• Kurz plávania

     •  

      Po dvoch náročných rokoch opäť obnovujeme spoluprácu s pánom Mišovičom -ponukou na kurz plávania. 82 detí sa rozhodlo spolu s rodičmi, že sa chcú naučiť plávať, alebo zdokonaliť svoje znalosti v plávaní. Držíme vám všetkým palce. Alena Bednárová

      V utorok sa deti naposledy zúčastnili výcviku plávania. Privítali ich tréneri a povedali im, že si dnes vyskúšajú všetko, čo sa naučili. Nakoniec dostanú odmenu ( zlatú medailu). Všetci sa veľmi tešili a dali do toho všetko. Po odovzdaní medailí im tréneri podali ruky a povedali im ,že sa na nich budú tešiť aj v budúcom školskom roku. Vych.Inge

     • Zbierajme vrchnáčiky

     • Aj tento školský rok sa naša škola zapojí do zberu vrchnáčikov, aby pomohla rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii a bojujú o zdravie svojich detí.  

       Zbierkou plastových vrchnáčikov z fliaš, mlieka, kávy, džúsu a pracích práškov pomôžeme ťažko chorému Marekovi zo Skalice. Je to 13-ročný chlapček, ktorý má za sebou 45 operácií. Od narodenia zápasí s mnohými diagnózami. Má Downov syndróm, detskú mozgovú obrnu, mikrocefáliu a  ťažký stupeň hluchonemoty.  Jeho zdravotný stav si vyžaduje pravidelné liečebné pobyty, vďaka ktorým môže napredovať, ale jeho rodina si ich nemôže dovoliť financovať z vlastných zdrojov. 

      Zapojte rodičov, starých rodičov, susedov a kamarátov! Keď sa spojíme, dokážeme úžasné veci! Na konci školského roka odmeníme najlepšiu triedu a taktiež jednotlivcov.  

      P.uč. Anna Sirotová   

     • Začiatok školského roku

     • Naša škola otvorila svoje brány už po 38 krát. Slávnostného zahájenia školského roku sa zúčastnil aj pán starosta Mgr. Zoltán Pék, ktorý symbolicky odovzdal prvákom školské pomôcky. Pani riaditeľka RNDr. Alena Heldová všetkým zaželala veľa šťastia a úspechov do nového školského roku. Školu navštevuje 617 žiakov, z toho 66 prvákov. 

    • Kontakt

     • Základná škola
     • +421 2 4524 3151
     • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
     • 31745041
     • 2020918790
     • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
     • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
     • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
     • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
     • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje