• Oznam vedúcej ŠJ

     • Dňa 2.9.2021 budú všetkým prváckym rodičom, ktorí odovzdali prihlášku na stravu, odovzdané čipy na stravu . Je potrebné zaplatiť 2 € za čip.

      Ďakujem, Dullová vedúca ŠJ

     • Organizácia školského vyučovania

     • Piatok 3.9.2021

      Žiaci 1. stupňa:

      Príchod žiakov do školy:

      Prevádzka ŠKD bude zabezpečená od 7,00 do 17,30 hod.

      • Ranná ŠKD: od 7,00 do 7,30 hod.

      • Žiaci 1. stupňa (ak nepôjdu do rannej ŠKD) prichádzajú do školy od 7,30 do 7,55 hod. podľa nasledovného rozpisu:

      • Žiaci 1.AB, 2.BC (z prízemia) + 3.C, 4.B:  vchodom 1. st. do šatní a do tried.

      • Žiaci 3.AB, a 4.AC (z 2.poschodia) + 2.A, 4.D: hlavným vchodom do šatní a do tried.

      • Žiaci 1.CD vchádzajú vchodom do pavilónu ŠKD( aj do rannej škd)

      Žiaci 2. stupňa:

      Príchod žiakov do školy:

      • Žiaci 5.B a 5.C vchádzajú do budovy vchodom od Korytnickej ulice na prízemí od 7,45 do 7,55 hod.

      • Ostatní žiaci vchádzajú do budovy vchodom 2. stupňa podľa rozpisu:

      • 7,30- 7,40: 5.A a 6.ABC

      • 7,40- 7,50: 7.ABCD

      • 7,45 - 7,55: 8.ABC, 9.AB

      Učiteľky a vychovávateľky korigujú vstupy detí do školy pri vchodoch, šatniach podľa dozorov.

      Vyučovanie:

      • Žiaci 1. roč. majú vyučovanie (3.9.) do 10,40 hod. a potom môžu pokračovať v ŠKD

      • Žiaci 2.- 4. roč. majú 4 vyuč. hodiny s TU a odchádzajú podľa rozpisu vchodom 1. stupňa alebo hlavným vchodom:

      • Žiaci 5.- 9. roč. majú 4 vyuč. hodiny s TU a odchádzajú vchodom 2. stupňa.

      Obedy a ŠKD bude v prevádzke od 3.9.2021 pre všetkých.

      Vstup do budovy školy je rodičom a cudzím osobám zakázaný.

      V dôsledku zabezpečenia minimalizovania premiešavania žiakov- budú žiaci počas celého roka vchádzať do budovy školy podľa hore uvedených rozpisov.

       

     • Prevádzka a vnútorný režim školy

     • ​​​​​​​Riaditeľka školy v súvislosti s odporúčaniami Školského semaforu v školskom roku 2021/2022, ktorý vydalo MŠVVaŠ dňa 17.8.2021 vydáva
      dokument Prevádzka a vnútorný režim školy od 2.9.2021 na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy.

      Zároveň prosíme rodičov žiakov 2.- 9. ročníka, aby pre nástupom do školy vyplnili na Edupage Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (úvodná stránka- žiadosti- vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka). Prvácki rodičia prinesú v prvý deň toto tlačivo vyplnené v papierovej forme. 
                                                                                                Vedenie školy

     • Začiatok šk. roka 2021/2022

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční v triedach pre žiakov

      dňa 2. 9. 2021 o 9,00 hod.

      8,30 hod. zraz žiakov 1. ročníka hlavným vchodom.

      8,30 hod. zraz žiakov 2.-4. ročníka na školskom dvore pred vchodom 1. stupňa.

      8,30 hod. zraz žiakov 5.-9. ročníka na školskom dvore pred vchodom 2. stupňa.

       

      Vo štvrtok  2.9. nebude v prevádzke školský klub detí

      ani  školská jedáleň.

      Dňa 2. 9. končí vyučovanie o 10,40 hod.

      Pokyny pre žiakov:        

      1. Žiaci prvého ročníka si prinesú prázdnu aktovku a farbičky.
      2. Žiaci až 9. ročníka si prinesú písacie potreby a poznámkový blok.
      3. Obuv na prezutie nie je v tento deň potrebná.
      4. V piatok 3.9. budú mať žiaci 2.- 9. ročníka vyučovanie do 11,45 hod.
      5. V piatok 3.9. budú mať žiaci 1. ročníkov vyučovanie do 10,40 hod., pre prihlásených je v prevádzke škd aj obedy.

      Pokyny pre rodičov 1. ročníka:

      1.Rodičia žiakov 1. ročníkov zostávajú v škole 2.9. s deťmi cca do 10,00 hod.

      2.Do budovy vchádza iba 1 prvácky rodič pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení. Žiadame rodičov, aby vyplnili tlačivo „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“ pre návštevníka a odovzdali ho ráno pri vchode p. vychovávateľke.

                  

        27.8.2021                             RNDr. Alena Heldová, riaditeľka školy

     • Porucha telefónu

     • Z dôvodu poruchy na pevnej linke do školy môžete kontaktovať vedenie školy mailom: heldova@zspodzaba.sk (riaditeľka školy)

      fajnorova@zspodzaba.sk (zástupkyňa 1. st. ZŠ)

      ondrusova@zspodzaba.sk (zástupkyňa 2. st. ZŠ)

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Prihlasovanie na samotesty

     • Prosíme aj prváckych rodičov, aby sa prihlásili cez EDUPAGE, ak majú záujem o samotesty pre svoje deti. Rodičom bol zaslaný prístup do Edupage mailom, ktorí uviedli na elektronickej prihláške. 

      Vedenie školy

     • Zisťovanie záujmu o samotesty

     • Vážení rodičia,

      ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

      Na základe tejto ponuky zisťuje škola záujem o samotesty na stránke edupage. Prihlasovanie je spustené od dnes 23.8. do 25.8.2021. Po tomto termíne už nebude možné zabezpečiť samotesty. Žiadame všetkých rodičov, ktorí majú o ne záujem, aby zahlasovali na úvodnej stáne EDUPAGE v sekcii PRIHLASOVANIE.

      Vedenie školy

       

     • Zoznam pomôcok pre prvákov

     • Vážení rodičia,

      v prílohe si Vám dovoľujeme zverejniť orientačný zoznam pomôcok pre prvákov. Ostatné spoločné predpisové zošity bude škola objednávať hromadne v 1. školský deň. Od 26.8. budeme postupne zverejňovať všetky potrebné informácie o podmienkach nástupu detí do školy. Školské obedy treba uhradiť do 25.8. podľa pokynov vedúcej šk. jedálne.

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Milí rodičia!

      Posielam Vám informácie ohľadom príspevku na stravu (tzv. „obedy zadarmo“). Tieto informácie nám boli poslané z ÚPSVR. V prílohe sú uvedené podrobnejšie informácie ohľadom dotácie. Pokiaľ sa Vás poskytnutie dotácie netýka, prílohu nemusíte čítať.

      Od 1.8.2021 už nebude plošne poskytovaná dotácia na obedy všetkým žiakom ZŠ, ktorí nedovŕšili 15 rokov.

      Túto dotáciu budú dostávať deti z rodín:

      -          ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (je potrebné potvrdenie z ÚPSVR).

      -          ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (je potrebné potvrdenie z ÚPSVR).

      -          na ktoré si ani jeden z rodičov neuplatnil nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (stačí čestné vyhlásenie – v prílohe).

       

      Ďakujem Dullová vedúca ŠJ

      dullova@zspodzaba.sk, 0911/799668

       

       

      https://www.biskupice.sk/miestny-urad/sluzby-mc/skolstvo-kultura-a-sport/skolstvo/skolske-stravovanie/

       

    • Kontakt

     • Základná škola
     • +421 2 4524 3151
     • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
     • 31745041
     • 2020918790
     • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
     • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
     • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
     • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
     • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje