• Deň učiteľov

     • Pri tejto príležitosti dňa 28.3.2022 ocenil starosta mestskej časti Podunajské Biskupice Mgr. Zoltán Pék 15 pedagogických pracovníkov zo škôl a škôlok v našej mestskej časti. 

      Za našu školu bola nominovaná vedúca školského klubu detí Alena Bednárová a učiteľka Mgr. Margita Krausová. Pri oboch boli vyzdvihnuté osobnostné kvality ako sú empatia, oduševnenosť, prívetivosť, celoživotné učiteľské poslanie, či práca s deťmi aj vo voľnom čase. Školu reprezentoval aj krátkou básňou náš štvrták Martin Laco.

      Naše poďakovanie patrí aj Združeniu rodičov a priateľov školy pod vedením p. Herdovej a Zambojovej, ktoré pre našich pedagógov pripravili prekvapenie v podobe drobného darčeku.

      Ďakujeme za všetkých našich pedagógov a želáme im hlavne veľa entuziazmu, elánu a zdravia pri výchove a vzdelávaní našich žiakov.

      Vedenie školy

     • Chemická olympiáda- okresné kolo

     • V piatok 25.marca sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo 58.ročníka Chemickej olympiády kategórie D, ktorá je určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Poslaním chemickej olympiády je rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti predovšetkým talentovaných detí, podporovať a rozvíjať ich nadanie a viesť ich k samostatnej  tvorivej činnosti. V teoretickej časti musia žiaci preukázať dobré znalosti nielen z oblasti chémie, ale aj matematiky, v praktickej časti nemalé zručnosti. Našu školu reprezentovala Liana Blahová z 9.B, ktorá úspešne zvládla školské kolo a napriek náročnosti úloh v okresnom kole obsadila v súťaži 3.miesto. Gratulujeme !

       RNDr. Jarmila Skotnicová

       

     • Biologická Olympiáda-krajské kolo

     • V dňoch 18. a 21.marca sa uskutočnilo krajské kolo 56.ročníka Biologickej olympiády kategórie C, do ktorého postúpila aj Diana Sečanská z 8.A, víťazka okresného kola v teoreticko-praktickej aj projektovej časti.

      V piatok 18.marca sa konala teoreticko-praktická časť dištančnou formou. Test, ktorého mnohé otázky svojou náročnosťou prekračovali učivo základnej školy, sa Diane podarilo zvládnuť  veľmi dobre a v konkurencii žiakov z gymnázií obsadila 4.miesto. Projektová časť sa potom konala formou videokonferencie v pondelok 21.marca. Diana si svojou prácou Vplyv kyslých dažďov na klíčenie semien získala uznanie a ocenenie poroty zloženej z pedagógov Prírodovedeckej fakulty UK nielen za aktuálnosť témy, ale predovšetkým za výbornú obhajobu. V súťaži obsadila 1.miesto a bude po jedenástich rokoch opäť reprezentovať nielen našu školu ale aj celý Bratislavský kraj na celoslovenskom kole BIO. Gratulujeme Diana!

      Zároveň naše poďakovanie patrí aj p. učiteľke Jarmile Skotnicovej, ktorá žiačku pripravovala a usmerňovala.

     • ŠKD PRVÁCI NA VYCHÁDZKE

     • Jarné slniečko sa nám už konečne ukázalo a vylákalo nás za brány školy. Pobalili sme si ruksačíky a vyšli sme si na krátku vychádzku. Zastavili sme sa na ihrisku, kde sme sa výborne vyšantili. Na ihrisku sme si našli aj futbalové bránky, ktoré sme tiež využili. Krásne poobedie nám rýchlo ubehlo. Vych. Aďka, Jolanka, Táňa a Dáška

     • ŠKD DRUHÁCI NA VÝLETE

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD DRUHÁCI NA VÝLETE.

      Konečne STREDA-rekreačný deň pre všetky deti. Huráááá ! Po dlhom čase boli všetci druháci na dlhšej vychádzke. Cieľom našej vychádzky bolo návšteva detského ihriska na Bieloruskej. Mali sme krásny slnečný deň. Po vysvetlení pravidiel sme dali deťom rozchod. Všetci sa pekne zahrali ,spokojne a príjemne unavené sme sa vrátili do školy. Vych. Inge, Betka a ZuzkaL.

     • Prípravy na Veľkú noc

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prípravy na Veľkú noc.

      Pán starosta Zoltán Pék nám pripravil vajíčkové prekvapenie. Poslal do školy- školského klubu detí 200 vajíčok a vyzval nás, aby sme ich krásne vyzdobili, vymaľovali, polepili....                                                                                Potom krásnymi maľovanými vajíčkami vyzdobia námestie v Podunajských Biskupiciach. Zapojila sa každá trieda na 1.stupni. A tu sú naše výsledky týždenných prác. Alena Bednárová, VvŠKD

     • Biologická olympiáda

     • 10.februára sa uskutočnilo okresné kolo 56.ročníka Biologickej olympiády kategórie C, ktorá je určená pre starších žiakov ZŠ a osemročných gymnázií. Súťaž má dve časti– teoreticko-praktickú a projektovú.

       

      Teoreticko-praktická časť sa aj tento rok konala dištančne, deti museli vypracovať online v presne danom časovom limite náročný test. V projektovej časti si deti zvolia určitú biologickú tému, ktorú spracujú. Žiaci museli vypracovať správu o projekte, vyrobiť poster a spolu s 10-minútovou videoprezentáciou všetko poslať na posúdenie okresnej komisii biologickej olympiády, ktorá projekty vyhodnotila.

      Našu školu reprezentovali v súťaži žiačky 8.A triedy Diana Sečanská a Gréta Nopp. Dievčatá boli nielen úspešnými riešiteľkami súťaže, ale Diana navyše aj zvíťazila v obidvoch kategóriách a postúpila na krajské kolo BIO, ktoré sa uskutoční v marci. Gratulujeme!

      RNDr. Jarmila Skotnicová

     • VŠETKOVEDKO

     • Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do celoslovenskej súťaže VŠETKOVEDKO. Aj tento školský rok predviedli svoje vedomosti, matematické myslenie, úlohy zamerané na čítanie s porozumením a správny výber v netradičných úlohách. Tento rok sa zapojilo do súťaže 83 žiakov prvého stupňa a jedna žiačka z druhého stupňa. Získať titul VŠETKOVEDKA sa podarilo získať 17 žiakom.

      Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme. 

     • Hviezdoslavov Kubín- školské kolo 1. st.

     • Dňa 9.3. 2022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa 20 recitátorov z 1. stupňa, pričom každý jeden predviedol skvelý výkon. Porota to pri rozhodovaní vôbec nemala ľahké. A tu sú výsledky:

      Poézia:

      1.miesto: Karolína Čikasová 4.B,

      2.miesto: Martin Laco 4. D,

      3.miesto: Tatiana Mošková 3.A a Diana Revayová 3.C.

      Próza:

      1.miesto:Lillana Zambojová 3.B,

      2.miesto: Viktória Batthányová 4.B a Kristýna Kendrová 4.D,

      3.miesto Hanka Kremmerová 2.B a Juraj Šebeň 3.A.

      Víťazi jednotlivých kategórii postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať 23.3.2022 na ZŠ Železničná, gratulujeme!

      Mgr. A. Ambrožová, PaedDr. M. Leváková a Mgr. D. Regentová

     • Marec mesiac knihy

     • Dnes čítanie považujeme za základnú znalosť a pre mnohých z nás je tiež veľkou zábavou, no nebolo tomu vždy tak. V 18. storočí mnohí ľudia pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec. Venovali sa mu iba vzdelanci a bohatí ľudia, ktorí boli oveľa gramotnejší a mohli si knihy dovoliť. Práve v tom období vznikol marec mesiac knihy. Prvý jarný mesiac bol vyhlásený ako mesiac knihy v roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu.

      Aby sme si túto udalosť pripomenuli aj na našej škole, usporiadali pani učiteľky slovenského jazyka akciu: Marec – mesiac knihy a Deň rozprávok. Prvý marcový týždeň si žiaci 2. stupňa na hodinu literatúry priniesli svoju najobľúbenejšiu knižku a predstavili ju svojim spolužiakom, opísali, prečo je práve ona tá naj naj naj a priblížili nám jej dej a hrdinov.

      V piatok 11.3. sme mali Deň rozprávok. Kto sa chcel zapojiť, prišiel oblečený v kostýme nejakej rozprávkovej postavičky. Na hodine sme sa neučili, ale zahrali sme sa rôzne didaktické a zábavné hry. Najlepší kostým v triede bol ocenený sladkou odmenou. Do kostýmov sa obliekli aj pani učiteľky zo slovenského jazyka, čo bola pre deti iste zábava. Veď pokiaľ si vieme urobiť srandu zo seba, tak potom kde je problém?  Na hodine sme sa zasmiali, zdravo si zasúťažili, ale hlavné je, že nám bolo SUPER.

      Chcem sa poďakovať všetkým žiakom na 2. stupni a pani učiteľkám za skvelé kostýmy, zábavu, zdravú súťaživosť a hlavne úsmevy, ktorých nebolo málo.

                                              Mgr. Janka Gnjatovičová

     • MDŽ

     • Ďakujeme nášmu p. starostovi Mgr. Zoltánovi Pékovi, že si v tento deň našiel čas a osobne prišiel do školy vyjadriť obdiv a poďakovanie všetkým ženám, ktoré pracujú na našej škole. Na pôde školy symbolicky odovzdal kvety a sladkú pozornosť ženám z každého pracovného úseku. 

     • DEŇ ŽIEN

     • Dnes je sviatok všetkých žien, prajeme im šťastie len, prajeme im krásu k tomu, nech sú ozdobou každého domu. Deti zo 4.BC

     • Hviezdoslavov Kubín-školské kolo 2. stupeň

     • Hviezdoslavov Kubín je najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese. Má dlhoročnú tradíciu a je pomenovaný podľa významného slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Školské kolo žiakov 2. stupňa sa uskutočnilo na našej škole 7. marca 2022, kde sa predstavilo 12 súťažiacich v  kategóriách – poézia a próza. Recitátorov hodnotila porota v zložení Mgr. Veronika Holická, Mgr. Lucia Rattajová, Mgr. Anna Sirotová. Súťaže sa zúčastnila aj pani riaditeľka RNDr. Alena Heldová. Bonbónikom programu bolo sólové vystúpenie Patrika Gašpara, ktorý zahral na elektronickom piane skladbu s názvom Moonlight Sonata. Je žiakom 8. ročníka a zároveň absolventom SZUŠ Art Pegas. Na záver čakala všetkých zúčastnených sladká maškrta. Víťazi boli odmenení potleskom, diplomom a krásnymi cenami.  

      Výsledky školského kola sú nasledovné:

      POÉZIA (II. kategória, žiaci 5. – 6. ročníka)

      1. miesto Richard Kanávor 6.B

      2. miesto Barbora Bartoňová 5. A

      3. miesto Alexandra Jančiová 5. B

      POÉZIA (III. kategória, žiaci 7. – 9. ročníka)

      1. miesto Tristan Reicher 7. A

      2. miesto Lívia Smíkalová 7. A

      PRÓZA (II. kategória, žiaci 5. –  6. ročníka)

      1. miesto Lea Nemcová 5. B

      2. miesto Saša Hrušovská 6. B

      3. miesto  Diana Vrbová 5. C
      PRÓZA (III. kategória, žiaci 7. – 9. ročníka)

      1. miesto Samuel Ondreáš 7. C 


      Postupujúcim víťazom držíme palce na okresnom kole!

      Mgr. Anna Sirotová, organizátorka súťaže 

       

     • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II-projekt

     • Naša škola sa minulý školský rok zapojila do výzvy, ktorú vyhlásilo MPC, aby efektívnejšie realizovala inklúziu vo výchovno-vzdelávacom procese, a to utváraním vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakých prístupov ku vzdelaniu a zlepšovaniu školských výsledkov a kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      Napriek tomu, že na škole v tom čase pracovalo niekoľko odborných zamestnancov, nevyhnutným sa stala potreba vytvoriť ďalšie pracovné miesta, a to miesta asistentov učiteľa, ktorí sa stali neoddeliteľnou až nutnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. V rámci projektu sme preto zamestnali dve asistentky učiteľa na 100 % úväzok. Náš podporný tím tvorený školským psychológom, liečebným pedagógom a školským logopédom sa tak rozšíril, čo umožnilo vo väčšej miere sýtiť nielen vzdelávacie, ale aj sociálne, výchovné a emocionálne potreby našich žiakov.

      Po viac než roku pôsobenia asistentiek učiteľa na škole môžeme konštatovať, že od prvého momentu, čo začali pôsobiť na našej škole, to bola veľká a neoceniteľná pomoc a podpora, pričom vďaka ich pôsobeniu sa skvalitnil aj výchovno-vzdelávací proces v prospech všetkých žiakov. Ich intervenčné pôsobenie umožnilo učiteľom venovať viac času a pozornosti nielen slaboprospievajúcim, ale tiež ostatným žiakom v triede. Čo je však najpodstatnejšie, žiaci, ktorým asistent učiteľa bol pridelený, začali byť v škole úspešnejší, snaživejší, mali väčší pocit bezpečia a istoty, pretože vedeli, že niekto za nimi stojí a ponúka im pomocnú ruku.

       

      Hlavné činnosti asistentiek učiteľa na škole uvádzame v nasledujúcich bodoch:

      • príprava na vyučovanie v spolupráci s učiteľom,
      • priama činnosť týkajúca sa bezprostrednej práce so žiakmi so ŠVVP na vyučovaní (podľa potrieb samotného žiaka),
      • tvorba vlastných  pomôcok,
      • snaha o čo najnázornejšie sprostredkovanie učiva žiakom so ŠVVP v súlade s individuálnymi vzdelávacími plánmi,
      • preberanie úlohy učiteľa a práca s triedou v prípade, že pedagóg pracuje s dieťaťom s ŠVVP (vysvetľuje  mu učivo),
      • pomoc deťom aj v reálnych situáciách v škole (napr. počas prestávok, na školskom dvore, v jedálni),
      • pravidelné konzultácie s učiteľmi i rodičmi,
      • spolupráca so školským psychológom, špeciálnym pedagógom a logopédom zameraná aj na komplexné rozvíjanie žiakov po stránke osobnostnej, emocionálnej, kognitívnej, keďže časom sa medzi žiakom a asistentom vytvára určitý druh dôvery a psychickej podpory,
      • utváranie podmienok nevyhnutných na prekonávanie najmä jazykových, sociálnych a zdravotných bariér pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Najväčší prínos má však asistent učiteľa pre samotného žiaka, s ktorým pracuje. Jeho prítomnosť na vzdelávacom procese zlepšuje fungovanie žiakov so ŠVVP v týchto oblastiach:

      • zlepšuje sa motivácia žiakov, pretože vidia, že na svoje ťažkosti nie sú sami,
      • aktívnejšie sa zapájajú do vyučovania, pretože vďaka prítomnosti asistenta si viac veria,
      • sú komunikatívnejší,
      • napredujú v získavaní poznatkov, pretože zo strany asistenta je im venovaná dostatočná pozornosť,
      • zlepšuje sa celkové prežívanie, žiaci majú väčšiu chuť chodiť do školy.

      Na našej škole sa neustále zvyšuje počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a tento zvyšujúci sa trend kladie čoraz vyššie a vyššie nároky na prácu učiteľov. Našou najväčšou túžbou je poskytovať našim žiakom čo najkvalitnejšie vzdelávanie s prihliadaním na  všetky ich špecifiká, k čomu vo výraznej miere napomáha asistent učiteľa.

       Na záver nám nedá nespomenúť jeden krásny a pravdivý výrok našej žiačky, ktorý má tú najväčšiu výpovednú hodnotu: „Pani asistentka mi vrátila moje ruky, môj zrak a môj sluch, pretože robím, vidím a počujem to, čo som doteraz nerobila, nevidela a nepočula.“

      Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

                                                                    PaedDr. Lucia Mošková, šk.psychológ

       

      Riadiaci orgán: : www.ludskezdroje.gov.sk

      Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk

      Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk

    • Kontakt

     • Základná škola
     • +421 2 4524 3151
     • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
     • 31745041
     • 2020918790
     • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
     • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
     • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
     • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
     • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje