 6:00 do 8:00 nie je povolené.

     • ŠKD bude v prevádzke do 16:00 hod. Z dôvodu ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, ak sú žiaci odprevádzaní do a zo školy, prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
     • V čase od obeda do 16:00 je každé oddelenie so svojou pani vychovávateľkou.
     • V prípade priaznivého počasia trávia žiaci čas vonku v areáli školy.
     • Záverečná služba nebude v ŠKD v tomto období zabezpečovaná.
     • Zákonný zástupca je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase.
      

      

     • celoklubové súťaže-turistické vychádzky
     • mesačné diskohrátky
     • detské výmenné burzy
     • tematické popoludnia:
      • Športové netradičné popoludnia-jeseň a jar,
      • Jesenné a jarné turnaje
      • Imatrikulácia prvákov-november Deň tekvíc-október,
      • Mikuláš-december,  Vianočný jarmok-december,
      • Noc škriatkov-január,
      • Fašiangy-február,
      • Besedy so spisovateľmi a výstavy kníh-marec,
      • Veľká noc-apríl,
      • Týždeň MDD-jún,
      • Zapojenie sa do projektov Póla radí deťom, na ceste nie si sám, Záložky, 
     • Deň otvorených dverí-máj, Moja rodina-jún.../
     • návštevy kultúrnych akcií, miestnej knižnice-mesačne, /prváci od februára/
     • návštevy múzeí, výstav 3. - 4. roč.
     • KURZY : plávania, korčuľovania,
     • jarná a letná prázdninová činnosť
   • Upozornenie!
    Žiadame rodičov, aby si po svoje deti prichádzali každý deň ihneď poobede,  najneskôr však do 13:30 hod. alebo od 15:00 hod. (v stredu od 16:00 hod.)

   • Činnosť detí v čase od 14:00 do 15:00 hod.je organizovaná spoločne pre všetkých členov oddelenia. V tomto čase je budova uzamknutá a deti neodchádzajú domov. Pani vychovávateľka má svoj výchovný program pre deti  a vašim individuálnym príchodom rušíte jej výchovnú činnosť. Každý jeden deň (okrem silného dažďa a vetra) má vaše dieťa počas výchovnej činnosti klubu detí pobyt vonku - vychádzky, hry a súťaže na detskom alebo školskom ihrisku. Žiadame rodičov, aby svoje deti obliekali primerane, vhodne na pobyt vonku (alebo im dajte odev a obuv na prezlečenie). Nekričte na deti kvôli zašpineným a zničeným nohaviciam, topánkam, bundám, sú to len veci.........ony sa iba hrali a boli šťastné. Hnevajte sa sami na seba, že ste nepripravili deťom tepláky a tenisky, aby boli pri hrách spokojné a veselé.

    • Oznam pre nedočkavých rodičov

    • Vážení rodičia,
     veľmi si vážime, že ste si našli čas a prišli si po svoje dieťa a chcete s ním stráviť pekné chvíle.
     Ale aj my chceme, aby deti mali pekné stredy.
     Preto každú stredu sa snažíme vašim deťom pripraviť zaujímavý program. Berieme ich na výletíky v blízkom alebo ďalekom okolí školy.
     Návrat prvých ročníkov je okolo 16:00, druhých ročníkov je okolo 16:30, tretiaci a štvrtáci sa vrátia z mesta do 17:00.
     Ďakujeme, že nám vychádzate v ústrety a svoje dieťa si v stredu zoberiete do 13:30 hod. alebo až po akciách.