• Lyžovačka
     • Lyžovačka

     • Od 13. do 17.februára sa 38 chlapcov a dievčat zo 7.ročníka našej školy zúčastnilo lyžiarskeho výcvikového kurzu na chate Homôlka. Rekreačná oblasť Homôlka je známym centrom zimnej aj letnej turistiky neďaleko rázovitej obce Valaská Belá na rozmedzí Strážovských vrchov a Bielych Karpát. Deti sa oboznámili so základmi lyžovania, zdatnejší lyžiari svoje schopnosti zdokonaľovali. Po celý pobyt mali deti dostatok snehu a výborné počasie. Nechýbala ani súťaž v čistote izieb, zábavný program a na záver ani preteky v slalome.

     • Modernizácia priestorov školy

     • Tak ako každý rok sa vedenie školy snaží o modernizáciu priestorov školy, či už pre žiakov, alebo zamestnancov školy. Vo februári sa nám podarilo zrekonštruovať horné respírium, ktoré bude slúžiť predovšetkým žiakom a učiteľom na vyučovanie jazykov, etickej či náboženskej výchovy, alebo na organizovanie besied, či workshopov v modernom oddychovom duchu. 

     • 2% dane

     • Milí rodičia a priatelia školy,

      obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie zákonom povolenej časti Vašich daní pre naše Združenie rodičov a priateľov školy pri Základnej škole Bratislava, Podzáhradná ul.č.51. Podporíte tým školu, v ktorej študujú Vaše deti a trávia v nej zvyčajne veľkú časť dňa.

      Rodičovské združenie sa snaží podporovať výchovno-vzdelávací proces na škole, skrášlenie prostredia školy, školského dvora i rozvoj aktivít zameraných na osobnostný a vzdelanostný rast Vašich detí. V roku 2022 ste nám prispeli poukázaním 2% dane sumou € 10 770,27 €.

      Tieto prostriedky sme už použili alebo ešte použijeme v aktuálnom školskom roku na zabezpečenie:

      •  vzdelávacích a učebných pomôcok pre deti
      •  vybavenia matematického kabinetu, pomôcok a papierov na súťaže
      •  celoškolských výchovno-vzdelávacích aktivít (Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín)
      •  príspevky na školské podujatia, či už prvého, ale aj druhého stupňa
      •  športové pomôcky a náradie (basketbalové koše do telocvične)
      •  podpory lyžiarskych kurzov a školy v prírode
      • koncoročný výlet pre deviatakov do múzea Holokaustu v Seredi
      • príspevky na testy, olympiády a štartovné na súťaže
      • dokončujeme na školskom dvore ohnisko s posedením

      Poukázanie 2% z Vašich odvedených daní nám umožní podporiť viac aktivít pre nasledujúci školský rok. Nič Vás to nebude stáť, iba chvíľu času. Aby sme Vám to čo najviac uľahčili, na webovej stránke školy sme pre Vás pripravili podrobný návod a tlačivá potrebné na poukázanie 2% z odvedených daní.

      https://zspodzaba.edupage.org/percenta2/

      Robíme to pre naše deti! Ďakujeme Vám za prejavenú podporu a dôveru.

      Predseda ZRPŠ: Zuzana Zambojová

      Podpredseda:  Marcel Medo

      A celý tím zástupcov tried ZŠ Podzáhradná

    • Fašiangový karneval
     • Fašiangový karneval

     • V stredu 15.2. sa v našej škole objavilo množstvo čarodejníkov, princezien Harry Poterov, zbojníkov, či rôznych postavičiek,pretože vypukol fašiangový karneval.

      Pani učiteľky pripravili pre žiakov tematické fašiangové vyučovanie,plné zábavných úloh a cvičení. Šikovné maminky napiekli fašiangové koláčiky a pani vychovávateľky pripravili pre deti fašiangovú zábavu v aule školy. 

      Po výborných šiškách na obed sme naše plné brušká vytancovali na diskotéke. Mali sme aj rôzne súťaže, za ktoré sme získali aj rôzne sladké odmeny  . Toto zábavné obdobie sa už bude pomaličky končí, ale nám to nevadí, pretože dnešný zábavný a hodovací deň sme si užili naplno! 

    • Minihádzaná
     • Minihádzaná

     • Dňa 14.2. 2023 žiaci reprezentovali školu v športovej súťaží Minihádzaná.

      Svoje sily si zmerali s piatimi školami. V každom zápase preukázali svoju obetavosť, zdatnosť a šikovnosť. Spoločnými silami dokázali vyhrať až štyri vzájomné stretnutia. Napriek neúspešnému výsledku v piatom zápase sa naši žiaci umiestnili na krásnom 2.mieste.

