• Deň Zeme

     • Aj tento rok sme si s deťmi pripomenuli Deň Zeme a aké dôležité je ochraňovať životné prostredie, aj keď sme iba malí školáci. A takto to vyzeralo:

     • Pytagoriáda 2. stupeň

     • Dňa 14.04.2021 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda online. Úlohy riešili 13 žiaci z jednotlivých ročníkov, ktorým boli zaslané dosiahnuté výsledky. Úspešnmi riešiteľmi sa stali títo žiaci:

      5.ročník - Klára Kusovská: 3. miesto
      Oliver Forlí
      Martina Marázová

      6. ročník - Filip Vajo
      Simon Majdiak

      Jonáš Slašťan

      7. ročník - Denis Vavro
      Tereza Mazúrová
      Lenka Wood
                                               Ďakujeme všetkým žiakom za reprezentáciu školy.
                                                                       Koordinátor súťaže Mgr. Gabriela Oravcová

       

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Všetci žiaci / stravníci 5.,6. a 7.ročníka, ktorí majú preplatok na konte aspoň 10,50 € sú automaticky prihlásení na stravu od 26.4.2021.Treba skontrolovať zostatky na kontách detí v aplikácií strava.cz a prípadný rozdiel doplatiť.Tí, ktorí nenastúpia do školy, alebo nebudú chodiť na obedy sa musia individuálne odhlásiť v aplikácií strava.cz.

                                     Vedúca ŠJ: A. Dullová,  dullova@zspodzaba.sk

     • Pytagoriáda

     • Dňa 13.4. sa uskutočnilo obvodné kolo Pytagoriády online. Súťaže sa zúčastnilo 7 najlepších riešiteľov zo školského kola (3. a 4.ročníka). Výsledky obvodného kola - úspešní riešitelia:

      Martin Orosz - 3.A 

      - 13.-14.miesto

      Alica Kakulová - 3.A

      - 39.-41.miesto

      (93 súťažiacich)

      Michaela Lipovská - 4.A

      - 10.-11.miesto

      Adam Tallo - 4.B

      - 41.-44. miesto

      Zuzana Šebeňová - 4.A

      - 49. miesto

      (69 súťažiacich)

      Všetkým súťažiacim gratulujeme. Školský koordinátor súťaže Mgr. Zuzana Koháryová

     • Naša jabloň

     • V piatok 9.apríla dostala škola ovocný stromček - jabloň. Darček sme dostali od firmy Boni Fructi-dobré jablká, ktorá vo svojej činnosti nezabúda aj na osvetu detí - výchovu k zdravému štýlu. Pri sadení stromu asistovali naši prváci, ktorí sa tešia, ako budú sledovať rastúcu jabloň. 

      A takto to u nás vyzeralo:

    • Kontakt

     • Základná škola
     • heldova@zspodzaba.sk
     • +421 2 4524 3151
     • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
     • 31745041
     • 2020918790
     • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
     • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
     • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
     • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
     • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje