• PLÁN ČINNOSTI ŽIACKEHO PARLAMENTU V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

     SEPTEMBER

     • Založenie Žiackeho Parlamentu
     • Štatút ŽP
     • Sľub člena ŽP

      

     OKTÓBER

     • Voľba výboru ŽP
     • Tvorba plánu a schválenie plánu činnosti ŽP
     • Knihobúdka – žiaci môžu doniesť knihy , z ktorých sa vytvorí knihobúdka pre II.stupeň
     • Projekt „Srdce pre iných “ – vytváranie darčekov pre seniorov v Domove dôchodcov

      

     NOVEMBER

     • Schránka Dôvery
     • Imatrikulácia žiakov 1.ročníka
     • Vyhlásenie súťaže: O putovný pohár riaditeľky školy „Najlepší žiacky kolektív“
     • Hliadky kontroly a čistoty
     • Stravovanie v školskej jedálni

      

     DECEMBER

     • Návšteva Mikuláša
     • „Srdce pre iných“ – dobrovoľné nosenie sladkostí , vytvorenie konečných darčekov
     • Najkrajšia vianočná výzdoba triedy
     • Zdobenie stromčeka v spolupráci s obcou
     • Vianočná burza

      

     JANUÁR

     • Novoročný turnaj vo florbale
     • Priebežné vyhodnotenie celoročnej súťaže Najlepší žiacky kolektív za 1.polrok
     • Polročná správa o činnosti žiackeho parlamentu

      

     FEBRUÁR

     • Turnaj vo vybíjanej
     • Zberová činnosť - vrchnáčiky
     • Vyhodnotenie schránky Dôvery

      

     MAREC

     • Súťaž - „ Podzáhradná má talent“
     • Beh o kyticu triednej učiteľke /Deň učiteľov/
     • Volejbalový zápas-  učitelia vyzývajú deviatakov
     • Najkrajšia jarná výzdoba triedy
     • Kontrola šatní

      

     APRÍL

     • Zberová činnosť - papier
     • Deň Zeme – jarné upratovanie areálu školy

      

     MÁJ

     • Futbalový turnaj
     • Vyhodnotenie výzdoby tried počas roka
     • Vyhodnotenie účasti a úspešnosti v umeleckých súťažiach a predmetových olympiádach
     • Deň Rodiny – spoločné aktivity s rodičmi

      

     JÚN

     • Vyhodnotenie celoročnej súťaže o najlepší žiacky kolektív
     • Posledné zvonenie – rozlúčka deviatakov
     • Správa o činnosti žiackeho parlamentu za školský rok 2022/23
   • Kontakt

    • Základná škola
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje