• Hviezdoslavov Kubín

     • P. O. Hviezdoslav bol významným slovenským spisovateľom. Na jeho počesť každoročne realizujeme v triedach 1. stupňa triedne kolá súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Najúspešnejší žiaci triedneho kola ďalej postupujú do školského kola.

      Žiaci 2.-4. ročníka zabojovali v školskom kole dňa 12.2.2020 o výhru a postup do okresného  kola.

      Najúspešnejší žiaci v prednese poézie boli:
      1. miesto získala Klára Kusovská 4.B
      2.miesto získala Barbora Bartoňová 3.A
      3.miesto získala Lucka Molnárová 2.D
      Cenu poroty získali Lea Bartovicová z 3.A a Simona Jančulová zo 4.C. 

      Najúspešnejší žiaci v prednese prózy boli:
      1. miesto získala Nataša Majerčáková 4.B
      2. miesto získala Martina Marázová 4.A
      3. miesto získala Agáta Csermáková 3.C
      Cenu poroty získali Saša Hrušovská zo 4.B a Emma Kvak z 3. B.

      Všetkým žiakom, ktorí postúpili gratulujeme a všetkým ďakujeme za účasť a krásny prednes.

            Mgr. Petra Kyžňanská

     • Fašiangy u nás

     • Tak ako každý rok sa na 1. stupni konalo fašiangové projektové vyučovanie. Pani učiteľky pripravili pre svojich žiakov úlohy, testy, súťaže zamerané na tradície a zvyky obdobia fašiangov, zabavili sa pri veselých pesničkách, výtvarne spracúvali fašiangové masky, či pracovali v skupinách.

     • Všetkovedko 2020

     • Do celoslovenskej súťaže Všetkovedko sa z 1. stupňa našej školy zapojilo 111 žiakov. Titul VŠETKOVEDKO získalo 31 žiakov a VŠETKOVEDKOV UČEŇ 80 žiakov. Najvyšší titul  VŠETKOVEDKO ŠKOLY získala Klára Kusovská zo 4.B triedy.

      Všetci súťažiaci dostali diplomy a ceruzky „Súťažím s Talentídou“. Tí najšikovnejší, ktorí dosiahli titul VŠETKOVEDKO, obdržali aj darčeky.

      Všetkým žiakom srdečne ďakujeme za odvahu, šikovnosť a reprezentáciu svojej triedy a našej školy.

     • Výstraha pred vetrom

     • Podľa odporúčaní Hydrometeorologického ústavu upozorňujeme žiakov a rodičov, aby sledovali okolie na školskom dvore a nezdržiavali sa pod korunami stromov.

      Výstraha MHÚ 5.2.2020:

      V okrese Bratislava sa MIESTAMI očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 23 - 26 m/s (85 - 95 km/h) alebo priemernú rýchlosť 16 m/s (60 km/h). Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná
      a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.

     • Polročné vysvedčenie

     • Dňa 31.1.2020 prevzali naši žiaci Výpis klasifikácie a slovného hodnotenia. Polročné vysvedčenie určite potešilo malých prvákov, ktorí ho obdržali po prvýkrát.

      Kto nebol spokojný, určite má šancu si svoje hodnotenie opraviť na konci školského roku.