      Za reprezentáciu školy ďakujeme a srdečne gratulujeme týmto žiakom: Tomáš G., Matúš K., Viktória M., Marcus M., Patrik Š., Alex T.
      A samozrejme ďakujeme aj pani učiteľke Ivke Barkovej, ktorá žiakov na súťaž pripravovala.

    • Noc škriatkov
     • Noc škriatkov

     • V piatok 10.2. bola jedinečná možnosť, kedy do školy mohli prísť malí smelí prváci. Priniesli si baterky, dobrú náladu, odvahu a škriatkovskú čiapku, ktorá bola zázračná. Premenili nás na malých škriatkov. Na našej tajnej večernej výprave, sme sa dozvedeli, že v škole bývajú malí škriatkovia-pomocníčkovia. Aby sa nám ukázali, museli sme splniť úlohy, ktoré si pre nás škriatkovia pripravili.

      V úlohách si nás preverili, čo sme sa v škole všetko naučili. Po splnení úloh stačilo zakričať: "Škriatok, škriatok maličký, ukáž sa nám kdeže si!" Škriatkovia sa nám ukázali a prezradili nám svoje mená. Dozvedeli sme sa aj, akú majú v škole funkciu. Po výprave po škole sme si museli oddýchnuť a vytvorili sme si škriatkovské kino, v ktorom nechýbali pukance, sladký džúsik. To nebolo všetko ešte sme mali sladké aj slané dobroty od mamičky žiaka z 1.A, ktorá pre všetkých škriatkov výborne napiekla. Keď sme si oddýchli a dobre sa občerstvili, čakala nás ešte menšia výprava po školskom dvore, pretože pár škriatkov tam na nás ešte čakalo. Na záver sme si už len našli baterkami svojich rodičov, ktorí na nás netrpezlivo čakali a chceli počuť, čo sme všetko vo večernej škole škriatkov zažili.  

      Ďakujeme pánovi školníkovi a pani upratovačke, ktorí nám pomáhali dať do poriadku pavilón ŠKD. 

    • Korčuľovanie
     • Korčuľovanie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Korčuľovanie.

      Druhá skupina korčuliarov 2.-4.ročník Korčuľovanie zahŕňa celkovú pohybovú aktivitu, a práve z tohto dôvodu je ideálnou predprípravou pre dieťa od ranného veku, ktoré sa začína obzerať po iných športových aktivitách. Rozvíja koordináciu, držanie tela, ohybnosť, silu a rýchlosť, ktoré sú základom pre väčšinu športov, preto prechod z korčuľovania na iné aktivity nie je náročný, je priam ideálny.

    • Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko J.C. Hronského
     • Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko J.C. Hronského

     • Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko, Maťko preto, že ma tak volajú a Šaliansky preto, že som sa narodil v Šali. Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa mňa ŠALIANSKY MAŤKO J.C. HRONSKÉHO.

      Dňa 19.1. 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Prednes slovenských ľudových povestí oslovuje veľkých i malých, deti sa učia o histórii regiónov Slovenska aj prostredníctvom povestí. Spoznávajú krásu reči našich predkov a bohatstvo našej krajiny.  V 1.kategórii súťažili žiaci 2. a 3. ročníka a v 2. kategórii žiaci 4. ročníka. Šikovní a talentovaní recitátori ukázali, že umelecký prednes ich baví a neboja sa vystupovať pred publikom. Všetci recitátori si odniesli sladkú odmenu a potlesk poroty i obecenstva. Najlepší žiaci dostali za umiestnenie aj pekné knižné publikácie. 

      1.kategória

      1.miesto: Hana K.  3.B

      2.miesto: Igor R.  2.A

                      Lara Š. 2.C

      3.miesto: Natália K.  3.A

                      Lucia F. 2.C

      2.kategória: 

      2.miesto: Lilly Z. 4.B

       

      Výhercom blahoželáme a prajeme ďalšie umelecké úspechy. 

       

    • Vybíjaná – turnaj pre 4.ročník
     • Vybíjaná – turnaj pre 4.ročník

     • Dňa 2.2.2023 sa uskutočnil mini turnaj vo vybíjanej pre žiakov štvrtého ročníka. Za veľkého povzbudzovania svojich spolužiakov si víťazstvo odniesla 4.B trieda. Na druhom mieste sa umiestnila 4.A trieda a tretie miesto obsadila 4.C trieda.

    • Okresné kolo vo vybíjanej
     • Okresné kolo vo vybíjanej

     • Žiačky II. stupňa sa 30.1: 2023 zúčastnili predkola okresnej súťaže vo vybíjanej. Dvomi víťaznými zápasmi a jednou prehrou si vybojovali 2.miesto a postúpili do finálovej skupiny okresného kola.

    • Kontakt

     • Základná škola
     • +421 2 4524 3151
     • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
     • 31745041
     • 2020918790
     • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
     • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
     • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
     • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
     • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje