• Zber vrchnáčikov

     • Aj tento školský rok začíname tradične a to zberom vrchnáčikov. Naša škola už šiesty rok pomáha deťom a ich rodičom v ich ťažkom životnom boji a s nepriazňou osudu. Prečítajte si komu pomôžu Vaše vrchnáčiky z fliaš, pracích práškov, káv, mlieka:

      Marekov príbeh...

      „Marek je 12 ročný nepočujúci chlapček zo Skalice, ktorý od narodenia zápasí s mnohými diagnózami. Marek má detskú mozgovú obrnu, Downov syndróm, nádorové ochorenia. Absolvoval už viac ako 45 operácií. Vďaka nákladnej rehabilitácii v zahraničí sa postavil na nohy a urobil prvé kroky. Aj vďaka magnetickej stimulácii mozgu začal čoraz viac vnímať svoje okolie. Za 50 vriec vrchnáčikov dostane Marekova rodina približne 80 eur.“   Biskupické noviny

      Zapojte rodičov, susedov, starých rodičov, kamarátov. A nezabudnite na konci školského roka vyhlásime víťaza – triedy, ktoré nazbierajú najväčšie množstvo vrchnáčikov a taktiež odmeníme jednotlivcov.

      Prajeme Vám úspešný školský rok 2021/2022.

      PaedDr. Lucia Branikovičová

     • ŠKD StreetDance

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD StreetDance.

      V novom školskom roku budú na našej škole krúžky, ktoré budú spĺňať školský a športový semafor....nemiešať deti na krúžku a prísť naspäť do školského klubu detí, alebo miešané skupiny a potom už len z krúžku hneď domov.

     • Aktivácia a prihlásenie do školských mailov

     • Aktivácia a prihlásenie sa do školského cloud systému Microsoft 365

      V školskom roku 2021-2022 prešla ZŠ Podzáhradná na nový školský cloud systém Microsoft 365. Zmenilo sa prihlasovanie do žiackych účtov a pri prvom prihlásení žiaka do školského cloud systému je potrebné aktivovať účet nastavením nového hesla. 
      Linka na prihlásenie do školského cloud systému je: 
      https://www.office.com
      Prihlasovacie meno (emailová adresa žiaka) zostalo rovnaké v tvare: priezvisko.meno@zspodzaba.sk. Počiatočné heslo* Vám bude zaslané po žiakoch v najbližších dňoch. Po jeho zadaní Vás systém vyzve na zadanie nového hesla. Nové heslo, ktoré si zvolíte sami, musí obsahovať minimálne 8 znakov, VEĽKÉ a malé písmeno, číslo alebo špeciálny znak (napríklad ?!,.). V prípade, že heslo do školského cloud systému zabudnete, bude Vám na požiadanie resetované. 
      *Počiatočné heslo je jednorazové a slúži na aktiváciu účtu alebo zmenu hesla do školského cloud účtu.
      Žiadame všetkých rodičov, aby spolu s deťmi aktivovali nový školský cloud, pretože cez tento kanál sa budú konať všetky online rodičovské združenia a v prípade núdze i dištančné vzdelávanie žiakov.
      Vedenie školy

     • Slávnostné otvorenie šk. roku

     • Vo štvrtok 2.9.2021 sa otvorili brány ZŠ Podzáhradná pre vyše 600 školákov. Zvlášť výnimočný deň prežívalo 74 prvákov, ktorých na pôde našej školy privítali usmiate pani učiteľky, vychovávateľky aj pani riaditeľka školy. Všetkým žiakom želáme úspešný štart do nového školského roku, veľa príjemných chvíľ v spoločnosti svojich spolužiakov a pedagógov.

      Vedenie školy

    • Kontakt

     • Základná škola
     • +421 2 4524 3151
     • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
     • 31745041
     • 2020918790
     • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
     • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
     • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
     • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
     • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje