• ŠINTER liga

     • Vážení rodičia,

      v súvislosti s otvorením krúžku ŠINTER liga na ZŠ Podzáhradná vám posielam základné informácie.

      1. Termíny krúžku:

      - utorok od 15:00 do 16:00;

      - piatok od 14:00 do 15:00.

      2. Prvý tréning:

      - utorok, 3. 10. (zajtra);

      - zraz deti 5. ročník a vyššie o 14:45h na vrátnici;

      - deti z 3. a 4. ročníka si vyzdvihnem z družiny.

      3. Vedúci krúžku:

      - pani Lucia Rattajová zo ZŠ Podzáhradná;

      - Martin Huňa, zároveň som hl. organizátor ŠINTER ligy.

      4. Na krúžok potrebné nosiť:

      - veci na športovanie do telocvične;

      - tenisky na športovanie do telocvične (čistá podrážka),

      - fľašu na pitie.

      V prípade otázok ma, prosím, kontaktujte.

      Ďakujem a želám pekný deň.

      Martin Huňa

      0905 872 186

    • JESEŇ
     • JESEŇ

     • A začala krásna slnečná jeseň. Trošku sa "pozabudla" v lete, ale nám klubistom to však nevadilo. 

      Na školskom dvore máme krásne nové ohnisko s lavičkami, ktoré sme museli otestovať. Pripravili sme všetko, čo na opekanie potrebujeme. V stredu nás čakalo veselé popoludnie s hrami, súťažami, maĺbami na chodník,  počúvaním hudby a opekačkou. Všetci sme bodovali a opekaný olovrant vyšiel na jedničku. Mysleli sme aj na detičky, ktoré potrebujú špeciálne špekáčiky.  Aj tie sme pripravili. Najstarší štvrtáci sa podujali a poopekali špekáčiky nie len pre seba. Mysleli aj na mladších spolužiakov. Tí zatiaľ súťažili v rôznych disciplínach, čo si pre nich štvrtáci pripravili. Slniečko nám tento super deň krásne svietilo, výborne sme si zašportovali a  špekáčiky boli mňamkové!  Vych.ŠKD

    • Prehliadka prezidentskej stráže
     • Prehliadka prezidentskej stráže

     • V utorok 26.9. sme na školskom dvore privítali vojakov čestnej stráže našej pani prezidentky. Ich veliteľ pani Ing. Andrea Šantorová žiakom 4., 8. a 9. ročníkov predviedli uniformy, zbrane, prehliadku a rôzne informácie o práci a poslaní vojakov čestnej stráže prezidenta. Bolo to veľmi zaujímavé podujatie. Žiaci si aj zasúťažili v rôznych vedomostných disciplínach, začo boli odmenení drobnými darčekami. 

      Ďakujeme našej mamičke p. Šantorovej a všetkým zúčastneným vojakom za prezentáciu ich náročnej práce.

    • Žltá rozlúčka s letom
     • Žltá rozlúčka s letom

     • Po letných prázninách sme sa všetci opäť stretli na školskom dvore. Vrátili sme sa do lavíc, do školského klubu detí. Aby nám slnko svietilo čo najdlhšie, privolávali sme si ho žltým oblečením, hudbou, tancom, súťažami a spevom. Prajeme len krásne dni strávené v škole, v klube. Pani vychovávateľky ŠKD

    • V lesoparku
     • V lesoparku

     • Vrakunsky lesopark priam "prepadli" žiaci z Podzahrádnej. Stretli sa v krásnu letnú stredu na jednom mieste v lese- tretiaci aj štvrtaci. Húpačky, preliezačky, hrad, všetko bolo obsadené. Všetci sa dohodli a tešili.  A nás svojim správaním potešili tiež. Vych.Valika, Anka, Zuzka, Beca, Iwka

    • Školská športová olympiáda
     • Školská športová olympiáda

     • V prvý školský týždeň sa žiaci 2.- 4.ročníka zúčastnili školskej športovej olympiády.

      Svoje sily si zmerali v rôznych športových disciplínach ako skok do diaľky, hod na cieľ, skok cez švihadlo a štafetový beh. Svojou obratnosťou, šikovnosťou, ale aj súťaživosťou si vybojovali nasledujúce umiestnenia:

      2.ročník:  1.miesto – 2.C
                        2.miesto – 2.B
                        3.miesto – 2.A

      3.ročník:  1.miesto – 3.C
                        2.miesto – 3.B
                        3.miesto – 3.A

      4.ročník:  1.miesto – 4.B
                        2.miesto – 4.C
                        3.miesto – 4.A

      Všetkým triedam srdečne gratulujeme!!!

     • Angličtina- krúžok

     • English for fun ANGLIČTINA KONVERÁCIE – DIALÓGY –FRÁZY

      oktober- máj 3.4. 5. roč : UTORKY od 14. 30, 15.15 /podľa počtu/

                         6.7.8.9.roč: UTORKY alebo STREDA od 14 00

      Cena: 70,- Eur semester / hodina 45 min./ /školský rok - 2 semestre – oktober-januar, februar-maj/

      Lektor: Erika Carter Prihlásenie mailom: jankablaho@hotmail.com sms:0944215564

      Napísať: školu, meno, triedu , kontakt mail a telefon

     • Vzdelávacie poukazy

     • Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka ZŠ. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať škole alebo šk. zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať.

      • Triedny učiteľ rozdá žiakom vzdelávacie poukazy (VP), zoznam krúžkov a prihlášku. Rodič poukaz podpíše a odovzdá v škole triednemu učiteľovi na neplatený krúžok, o ktorý má žiak záujem, alebo na kr. činnosť v ŠKD.
      • Kto sa na krúžok v škole neprihlási, ani nechodí do ŠKD, môže VP uplatniť v inom zariadení, neodovzdáva ho škole. Taktiež na platené krúžky vzdelávacie poukazy škola neberie.
      • Žiak sa zaviaže povinne navštevovať neplatený krúžok celý šk. rok na základe písomného súhlasu a prihlášky.
      • Z neplateného krúžku sa nedá odhlásiť.
      • Žiaci odovzdajú podpísaný vzdelávací poukaz a prihlášku najneskôr do 14. 9.  triednemu učiteľovi, ktorý ju obratom odovzdá vedúcemu krúžku!

       

    • Začiatok školského roka
     • Začiatok školského roka

     • 4. septembra 2023 sa otvorili brány našej školy pre vyše 600 žiakov. Asi najväčšie obavy malo vyše 80 prvákov. Pani riaditeľka RNDr. Alena Heldová spolu s pánom Mgr. Kristiánom Kevickým, zástupcom p. starostu P.B. všetkým žiakom a rodičom zapriali úspešný školský rok a odovzdali prvákom štartovací balík školských pomôcok. 

     • Krúžok : Anglický jazyk

     •                                            English for fun   ANGLIČTINA  prváci a druháci ZŠ Podzáhradná                                               Kedy:                                                        Cena:

           18. September – 30.máj  2024           70,- Eur semester

           60 hodín  /3 semestre/                        za 20 hodín / hodina 30 min./   

           18.9.- 30.11.  12.-29.2.  11.3.-31.5.

              2x týždenne,  skupina 10-15 žiakov

              pondelok-štvrtok alebo utorok-štvrtok

              po obede  čas bude upravený podľa rozvrhu obedov tried      

              V prípade, že žiak má iný krúžok v danom termíne, bude zaradený do skupiny iný deň.

              Náhradné hodiny z dôvodu neprítomnosti lektora alebo školskej akcie - piatky po vyučovaní

          Lektor:  Janka Blahová a Erika Carter

             Prihlásenie                                                      TALKING,TALKING,TALKING!!!

            mailom:  jankablaho@hotmail.com                 

              sms:0944215564   Napísať: školu, meno, triedu ,  kontakt mail a telefon    

     • Krúžok : ŠINTER liga

     • ŠINTER liga - loptové hry/basketbal

      určené pre:  dievčatá a chlapci 4. a 5. ročníka (pripadne aj 3. a 6. ročník)

      dni: utorok - 15:00 - 16:00 h,  piatok - 14:00 - 15:00 h

      vedúci krúžku: Martin Huňa,  0905 872 186

    • 2.týždeň letnej činnosti
     • 2.týždeň letnej činnosti

     •  

       

      Druhý až štvrtý ročník - 44 detí a tri vychovávateľky a asistentky

       

      1.deň - Náš sen milá, čistá, príjemná farmička pri Pustých Úľanoch

      2.deň - Biofarma pri Stupave

      3.deň - Planetárium a loď v Piešťanoch

      4.deň - Jaskyňa Driny

      5. Včelárske múzeum a farma v Hrubej Borši

      1.deň boli deti z Podzáhradnej na výlete . Farma " Náš sen". Pani farmárka nás milo privítala. Vysvetlila nám ako chovajú zvieratká aby sa najviac podobalo na ich prirodzené životné prostredie. Deti si prehĺbili poznatky o živote zvieratiek. Pani farmárka im vysvetlila ako sa správne kŕmia zvieratá. Okrem kozičiek, koní, zajacov, kravičiek , sliepok, morských prasiatok, kačičiek tam deti mohli vidieť aj biele klokany. Veľký zážitok pre nich bolo kŕmenie rýb, zajacov a kozičiek. Radostné výkriky zneli keď, pani farmárka vypustila kozy na lúku. Ako vycvičené utekali za sebou po cestičke. Potom sa deti zahrali na trávnatej ploche , zjedli svoje jedlo. Potom sme sa poďakovali a rozlúčili. Nakoľko sme mali ešte dosť času tak, sme sa presunuli do Ekoparku " Čierna voda". Tam sme si oddýchli na obrovskej lúke. Chlapci si zahrali futbal.Nakoniec sme si prezreli zvieratká. Okrem zvieratiek, ktoré videli na farme mohli vidieť papagáje a zlatého bažanta. Bol to deň plných zážitkov. Ďakujem pani Alenka, že nám vybavila taký skvelý výlet.Vych.Inge, Katka Dianka

      2.deň našej letnej prázdninovej činnosti sme sa vybrali na Biofarmu v Stupave. Po príchode na farmu nás privítal milý pán farmár. Urobili sme si obhliadku celej farmy. Videli sme zvieratká ako kravičky,prasiatka,húsky,ovečky,koníky a iné. Ovečky boli veľmi prítulné a zvedavé čo dobré na papanie sme im priniesli:-). Rozdelili sme sa do skupín a pán farmár nás povozil na koči s koníkom po celej farme. Úžasný zážitok! Pochutnali sme si na výbornom  obede-plnené jahodové guličky so strúhankou alebo kakaovou posýpkou. Mňam. Keď sme si naplnili naše brušká išli sme si oddýchnuť do altánku kde sme si zahrali slovné hry a súťaže. Navštívili sme obchodík na farme kde sme si kúpili suveníry od magnetiek až po výborné syrové nite či domáce koláčiky. Bolo veľmi horúci letný deň. Oddýchli sme si pod borovicovým hájikom kde sme si  zahrali futbal,skákali cez švihadlo a mali rôzne športové hry. Deň vyšiel na jednotku a na výlete sa nám veľmi páčilo! Pani vychovávateľka Lila, Tánička a asistentka Paulínka. 

      3.deň deti z Podzáhradnej boli v Hlohovci vo hvezdárni. Získali tam nové poznatky o planétach, hviezdach a kométach. Dozvedeli sme sa , že Jupiter je najväčšia planéta a naša Zemeguľa by sa do nej zmestila 1.300 krát. Hviezdy vznikajú, vyvíjajú sa a zanikajú. Rozprávali nám aj o tom, že ako sa dá orientovať podľa hviezd. Nakoniec nám premietli rozprávku " Krava na mesiaci. Bola to veľmi smiešnarozprávka. Potom nás autobus odniesol do Piešťan. Po príchode sme sa najedli v parku a deti si fotili sochy a fontánky. O 13:15 sme si sadli na loď, deti mali možnosť vidieť krásy prírody a živočíchy ako čajky, labude, divé kačice. Bol to deň plný zážitkov.Vych.Inge, Dianka a Anka

      4.deň - Jaskyňa Driny je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku a jednou z hlavných turistických atrakcií Malých Karpát. V porovnaní s našimi ostatnými sprístupnenými jaskyňami, v ktorých zväčša prevládajú mohutnejšie podzemné priestory, predstavuje sústavu užších puklinových chodieb, avšak s čarokrásnou kvapľovou výzdobou. A Smolenický zámok, hoci patrí k najmladším zámkom na Slovensku, vie svojim romantickým exteriérom ale predovšetkým interiérom očariť turistov počas celého roka. Vych.Beca, Katka a Pavlínka


      5.deň Múzeum včelárstva na Slovensku je u nás v obci Kráľová pri Senci. Už v roku 1975 začalo zhromažďovať materiály a dokumenty o vývoji včelárstva a jeho využívaní v rozličných oblastiach života človeka.Vych.Anka, Zuzka a Dianka

    • LETNÁ PRÁZDNINOVÁ ČINNOSŤ 2023
     • LETNÁ PRÁZDNINOVÁ ČINNOSŤ 2023

     • Začíííííname.....1.týždeň 36 detí a 3 pani vychovávateľky

      1.deň Návšteva BiofarmyAreál Biofarma Príroda-Salaš je stvorený pre malé deti, môžu tu vidieť skoro všetky domáce zvieratká – ovečky, kozičky, koníky , mačky, i psov, ba i našu srnku Lízu. Môžu vidieť, ako sa dojí ovečka a ako sa vyrába ovčí syr.                                                                                                                              Naše letné prázdniny sme odštartovali s príjemným počasím výletom do Biofarmy Stupava. Po farme nás sprevádzali bačovia. Porozprávali nám o zvieratkách, ktoré na farme žijú. Mohli sme ich nakŕmiť aj pohladkať. Farmu sme si popozerala aj z koča, na ktorom nás bačovia povozili. Postarali sa aj o naše hladné brušká. Navarili nám výborné jahodové guľky. Nemohli sme vynechať obchod so suvenírmi. Hru na ihrisku. Nakoniec sme len farme zakývali a prvý prázdninový deň nám rýchlo prešiel. Vych. Dáška, Katka a Pavlínka

      2.deň Návšteva Včelárskeho múzea - Na začiatku nás privítal milý pán včelár, ktorý nám porozprával veľa o včielkach-od stavby tela až po to aké sú užitočné. Následne sme absolvovali prehliadku skanzenu.Po nej si pre nás pani včelárka pripravila ochutnávku 3.výborných domácich medíkov. Po ochutnávke sme zavítali do obchodu s domácimi produktami z medu. Nakoniec sa deti zahrali na ihrisku a presunuli sme sa autobusom na farmu Hrubá Borša. Privítal nás milý farmár s pani manželkou. Ukázali nám celú farmu. Videli sme zajačiky,lamy,prasiatka a iné zvieratká. Najkrajší zážitok bolo stretnutie s koníkami. Mohli sme ich pohľadkať. Pán farmár nám porozprával o koníkoch aj o jazdeckej škole ,ktorá sa organizuje u nich na farme.Počasie nám vyšlo na jednotku a na výlete sa nám veľmi páčilo.   Pani vychovávateľka Tánička, Betka,asistentka Stanka.

      3.deň Planetárium Hlohovec a v Piešťanoch plavba loďou - Tretí prázdninový deň, sme sa odviezli do planetária v Hlohovci. Usadili sme sa v pohodlných kreslách a nechali sme sa unášať vesmírom. Videli sme všetko to, čo voľným okom na oblohe vidieť nemôžeme. Spoznali sme rôzne planéty i  súhvezdia. Naša cesta planetáriom neskončila. Autobusom sme sa odviezli do mesta Piešťany. Tam sme nasadli na ďalší dopravný prostriedok. Tentokrát to bola loď. Urobili sme si okružnú plavbu, na ktorej sme videli vtáčí ostrov. Ešte krátka prechádzka v Piešťanoch. Čas bol neúprosný. Museli sme nasadnúť na náš autobus smerom domov, kde nás už čakali rodičia. Vych.Dáška, Katka a Iwka

      4.deň Návšteva rodinnej farmy Náš sen - Ubehlo to ako voda a už sme na konci prvého týžňa našich prázdninových výletov a zážitkov. V posledný deň sme navštívili Gazdovský dvor farmu Náš sen pri Pustých Úľanoch. Pri vstupe nás privítala milá pani farmárka.  Sprevádzala nás farmou v rodinnom prostredí, kde sme sa cítili veľmi dobre. Na začiatku  sme nakŕmili pstruhy v jazierku. Všetko jedlo pre zvieratká bolo výhradne z farmy pod dohľadom pani farmárky. Pokračovali sme prehliadkou farmy kde sme videli sliepočky, pštrosy, prasiatka, pávy a iné zvieratká. Do misiek sme dostali veľa mrkvičky, ktorou sme nakŕmili zajačiky. V pohárikoch sme mali zeleninku pre kozičky, ktoré sme nakŕmili priamo v ohradke.  Potom sme si zobrali kefy a kozičky sme krásne učesali. Pokračovali sme veľkým okruhom po farme kde sme videli krásne koníky, oslíka, lamy, kengury a iné zvieratká. Zastavili sme sa v obchodíku kde sme si nakúpili plno krásnych suvenírov od magnetiek až po plyšové hračky.  Po prehliadke sme sa zahrali na veľkom ihrisku kde bolo veľa pekných preliezok a zelene. Bol to pekný slnečný deň a na výlete sa nám veľmi páčilo. Už teraz sa tešíme na ďalšie zážitky.  Všetkým prajeme krásne prázdniny a veľa oddychu ! Ďakujeme pekne Benjamínkovej mamine z 1.A, ktorá nám upiekla výborné mafinky.Pani vych.Tánička, asistentky Paulínka a Stanka

    • Koniec školského roku
     • Koniec školského roku

     • Tak ako každý rok - 30.6. sa končí školský rok. Aj na našej škole si prevzali naši žiaci ocenenia, diplomy, či knižné odmeny za reprezentáciu školy v rôznych súťažiach, či olympiádach. Žiakov prišiel povzbudiť a zapriať im krásne prázdniny aj p. starosta Roman Lamoš s p. Beátou Biksadskou. Dúfame, že žiaci boli spokojní so svojím vysvedčením, ktoré si prevzali od triednych učiteľov a prajeme všetkým krásne a pohodové prázdniny. 

    • Rozlúčka so školou-vystúpenie
     • Rozlúčka so školou-vystúpenie

     • Dňa 27.6. a 28.6.2023 sa v aule školy konala Akadémia pod názvom: Rozlúčka so školou. Vystúpili na nej naše  talentované deti pod vedením p. učiteliek, alebo trénerov krúžkov, ktorí celý rok pôsobili na našej škole.

      Deti znovu dokázali, že popri učení sú veľmi šikovné a talentované v speve, tanci hre na hudobných nástrojoch, či športe. Poďakovanie patrí predovšetkým trénerom, učiteľom, vychovávateľom, ale aj rodičom, ktorí podporujú svoje deti aj v záujmovej činnosti. Celé predstavenie zastrešovala p. vedúca ŠKD Alena Bednárová. Bola to pekná bodka za končiacim sa školským rokom. Ďakujeme.

      A takto to u nás vyzeralo:

   • Kontakt

    • Základná škola
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje