• Lavičky

     • Ďakujeme p. starostovi Mgr. Zoltánovi Pékovi, že na našom dvore vybavil umiestnenie lavičiek pre deti, či rodičov.

     • Záhradníci z 2.B

     • O rastlinkách, ako sa sadia, rastú, čo potrebujú a nám dávajú sa neučíme len v laviciach. Aj na našom školskom dvore sa nájdu miesta, kde si môžeme vyskúšať pestovanie. Najprv sme si vytrhali burinu, prispôsobili pôdu na pestovanie a potom sme si mohli zasadiť zeleninku, ovocie i bylinky. Nezabúdame sa o našu mini záhradku starať a pravidelne ju polievame a tešíme sa na chutné plody. 

                                                       P. vychovávateľka Dáška Švábová

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Obedy na 28.- 29.  a 30.6.2021 (pondelok, utorok, streda) je možné odhlásiť iba do 28.6.2021 do 7,00 hod. ráno. Po tomto termíne už nebude možné odhlášky zrealizovať.


      Vedúca ŠJ Andrea Dullová,   dullova@zspodzaba.sk,  0911/799 668

     • Nazbierali sme vrchnáčiky

     • Článok z oficiálnej stránky facebooku: Podunajské Biskupice:

      " V našej mestskej časti sa nachádzajú tri mriežkované srdcia na zber plastových vrchnáčikov. Od zverejnenia výzvy sme za necelé dva mesiace vyzbierali viac ako 600kg vrchnáčikov a ťažko chorému Marekovi sme odovzdali začiatkom roka, viac ako 40 vriec plných plastových vrchnáčikov. Včera sme Marekovej mame odovzdali ďalšiu várku podpory od nás Biskupičanov v podobe 55 vriec plus sme k nim pridali aj vrecia, ktoré nazbierali žiaci zo ZŠ Podzáhradná. Áno, je smutné, že sa štát nevie o rodiny v ťažkej životnej situácii postarať a sú tak odkázané na rôzne zbierky. Suma za vrchnáčiky je síce len kvapkou k výdavkom, ktoré musia tieto rodiny vynaložiť na zvrátenie nepriaznivých prognóz, ale spolupatričnosť a dobrosrdečnosť sa nedá rátať v peniazoch. Ďakujeme preto všetkým, ktorí aj naďalej „napĺňate naše srdcia“....

      Ďakujeme všetkým deťom, rodičom a priateľom školy, ktorí sa zapojili do zberu vrchnáčikov a tiež p. učiteľke Lucke Branikovičovej, ktorá túto akciu na škole zastrešuje. Naša súťaž bude vyhodnotená na konci šk. roku, ktorý sa blíži. Ocenené budú triedne kolektívy, ale aj jednotlivci, ktorí najviac prispeli k zberu vrchnáčikov.

       

     • Prehliadka Čestnej stráže prezidenta SR

     • V pondelok 14. júna sme na našom školskom dvore privítali vzácnu návštevu- príslušníkov Čestnej stráže prezidenta SR. Celá akcia prebehla pod vedením kpt. Ing. Andrei Šantorovej, našej mamičky. Vojaci predviedli deťom pochodovanie, výstroj a výzbroj, historickú uniformu, zbrane aj ukážky sebeobrany. Vojak- hudobník zahral deťom niekoľko melódií zo známych rozprávok, ktoré deti s nadšením hádali. Bola to veľmi zaujímavá akcia a deti odmenili vojakov vrúcnym potleskom. Vedenie školy, ale aj deti sa chcú poďakovať p. Šantorovej za celú organizáciu aj drobné darčeky a sladké odmeny.   

     • Technika

     • V rámci vyučovacieho predmetu technika sa piataci vybrali na exkurziu k známemu objektu UFO na sídlisku Medzi Jarky. Dozvedeli sa o jeho histórii, tvorcoch a materiáloch, z ktorého bol vyrobený.

           

     • MDD v škole

     • 1. júna sme nezabudli, že všetky deti majú svoj sviatok. Pani učiteľky pre nich pripravili zážitkové vyučovanie, rôzne aktivity, súťaže a prekvapenia. A takto to u nás vyzeralo:

     • DEŇ DETÍ U NÁS V KLUBE

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album DEŇ DETÍ U NÁS V KLUBE.

      Medzinárodný deň detí je vždy potrebné osláviť a čo musí byť na dobrej oslave? Určite nesmú chýbať sladké dobroty, cukríčky i zmrzlinky. Musí byť dobrá hudba na tancovanie. Súťaže na pobavenie, veľmi veľa zábavy a dôležité sú aj darčeky! My sme dnes presne takú oslavu v ŠKD mali. Bola veľká zábava, nechýbali dobrotky a boli aj darčeky. Dnešný deň detí bol super deň! Všetko najlepšie želajú všetky pani vychovávateľky.

    • Kontakt

     • Základná škola
     • +421 2 4524 3151
     • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
     • 31745041
     • 2020918790
     • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
     • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
     • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
     • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
     • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje