• STOLNÝ TENIS NA ŠKOLSKOM DVORE

     • Vďaka rodičom a celoškolskému výboru ZRPŠ máme na školskom dvore tri nové betónové stolnotenisové stoly. Zima- nezima, vyskúšané. Perfektné!

      Ďakujeme, rodičia.                                                                                                 Bednárová, VvŠKD

     • Daruj našim- vašim deťom 2%

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      tak ako každý rok sa uchádzame o Vašu priazeň darovať nášmu občianskemu združeniu pri ZŠ Podzáhradná  2% z dane. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu, vybavenia školy a jej areálu. Využite túto možnosť darovania 2%. Všetky informácie ohľadom darovania aj tlačivo nájdete na našej stránke v sekcii: O škole- Administratíva- 2% dane.                                                                                                                                Ďakujeme !

       

      https://zspodzaba.edupage.org/percenta2/

       

       

     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 8.2. 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v recitácii slovenskej povesti - Šaliansky Maťko. Naši recitátori boli skvelí, preto bolo vyhodnotenie najlepších veľmi náročné. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách a takto to dopadlo:

      1. kategória:

      1. miesto: Hana Kremmerová 2. B

      2. miesto: Lianna Prekoppová 3.C

      3.miesto: Kiara Greš 3.B

      2 .kategória:

      1.miesto: Kristýna Kendrová 4.D

      2.miesto : Martin Laco 4.D

      3. miesto: Viktória Batthyányová 4. B

       

      Všetkým víťazom gratulujeme. Mgr. A. Ambrožová a PaedDr. M. Leváková

     • Fašiangy, Turice, Veľká noc príde,..

     • Kto to prišiel stredu do školy? Žiaci to neboli, ale princezné, kovboji, mačičky, piráti, .... Bol to karnevalový deň. Vyučovanie bolo v maskách, prestávky boli v maskách, aj fašiangové šištičky s lekvárom a banánom boli v maskách,.... No a potom sa veľa tancovalo, súťažilo, zabávalo a aj odmeňovalo. Bol to úžasný deň plný zábavy. Vych.Dáška 

     • Poďakovanie

     • Nemenovaný zákonný zástupca našej žiačky v spolupráci s p. starostom Mgr. Zoltánom Pékom zabezpečil 500 ks antigénových testov pre našu základnú školu. V mene všetkých detí a zamestnancov školy ďakujeme.

      Vedenie školy

     • Haloooo, kto je tam?

     • Bezpečnosť našich vašich detí je na našej škole priorita. Chápu to aj rodičia našej školy, preto nám finančne pomohli vyriešiť výmenu všetkých videvrátnikov v každej triede na prvom stupni. Ďakujeme CV ZRPŠ a všetkým rodičom, ktorí tento školský rok finančne prispeli do OZ ZRPŠ našej školy. Alena Bednárová, VvŠKD

     • Záleží nám na zdraví

     • Na našej škole sa nezaháľa ani cez polročné prázdniny. Keďže nám záleží na zdraví našich žiakov, do tried sme zakúpili čističky vzduchu, ktoré sú aktívne počas celého dňa. Naďalej v škole využívame germicídne žiariče (najväčší sa nachádza v jedálni školy),  na všetkých chodbách a pred jedálňou sú k dispozícii dávkovače na dezinfekciu.

      V januári škola zakúpila profesionálnu dezinfekčnú pištoľ, ktorá využíva princíp elektrostatickej indukcie pre efektívnu a rovnomernú distribúciu dezinfekčného roztoku na povrchy. Elektrostatický aplikátor dodáva elektrický náboj roztoku vychádzajúcemu z dýzy. Nabité molekuly sa navzájom odpudzujú, ale zároveň sú priťahované k povrchu, ktorý má byť dezinfikovaný. Pevnosť nabitých častí je väčšia ako gravitačná sila, takže sú okamžite priťahované povrchom a nepadajú na zem.

      Náš šikovný pán školník prvýkrát použil túto pištoľ na dezinfekciu priestorov tried, chodieb aj spoločných priestorov.           

                                                                            Ďakujeme !!!

     • Ypsilon je hra

     • Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je popularizovať slovenský jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov. Cieľom je teda ukázať žiakom, že slovina je hra.

      Do súťaže sa zapojilo 84 našich žiakov 2. stupňa z rôznych ročníkov, ktorí ukázali svoju šikovnosť a dosiahli veľmi pekné výsledky. Vecné ceny pre výhercov, diplomy a drobné darčeky, budú na školu zaslané najneskôr do 28.2.2022.

      Zoznam najúspešnejších žiakov v jednotlivých ročníkoch:

      5. ročník

      1. miesto – Mia Marin / 100 bodov /

      2. miesto – Agáta Csermáková, Matej Mazúr, Alexandra Jančiová / 98 bodov /

      3. miesto – Diana Vrbová / 97 bodov /

      6. ročník

      1. miesto – Tamara Grygarová / 100 bodov /

      2. miesto – Sofia Révayová / 95 bodov /

      3. miesto  - Tereza Pješčák / 91 bodov /

      7. ročník

      1. miesto – Alžbeta Slezáková / 89 bodov /

      2. miesto – Simona Kaiserová / 86 bodov /

      3. miesto – Róbert Varga / 81 bodov /

      8. ročník

      1. miesto – Hana Hanzlová  / 94 bodov /

      2. miesto – Patrik Gašpar / 93 bodov /

      3. miesto – Gréta Nopp / 91 bodov /

      9. ročník

      1. miesto – Matúš Volf / 92 bodov /

      2. miesto – Martin Žiška / 90 bodov /

      3. miesto – Sofia Gnjatovičová / 89 bodov /

      Ďakujem všetkým za účasť a výhercom gratulujeme.

      Mgr. Jana Gnjatovičová, koordinátorka súťaže

       

    • Kontakt

     • Základná škola
     • +421 2 4524 3151
     • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
     • 31745041
     • 2020918790
     • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
     • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
     • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
     • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
     • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje