• Čo si treba priniesť v 1. deň do školy?

     • Žiaci 2.-9. ročníkov si prinesú písacie potreby a nejaký zápisník, alebo zošit na poznámky. Žiaci 2. stupňa a zverejnené 2 triedy 1. st. aj čip na obedy.

      Žiaci 1. ročníkov si prinesú školskú aktovku a peračník. V tento deň prezuvky nie sú potrebné. Treba si ich priniesť až nasledujúce dni, pretože šatne budú od 3.9. v prevádzke.

      Tešíme sa na vás !!!

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Stravníci, ktorí majú preplatky sú automaticky prihlásení na stravu na celý mesiac.

      Je nutné, aby žiaci 2. stupňa a žiaci 3.A + 4.C v deň nástupu do školy, t.j. 2.9.2020 priniesli svoje čipy na stravu, odovzdali ich vychovávateľkám na zaregistrovanie do nového systému a na druhý deň im budú vrátené. V prípade, že čip nebude preregistrovaný, nebude funkčný pri výdaji stravy.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka

     • Pokyny k prvým dňom v škole

      Streda 2.9.2020

      Rodič je povinný pri prvom nástupe svojho dieťaťa do školy odovzdať TU Zdravotný dotazník pred začiatkom šk.roka 2020/2021 a Vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti. Bez týchto potvrdení nemôže žiak vstúpiť do budovy školy. (Príloha č.3 a 4 dolu)

      https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/

      8,00 Zraz žiakov 2.-4. ročníka na školskom dvore pred vchodom 1. stupňa, odovzdávanie zdravotných dotazníkov a vyhlásení, odchod do budovy cez 1. stupeň pod vedením triednej učiteľky a vychovávateľky.

      8,30 Zraz žiakov 1. ročníka hlavným vchodom pod vedením triednej učiteľky a vychovávateľky, odovzdávanie zdravotných dotazníkov a vyhlásení, odchod do tried cez hlavný vchod, 1.CD okolo do pavilónu. Do budovy vchádza iba 1 prvácky rodič pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení.

      8,30 Zraz žiakov 5.-9. ročníka na školskom dvore pred vchodom 2. stupňa, odovzdávanie zdravotných dotazníkov a vyhlásení TU, odchod do budovy pod vedením TU.

      9,00 Slávnostné otvorenie šk. roka cez školský rozhlas, hymna, príhovor riaditeľky školy.

      9,10- 9,40   Triednická hodina 2.-9. roč. s TU

      9,40            Prestávka

      9,55- 10,40 Triednická hodina 2.-9. roč. s TU

       

      Žiaci 1. ročníkov končia cca okolo 10,15.

      Žiaci 2.-9. ročníkov končia cca 10,40.

      Žiaci 1. stupňa odchádzajú vchodom 1. stupňa a hlavným vchodom. Žiaci 2. stupňa odchádzajú vchodom 2. stupňa.

       

      Školský klub detí ani školské stravovanie nebude v prevádzke do 6.9.2020.

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Štvrtok 3.9.2020, Piatok 4.9.2020

      Príchod žiakov do školy:

      Žiaci 1. stupňa:

      Budova školy pre 1. stupeň sa otvára o 7,15. Žiaci 1. stupňa prichádzajú do školy od 7,15 do 7,55 hod. podľa nasledovného rozpisu:

      • Žiaci 1.AB, 2.AB + 2.C, 3.B: vchodom 1. st. do šatní a do tried.
      • Žiaci 3.ACD  a 4.ABC: hlavným vchodom do šatní a do tried.
      • Žiaci 1.CD vchádzajú vchodom do pavilónu ŠKD.

      Žiaci 2. stupňa:

      Budova školy pre 2. stupeň sa otvára o 7,30. Žiaci 2. stupňa prichádzajú do školy vchodom 2. stupňa do šatní a následne do tried podľa nasledovného rozpisu:

      • 7,30-7,40  5.ABC
      • 7,40- 7,50  6.ABCD
      • 7,50- 8,00  7.ABC
      • 8,00- 8,10  8.AB
      • 8,10- 8,20  9.AB

      Vyučovanie, odchod zo školy:

      • Žiaci 1. roč. majú vyučovanie do 10,40 hod. 
      • Žiaci 2.4. roč. majú cca 4 vyuč. hodiny a odchádzajú podľa rozpisu vchodom 1. stupňa alebo hlavným vchodom:

      2.ABC o 11,30

      3.ABCD o 11,40

      4.ABC o 11,50

      • Žiaci 5.9. roč. majú cca 4 vyuč. hodiny a odchádzajú vchodom 2. stupňa podľa rozpisu:

      5.ABC o 11,30

      6.ABCD o 11,35

      7.ABC o 11,40

      8.AB o 11,45

      9.AB o 11,50

                                                                                                 Vedenie školy

    • Kontakt

     • Základná škola
     • heldova@zspodzaba.sk
     • +421 2 4524 3151
     • Podzáhradná 51, 821 07 Bratislava 82107 Bratislava Slovakia
     • 31745041
     • 2020918790
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje