• Zoznam prijatých detí do 1. ročníka

     • Vážení rodičia,

      v týchto dňoch Vám príde mailová správa o prijatí, neprijatí, alebo odklade školskej dochádzky.

       

      Iniciálky     Kód

      dieťaťa

      N.K. VBU********0

      A.B. R7T********Y

      F.H. H1N********R

      K.I. 173********E

      N.J. LRJ********Y

      S.N. MRB********P

      A.B. CWI********4

      J.K. 7FV********2

      A.K. 3CO********H

      P.M. SBV********G

      M.M. DR4********9

      L.P. 2Y0********A

      S.S. XFE********A

      A.F. A44********6

      K.K. B9Z********7

      M.P. 29Z********Y

      Š.F. BV1********Z

      T.R. 090********Y

      V.T. 34O********B

      L.Č. 0ZP********V

      E.M. 0UJ********F

      E.Á. 0R5********D

      A.B. LYR********F

      V.D. FU1********T

      M.D. D6M********S

      L.F. 42D********9

      L.G. K5A********S

      E.G. S21********T

      G.K. IYD********8

      K.K. ST1********5

      H.K. FI9********O

      K.K. WJX********2

      V.L. E4S********G

      P.L. TJM********E

      L.M. HRV********L

      R.M. GM5********W

      V.M. 0LY********K

      N.M. PCS********A

      L.O. NSH********S

      A.P. E0C********3

      N.P. X72********0

      V.R. 79G********G

      T.R. GUG********1

      I.R. Y1U********K

      B.R. WYS********P

      L.Š. DFV********B

      P.T. WKS********V

      K.T. TG0********B

      P.P. J88********3

      M.B. 6H7********Y

      M.P. 68V********Z

      M.Á. VH0********U

      O.L. 1H1********K

      M.A. BHB********J

      L.F. 9P9********P

      L.S. WXK********F

      M.M. V4H********I

      O.V. BWR********G

      O.B. FG2********P

      B.H. SK1********0

      E.O. 7Z9********L

      M.M. YSN********0

      A.B. AM0********0

      K.T. HI2********S

      J.M. B22********0

      L.J. AG7********A

      A.T. GK2********D

      M.Č. P05********4

      M.M. 405********J

      S.B. G35********X

      M.T. 6EF********L

      E.P. 6U3********F

      M.D. OYJ********L

     • Testovanie PIRLS 2021

     • Naša škola bola vybraná do medzinárodnej štúdie PIRLS 2021, ktorej sa zúčastnilo 236 základných škôl na Slovensku. Cieľom medzinárodnej štúdie PIRLS je monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl. Štvrtý ročník bol vybraný preto, že žiaci sa v tomto veku prestávajú učiť čítať a začínajú sa učiť čítaním. Preto je zvládnutie techniky čítania dôležitým faktorom v ich ďalšom vzdelávaní. 

      5 ročných cykloch sa jej  Slovenská republika zúčastňuje od roku 2001. Testovanie prebiehalo online.

                                                                                      Koordinátor: Mgr. G. Bobovnická

     • Súťaž: Čerstvé hlavičky

     • Sieť predajní Kaufland vyhlásila súťaž o pravidelný prísun ovocia a zeleniny. Do súťaže sa tento rok zapojilo 258 základných škôl, ktoré zabojujú o zdravý balíček pre každého žiaka na celý školský rok 2021/2022. O tom, ktoré školy získajú ovocie a zeleninu rozhodujete aj vy- rodičia, priatelia, kamaráti našej školy.

      Hlasujte za našu školu v termíne od 13. mája do 23. júna 2021 priamo na stránke:

      https://www.cerstvehlavicky.sk/

      Hlasovanie bude prebiehať v termíne od 13.5.2021 do 23.6.2021 na stránke www.cerstvehlavicky.sk. Je potrebné  sa pri prvej návšteve stránky zaregistrovať. Pokiaľ už máte na stránke vytvorený účet, tak sa doň musíte prihlásiť. Registráciu alebo prihlásenie vykonáte až po vybraní školy, ktorej chcete dať svoj hlas. Pri registrácií máte na výber z troch možností: cez Facebook, cez Google Account alebo cez e-mail. Návštevník bude následne vyzvaný na zadanie telefónneho čísla, na ktoré bude zaslaná bezplatná overovacia SMS s vygenerovaným kódom. Po zadaní správneho kódu sa dokončí registrácia. Po dokončení registrácie sa udelí hlas škole, ktorú si návštevník zvolil pred zahájením registrácie. Odoslaný hlas sa danej škole ihneď pripočíta a poradie sa na stránke v reálnom čase upraví.

      Návštevník môže hlasovať za jeden deň iba jedenkrát.

     • Hviezdoslavov Kubín-školské kolo

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín-školské kolo.

      Dňa 6.5. 2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže v prednese poézie a prózy,- Hviezdoslavov Kubín. Súťažilo spolu 20 detí 2.- 4.ročníka v 2 kategóriách - prednes poézie a prózy.  Porota v zložení p. uč. Mgr. P. Kyžňanská, PaedDr. M.Wagnerová a Mgr. A. Ambrožová rozhodla takto:

      Výhercovia za poéziu:

      1. Kendrová Kristýna 

      2. Szabo Melánia

      3. Bartovičová Lea 

      Výhercovia za prózu:

      1. Jančiová Alexandra

      2. Vrbová Diana 

      3. Batthanyová Viktória 

      Cena poroty:

      1. Alica Bottová

      2. Martin Laco

      Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za krásne pripravený prednes a výhercom srdečne gratulujeme! 

                                                                                                 Mgr. Petra Kyžňanská

       

     • Stavanie májov v škd

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Stavanie májov v škd.

      V klube je stále veselo. V pondelok sme si vyzdobili naše stromy, aby boli na jar krajšie. Dievky na vydaj ešte nemáme, preto nám pani vychovávateľky pomáhali zdobiť aj spievať.

     • Biologická olympiáda

     • V utorok 20.apríla sa konalo okresné kolo 55.ročníka Biologickej olympiády kategórie D, ktorá je určená pre mladších žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa súťaž konala online prostredníctvom platformy edupage. V teoreticko-praktickej časti súťaže našu školu reprezentovala žiačka 7.A Diana Sečanská. Presne o 8:15 h sa deti prostredníctvom prideleného  hesla prihlásili do súťaže a za 40 minút museli vypravovať nielen teoretický test, ale aj virtuálnu praktickú úlohu. Súťaže sa tak súčasne mohli zúčastniť deti z celého Slovenska. Diana v okrese Bratislava II získala  najviac bodov a v súťaži obsadila krásne 1.miesto. Gratulujeme !

                                                                          RNDr. J. Skotnicová

    • Kontakt

     • Základná škola
     • +421 2 4524 3151
     • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
     • 31745041
     • 2020918790
     • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
     • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
     • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
     • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
     • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje