• DEŇ NAOPAK AJ KLUBE
    • DEŇ NAOPAK AJ KLUBE

    • 11.04.2022 15:20
    • Všetko sa podarilo, všetko bolo fajn. Deti a dospelí si 1.apríl, piatok užili celý deň. Bláznivý deň, ako sa patrí, deň ktorý vyčaril úsmevy všetkým na celej škole.
      
    • viac
    • ZIMA AJ V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
    • ZIMA AJ V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

    • 21.01.2022 14:28
    • Deti a ich pani vychovávateľky skrášlili korkové nástenky v školskej jedálni tématicky ...ZIMOU.
     Hádajte podľa zhromaždenia detí štvrtých ročníkov, ktorá nástenka vyhrala ? Ďakujeme

    • viac
    • PORIADOK V ŠATNIACH
    • PORIADOK V ŠATNIACH

    • 11.01.2022 17:46
    • Poriadok musí byť, aj keď je pandémia, aj keď nie sme každý deň v škole,....
     Dvojmesačné hodnotenie poriadku-neporiadku v šatniach našej školy :
     1.miesto 69 bodov trieda  4.B
     2.miesto 63 bodov trieda  2.B
     3.miesto 62 bodov trieda  3.C   
     Gratuľujeme víťazom! 
    • viac
    • Vianočný čas
    • Vianočný čas

    • 21.01.2022 14:29
    • Milé deti, rodičia, kolegyne,
     Nech šťastie a radosť vládne u Vás doma,

     nech obchádza Vás nešťastie a smola.
     Nech pohoda vládne nad vianočným stolom 
     a láska prevláda nad zlým slovom.
     Vaše pani vychovávateľky

      

    • viac
    • Padá sniežik, padá
    • Padá sniežik, padá

    • 10.12.2021 05:33
    • Jedna vločka, druhá vločka,
     Teta zima žmúri očká.
     Na dvore nás sniežik zláka,
     Postavíme snehuliaka.

      

    • viac
    • ĎAKUJEME
    • ĎAKUJEME

    • 17.02.2022 13:42
    • Vďaka rodičom a celoškolskému výboru ZRPŠ máme na školskom dvore tri nové betónové   stolnotenisové stoly. Zima- nezima, vyskúšané. Perfektné, Ďakujeme, rodičia. Bednárová, VvŠKD 
    • viac
   • Kontakt

    • Základná škola
    • heldova@zspodzaba.sk
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje