•                                                                                                                                                  

    Vedenie základnej školy ďakuje všetkým rodičom, známym a priateľom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na pomoci a podpore našej školy.

    Z darov venovaných ZRPŠ sa počas škol.roku 2022/2023 zakúpilo:

    - nákup farebných popisovačov na biele tabule do tried a odborných učební

    - Komparo 9- testovanie žiakov 9. ročníka

    - penové podložky pre deti do ŠKD

    - príspevok na Imatrikulácie prvákov

    -príspevok na akciu ŠKD- Deň tekvíc

    Z darov venovaných ZRPŠ sa počas škol.roku 2021/2022 zakúpilo:
    - nákup farebných popisovačov na biele tabule do tried a odborných učební
    - výmena videovrátnikov v každej triede 1. stupňa
    - ping-pongové stoly na školskom dvore
    - úrazové poistenie žiakov školy
    - pitná fontána na školskom dvore (zatiaľ nespustená do prevádzky)
    - pomôcky do matematického kabinetu pre žiakov
    - kancelársky papier na matematické súťaže
    - knihy pre žiakov za literárne súťaže
    - ohradenie altánku na školskom dvore
    - Komparo- testovanie žiakov 4. ročníka- vstupné
    -náplň do tulivakov do ŠKD
    - odmeny pre žiakov za florbalovú súťaž
     
    Z darov venovaných ZRPŠ sa počas škol.roku 2020/2021 zakúpilo:
    - korkové nástenky do tried 1.stupňa a ŠKD
    - penové matrace do škd
    - úrazové poistenie pre žiakov na všetky akcie školy aj mimo školy
    - príspevok na školský časopis a buletín pre žiakov 9. ročníka
    Z darov venovaných ZRPŠ sa počas škol.roku 2018/2019 zakúpilo:
    - príspevok pre prvákov na prvý deň v škole
    príspevok na akciu ŠKD- Vyrezávanie tekvíc
    - príspevok na Vianočný jarmok, Školu v prírode, predmetové olympiády, súťaže,
    - príspevok na zápis prvákov
    - príspevok na školský časopis a buletín pre žiakov 9. roč.
    príspevok na knihy pre ocenených žiakov na konci šk. roka
    -nábytkové skrine do 2 tried 1. stupňa a skrinky pre žiakov do 2 tried 2. st.
    - koberce do tried ŠKD
     -úrazové poistenie pre žiakov na všetky akcie školy aj mimo školy
   • Kontakt

    • Základná škola
    • heldova@zspodzaba.sk
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51, 821 07 Bratislava 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje