• Súťaž 1. stupňa: O najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy

     • ZŠ Podzáhradná a zástupkyňa školy pre 1. stupeň vyhlasuje súťaž:

         O najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy

      • Vyzdob si spolu s pani učiteľkou a vychovávateľkou svoju triedu
      • Udržuj v mesiaci december poriadok vo svojej triede
      • P. Fajnorová bude v pondelok 12. decembra chodiť po triedach a vyberať  s vybranými štvrtákmi- pomocníkmi najkrajšie vyzdobenú vianočnú triedu
      • Nezabúdaj, že menej je niekedy viac
      • Výsledky sa dozvieš v stredu 14. decembra na Vianočnom jarmoku
      • Tešíme sa na vašu šikovnosť a kreativitu

          

    • Rodič pred tabuľou v 2.C
     • Rodič pred tabuľou v 2.C

     •  V piatok 18.11. vyučovanie v 2.C netradične obohatil rodič pred tabuľou – MUDr. Pavol Šinka, detský chirurg. 

      Žiakom pútavou formou  prostredníctvom názorných pomôcok  vysvetlil učivo o kostre. Odpovedal na množstvo zvedavých otázok. Sme veľmi vďační za  takéto  veľmi zaujímavé a obohacujúce vyučovanie, ktoré žiakom zároveň priblížilo zodpovednú a náročnú prácu lekárov.

     • Šachový turnaj

     • Tretiaci si počas minulého týždňa zmerali svoje schopnosti v hre šach. 

      Po vzájomných šachových partiách 

      tretie miesto si vybojoval Sebastian N. z 3. B 

      Druhé miesto obsadil David M. z 3. A

      A prvenstvo si vybojovala Liliana B. z 3. C

      Gratulujemeee !!!! Vych.Hela, Beca a Zuzka

    • Súťaž iBobor
     • Súťaž iBobor

     • V dňoch 7. - 11.11 sa uskutočnila na škole online súťaž iBobor. V štyroch rôznych kategóriách súťažilo spolu 69 žiakov.

      Kategória:

      ,,Drobec“ - pre 2.a 3. ročník - spolu 18 súťažiacich, úspešní riešitelia- 3

      ,,Bobrík“ - pre 4.a 5. ročník – spolu 21 súťažiacich, úspešní riešitelia- 8

      ,,Benjamín“- pre 6.a 7. ročník – spolu 18 súťažiacich, úspešní riešitelia- 1

      ,,Kadet“ - pre 8.a 9. ročník – spolu 12 súťažiacich, úspešní riešitelia- 8

      Žiakom ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom gratulujeme a pridávame   aj diplom.

      Mgr. P, Farkaš

     • Imatrikulácie prvákov

     • Mesiac november sa u nás na škole spája s  imatrikuláciou prvákov. Vychovávateľky a pani učiteľky prvých ročníkov začali s prípravou slávnosti už oveľa skôr. Nie je to predsa ľahká úloha. Je potrebné pripraviť kultúrny program, text prijímacieho listu, imatrikulačné čapice, darčeky, pozvánky pre rodičov...

      Žiaci sa na túto slávnostnú chvíľu veľmi tešili. Každý deň chodili do školy s otázkou, koľkokrát sa ešte musia vyspať, aby prišiel ich vytúžený deň. Dočkali sa! Prišiel 16. november 2022 deň slávnostnej imatrikulácie. Rodičia silným potleskom privítali prvákov, ktorí nastúpili v slávnostnom oblečení s imatrikulačnými čiapkami na hlavách. Postupne predstavovali žiaci 1.A , 1.B, 1.C triedy tým, čo sa za krátku dobu naučili. Boli to rôzne básne, piesne, precvičovanie. Nasledoval slávnostný sľub žiakov, po ktorom pani vychovávateľky a triedne učiteľky odovzdali prijímacie listy. Prvákom pri slávnostnom sľube pomáhali kamarátky ôsmeho ročníka. Aby tieto slová dodržali, spečatili ich prísahou na veľkú ceruzu. K prvákom sa hrejivými a povzbudzujúcimi slovami prihovorila aj pani riaditeľka RNDr.Alenka Heldová Vych.Táňa, Dáška, Betka a TU Lenka, Ivanka a Evka

     • ŠKD Darčeky do klubu dôchodcov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD Darčeky do klubu dôchodcov.

      V decembri v roku 1990 bol mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších. Aj my sme si v našom školskom klube spomenuli okrem našich starých rodičov aj na starších ľudí, ktorí sú v domove seniorov. Chceli sme ich potešiť a preto sme im pripravili drobné prekvapenie - pohľadnicu v tvare šáločky s chutnými čajíkmi. Veríme, že im urobia radosť a v zimných dňoch aj príjemne zahrejú. Vych.Dáška

    • Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

     • Aj tento rok  bol v našej škole mesiac október symbolom žiackej tvorivosti, invencie, predstavivosti a najmä snahy. Naši žiaci sa  opätovne zapojili do 13. ročníka skvelého literárno-výtvarného projektu organizovaného pod záštitou Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave s názvom Záložka do knihy spája školy s aktuálnym podtitulom:  „Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie“. 
      Žiaci vybraných ročníkov (3., 5., 6. a 7.) sa úlohy zhostili naozaj bravúrne a pod dohľadom a usmernením vyučujúcich vyrábali, kreovali svoje dielka – knižné záložky. Snaha našich žiakov motivovať rovesníkov k čítaniu sa pretavila do hmotnej podoby, výrobe záložiek v počte 230 ks, ktorými potešili rovesníkov vybranej partnerskej školy, tentokrát ZŠ s MŠ Prašice. 
      Žiaci sa vzájomne presvedčili a utvrdili v poznaní, že sú nielen vynikajúcimi výtvarnými umelcami, ale aj dychtivými a neúnavnými čitateľmi rôznych literárnych žánrov. 
      A tak sa výroba záložiek – malých pomocníkov v učebniciach a knihách stáva našou spoločnou obľúbenou a obohacujúcou školskou tradíciou. Pretože všetci vieme, že nie je umenie iba prijať, ale pravá radosť pramení najmä z obdarovania.  
      Mgr. Tatiana Heinzová

     • Výstava Cosmos Discovery Bratislava

     • 24. 10. vyrazili žiaci siedmeho a deviateho ročníka na poznávaciu exkurziu za najväčším dobrodružstvom v dejinách ľudstva. Na celosvetovej výstave v Inchebe mohli bližšie spoznať tajomstvá kozmonautiky. Počas prehliadky mali možnosť vidieť model americkej rakety Saturn, originál ruskej rakety Sojuz a  riadiace stredisko z Houstonu. Uvedená výstava vznikla v spolupráci s americkou NASA. V interaktívnom Cosmos-campe si mohli vyskúšať výcvik astronautov.

    • Naše výtvarné úspechy
     • Naše výtvarné úspechy

     • O.Z. Spoločnosť Slovensko - Indického priateľstva pod záštitou Indického veľvyslanectva, vyhlásilo 8.ročník celoslovenskej výtvarnej sútaže
      ,, Indické bájky očami slovenských detí,,. Do sútaže sa zapojila aj naša škola a žiaci 2.stupňa obhájili krásne umiestnenia.
      1.miesto Simona Olivová zo 7.B
      2.miesto Tamara Grygarová zo 7.C
      2.miesto Alžbeta Slezáková z 8.B
      2.miesto Tereza Danková z 8.B
      3.miesto Matúš Kytka zo 6.A
      Žiačky ktoré odišli na inú školu.
      3.miesto Alexandra Jančiová 6.A
      Gréta Nopp z 9.A
      Lujza Nikmon z 9.C
      získali diplom za talent a tvorivosť a taktiež vecné ceny.

      Vďaka patrí aj pani učiteľke Mgr. Ivete Sarvašovej

    • Kontakt

     • Základná škola
     • +421 2 4524 3151
     • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
     • 31745041
     • 2020918790
     • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
     • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
     • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
     • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
     • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje