• JESEŇ
     • JESEŇ

     • A začala krásna slnečná jeseň. Trošku sa "pozabudla" v lete, ale nám klubistom to však nevadilo. 

      Na školskom dvore máme krásne nové ohnisko s lavičkami, ktoré sme museli otestovať. Pripravili sme všetko, čo na opekanie potrebujeme. V stredu nás čakalo veselé popoludnie s hrami, súťažami, maĺbami na chodník,  počúvaním hudby a opekačkou. Všetci sme bodovali a opekaný olovrant vyšiel na jedničku. Mysleli sme aj na detičky, ktoré potrebujú špeciálne špekáčiky.  Aj tie sme pripravili. Najstarší štvrtáci sa podujali a poopekali špekáčiky nie len pre seba. Mysleli aj na mladších spolužiakov. Tí zatiaľ súťažili v rôznych disciplínach, čo si pre nich štvrtáci pripravili. Slniečko nám tento super deň krásne svietilo, výborne sme si zašportovali a  špekáčiky boli mňamkové!  Vych.ŠKD

    • Prehliadka prezidentskej stráže
     • Prehliadka prezidentskej stráže

     • V utorok 26.9. sme na školskom dvore privítali vojakov čestnej stráže našej pani prezidentky. Ich veliteľ pani Ing. Andrea Šantorová žiakom 4., 8. a 9. ročníkov predviedli uniformy, zbrane, prehliadku a rôzne informácie o práci a poslaní vojakov čestnej stráže prezidenta. Bolo to veľmi zaujímavé podujatie. Žiaci si aj zasúťažili v rôznych vedomostných disciplínach, začo boli odmenení drobnými darčekami. 

      Ďakujeme našej mamičke p. Šantorovej a všetkým zúčastneným vojakom za prezentáciu ich náročnej práce.

    • Žltá rozlúčka s letom
     • Žltá rozlúčka s letom

     • Po letných prázninách sme sa všetci opäť stretli na školskom dvore. Vrátili sme sa do lavíc, do školského klubu detí. Aby nám slnko svietilo čo najdlhšie, privolávali sme si ho žltým oblečením, hudbou, tancom, súťažami a spevom. Prajeme len krásne dni strávené v škole, v klube. Pani vychovávateľky ŠKD

    • V lesoparku
     • V lesoparku

     • Vrakunsky lesopark priam "prepadli" žiaci z Podzahrádnej. Stretli sa v krásnu letnú stredu na jednom mieste v lese- tretiaci aj štvrtaci. Húpačky, preliezačky, hrad, všetko bolo obsadené. Všetci sa dohodli a tešili.  A nás svojim správaním potešili tiež. Vych.Valika, Anka, Zuzka, Beca, Iwka

    • Školská športová olympiáda
     • Školská športová olympiáda

     • V prvý školský týždeň sa žiaci 2.- 4.ročníka zúčastnili školskej športovej olympiády.

      Svoje sily si zmerali v rôznych športových disciplínach ako skok do diaľky, hod na cieľ, skok cez švihadlo a štafetový beh. Svojou obratnosťou, šikovnosťou, ale aj súťaživosťou si vybojovali nasledujúce umiestnenia:

      2.ročník:  1.miesto – 2.C
                        2.miesto – 2.B
                        3.miesto – 2.A

      3.ročník:  1.miesto – 3.C
                        2.miesto – 3.B
                        3.miesto – 3.A

      4.ročník:  1.miesto – 4.B
                        2.miesto – 4.C
                        3.miesto – 4.A

      Všetkým triedam srdečne gratulujeme!!!

     • Angličtina- krúžok

     • English for fun ANGLIČTINA KONVERÁCIE – DIALÓGY –FRÁZY

      oktober- máj 3.4. 5. roč : UTORKY od 14. 30, 15.15 /podľa počtu/

                         6.7.8.9.roč: UTORKY alebo STREDA od 14 00

      Cena: 70,- Eur semester / hodina 45 min./ /školský rok - 2 semestre – oktober-januar, februar-maj/

      Lektor: Erika Carter Prihlásenie mailom: jankablaho@hotmail.com sms:0944215564

      Napísať: školu, meno, triedu , kontakt mail a telefon

     • Vzdelávacie poukazy

     • Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka ZŠ. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať škole alebo šk. zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať.

      • Triedny učiteľ rozdá žiakom vzdelávacie poukazy (VP), zoznam krúžkov a prihlášku. Rodič poukaz podpíše a odovzdá v škole triednemu učiteľovi na neplatený krúžok, o ktorý má žiak záujem, alebo na kr. činnosť v ŠKD.
      • Kto sa na krúžok v škole neprihlási, ani nechodí do ŠKD, môže VP uplatniť v inom zariadení, neodovzdáva ho škole. Taktiež na platené krúžky vzdelávacie poukazy škola neberie.
      • Žiak sa zaviaže povinne navštevovať neplatený krúžok celý šk. rok na základe písomného súhlasu a prihlášky.
      • Z neplateného krúžku sa nedá odhlásiť.
      • Žiaci odovzdajú podpísaný vzdelávací poukaz a prihlášku najneskôr do 14. 9.  triednemu učiteľovi, ktorý ju obratom odovzdá vedúcemu krúžku!

       

    • Začiatok školského roka
     • Začiatok školského roka

     • 4. septembra 2023 sa otvorili brány našej školy pre vyše 600 žiakov. Asi najväčšie obavy malo vyše 80 prvákov. Pani riaditeľka RNDr. Alena Heldová spolu s pánom Mgr. Kristiánom Kevickým, zástupcom p. starostu P.B. všetkým žiakom a rodičom zapriali úspešný školský rok a odovzdali prvákom štartovací balík školských pomôcok. 

     • Krúžok : Anglický jazyk

     •                                            English for fun   ANGLIČTINA  prváci a druháci ZŠ Podzáhradná                                               Kedy:                                                        Cena:

           18. September – 30.máj  2024           70,- Eur semester

           60 hodín  /3 semestre/                        za 20 hodín / hodina 30 min./   

           18.9.- 30.11.  12.-29.2.  11.3.-31.5.

              2x týždenne,  skupina 10-15 žiakov

              pondelok-štvrtok alebo utorok-štvrtok

              po obede  čas bude upravený podľa rozvrhu obedov tried      

              V prípade, že žiak má iný krúžok v danom termíne, bude zaradený do skupiny iný deň.

              Náhradné hodiny z dôvodu neprítomnosti lektora alebo školskej akcie - piatky po vyučovaní

          Lektor:  Janka Blahová a Erika Carter

             Prihlásenie                                                      TALKING,TALKING,TALKING!!!

            mailom:  jankablaho@hotmail.com                 

              sms:0944215564   Napísať: školu, meno, triedu ,  kontakt mail a telefon    

    • Kontakt

     • Základná škola
     • +421 2 4524 3151
     • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
     • 31745041
     • 2020918790
     • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
     • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
     • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
     • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
     • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje