• Školská športová olympiáda

     • V pondelok 4.10. za pekného slnečného počasia sa žiaci 3. ročníka zúčastnili školskej športovej olympiády. Na školskom dvore súťažili v niekoľkých disciplínach: v skokoch, v behu, v hode loptičkou...Všetkým súťažiacim blahoželáme k úspešnému zvládnutiu hier.

     • Nová vyhláška č.250.

     • Od pondelka 4.10. 2021 rúška nebudú povinné pre žiakov ZŠ, špeciálnych ZŠ a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno- vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania.

      Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzatvoreného kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety.) V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

      Nosenie rúšok u detí naďalej odporúčame a považujeme ho za účinnú súčasť prevencie nákazy vírusom SARS-CoV-2 a ďalších nákazlivých respiračných ochorení, ako je napríklad chrípka a jej podobné ochorenia.

      Vedenie školy