• Deň naopak
     • Deň naopak

     • Posledný marcový deň bol v našej škole nezvyčajný. Žiaci 1. stupňa prišli do školy smiešne poobliekaní, namaľovaní, niektorí i v pyžame, pretože sa konal "Deň naopak".

      Pani učiteľky pripravili pre svojich žiakov nezvyčajné zábavné dopoludnie plné omylov, zábavy a poniektoré si so žiakmi aj vymenili rolu učiteľa. Zamaskovaná pani riaditeľka Heldová vítala deti už pri vchode s nápisom- ako inak- naopak. V jedálni si neváhala opásať zásteru a deťom nalievala polievku. Zábava pokračovala aj v jedálni a v ŠKD. Radi organizujeme podobné akcie, aby sa deti v škole nielen niečo naučili, ale aj zabavili a tešili sa do školy. A takto to u nás vyzeralo:

    • Okresné kolo v stolnom tenise žiačok
     • Okresné kolo v stolnom tenise žiačok

     • Dňa 27.3.2023 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise žiačok. Dievčatá Lucia M., Miroslava N., Daniela S. a Melánia M. získali 3.miesto. Srdečne blahoželáme
       

       

    • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo II. stupeň
     • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo II. stupeň

     • Hviezdoslavov Kubín je celoslovenská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Prezentujú sa v nej deti, mládež a dospelí. Je neodmysliteľnou súčasťou oslavy ľubozvučnej slovenčiny už od roku 1954. Vtedy sa uskutočnilo prvé celoslovenské kolo v Dolnom Kubíne. Postupne sa v ňom predstavili detskí recitátori, z ktorých vyrástla generácia úspešných hercov, režisérov a redaktorov ako napr. Soňa Valentová, Ladislav Chudík, Mária Kráľovičová a Vladimír Durdík.  

      Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo 28. februára 2023 a bolo určené pre žiakov II. stupňa. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Recitátorov hodnotila porota v zložení Mgr. Anna Sirotová, Mgr. Lucka Rattajová a Mgr. Danka Regentová. Súťaže sa zúčastnila aj pani riaditeľka RNDr. Alena Heldová. O umelecké spestrenie sa postarala aj Lea S. z 8. B, ktorá zaspievala skladbu Slovensko moje, otčina moja. Je členkou speváckeho zboru v Slovenskom rozhlase. Súčasťou programu bolo aj sólové vystúpenie Petra K. zo 7. B, ktorý zahral na elektronickom piane Sonatinu. 

      Úspešným recitátorom srdečne gratulujeme a prajeme im veľa úspechov v ich ďalšom napredovaní.  
       

      Výsledky školské kola sú nasledovné: 

       

      POÉZIA (II. kategória, žiaci 5. – 6. ročníka) 

      2. miesto Martin L. 5. C 

       

      PRÓZA (II. kategória, žiaci 5. –  6. ročníka) 

      1. miesto Lea N. 6. B 

       

      PRÓZA (III. kategória, žiaci 7. – 9. ročníka) 

      1. miesto Nataška M. 7. B 

       

      Mgr. Anna Sirotová 

      organizátorka súťaže  
       

    • Matematický Klokan
     • Matematický Klokan

     • Dňa 27.marca 2023 sa aj naši žiaci 1.stupňa v počte 133 žiakov zapojili do najväčšej medzinárodnej žiackej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN.

      Takéto úlohy riešili milióny detí v Európe, Ázii, Afrike a v Amerike. Klokanovské úlohy sú hravé, zaujímavé a čo je najhlavnejšie – podporujú logické myslenie. Je to skvelá príprava na TESTOVANIE. Výsledky súťaže zverejní organizátor 18.4. 2023 na www.matematickyklokan.sk v časti Tvoj Klokan. V máji dostanú deti s výsledkami aj diplomy a ceny. Všetkým súťažiacim držíme palce.

      Koordinátorka súťaže za 1.stupeň Mgr. Zuzana Koháryová

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Základná škola, Podzáhradná 51 v Bratislave  Vás pozýva na:

         Zápis do 1.ročníka,

       ktorý sa uskutoční :

                dňa 14. apríla od 14,00 do 18,00 hod.

                dňa 15. apríla od  8,00 do 12,00 hod.

      v  priestoroch 1. stupňa základnej školy

      K zápisu je potrebné priniesť:

      • vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku do 1. ročníka (webová stránka školy)
      • rodný list dieťaťa
      • občianske preukazy zákonných zástupcov
      • kto nemá možnosť elektronicky vypísať prihlášku, môže tak výnimočne urobiť v škole na zápise
      • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa
      • v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas (účasť na zápise) druhého zákonného zástupcu

      Poznámka

      1. Zákonný zástupca je povinný prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky  dieťa, ktoré do konca augusta 2023 dovŕši šiesty rok veku, ako aj  dieťa, ktoré do školy nenastúpi a bude pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní  

      2. Podmienky prijatia ako aj podrobnejšie informácie o zápise nájdete na našej webovej stránke:  www.zspodzaba.sk, v sekcii Zápis do 1. ročníka.

       

      Do rajónu našej školy patria ulice:

      Achátová, Ametystová, Akvamarínová, Amurská, Bodrocká, Borágová, Citrínová, Dudvážska, Dvojkrížna, Farmárska, Granátová, Hornádska, Hronská, Ipeľská, Jastrabinova, Jonatánová, Kapsičková, Kazanská (iba párne čísla), Korálová, Korytnická, Latorická, Ligurčeková, Linzbothova, Lopárska, Malachitová, Monardová, Murárska, Parenicová, Perličková, Podzáhradná, Ruženinová, Ul.akad.mal.Jozefa Nagya, Uzbecká (iba 16,18,20,22,24,26,28), Vratičová

                              Tešíme sa na Vás!

     • Beh o kyticu pre triednu učiteľku

     • Dňa 28.3.2023 mali žiaci 2.stupňa na ZŠ Podzáhradnej možnosť vyskúšať, ako sa beží na novej atletickej dráhe.

      Dráhu zrealizovalo Občianske združenie „Biskupice si pomáhajú“ v rámci projektu „Rekonštrukcia atletickej dráhy, vybudovanie workoutového ihriska a minifutbalového ihriska“.  Súťažili v behu a snažili sa vyhrať kyticu pre svoju triednu učiteľku ku Dňu učiteľov. Za každý ročník 2. stupňa vyhrala jedna trieda, ktorá potešila kyticou  kvetov svojho učiteľa.

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • 28. marec patrí každoročne učiteľom a pedagógom. Aj tento školský rok škola navrhla na ocenenie k p. starostovi Romanovi Lamošovi tvorivých pedagógov. Za 1. stupeň bola ocenená p. učiteľka Nikoleta Sabová, za 2. stupeň Janka Rákošová a Anna Sirotová, za ŠKD Andrea Hubaľová a Dagmar Švábová a za inkluzívny tím Lucia Mošková. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila Slávnostná večera pre všetkých zamestnancov ZŠ Podzáhradná. 

      Všetkým pedagógom želáme, aby učenie bolo pre nich výzvou, radosť hnacím motorom, tvorivosť krídlami a škola hrou, ktorá ich bude ešte dlho baviť.

                                                                       Vedenie školy

     • Úspech mladých karatistov

     • ikovní športovci navštevujú aj našu základnú školu. Andrej Bočák z 5.A obsadil na medzinárodnej súťaži „Happy Kids Hungary“  v Budapešti 3. miesto v kata a kumite. 

      Následne na to si 19. marca v srbskej Subotici vybojoval 1. miesto na 24. ročníku Super ENPI Karate Cup Michal Markusek z 2.C. Obaja trénujú karate v klube Katate Willo v Podunajských Biskupiciach. Chlapcom blahoželáme a prajeme veľa síl a odvahy.

    • ŠKD Jarná vychádzka
     • ŠKD Jarná vychádzka

     • V stredu 22.3. sme sa s prváčikmi vybrali do okolia Podunajských Biskupíc na vychádzku.  Prešli sme DK Vetvár, miestny úrad, Trojičné námestie a stretli sme aj pána starostu. Počasie nám vyšlo na jednotku. Krásny teplý jarný deň. Vychádzku sme ukončili návštevou ihriska. Už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu. Pani vychovávateľky Tánička,Dáška a Betka

    • Kúzelnícka nočná škola
     • Kúzelnícka nočná škola

     • Deti milujú večernú školu plnú zábavy..... Prví sa z nej tešili prváci, po nich druháci a v piatok 24.marca sa prišli do večernej školy zabaviť aj tretiaci so svojimi vychovávateľkami. Keďže sú o niečo starší, majú rôzne záujmy, vychovávateľky im pripravili program ušitý na mieru.

      Do bežnej školy chodia často neskoro, ale do tejto večernej školy prišli všetci načas. Pri vstupe sa preukázali rôznymi kúzelníckymi indíciami, pretože hlavným bodom programu bola zábavná interaktívna kúzelnícka show. Novo vybudované respírium sa stalo divadelnou scénou pre vystúpenie pozvaného kúzelníka a tiež detí, ktoré mu asistovali. Musíme povedať, že sa na chvíľu stali skvelými hercami a vytvorili s kúzelníkom zábavu, na ktorú budú určite dlho spomínať. Za vystúpenie dostali od showmena kúzelníka odmenu v podobe rôznych balónových postavičiek.

      Po kúzelníkovi prišla na rad úloha, ktorá ich rozhýbala. Každá skupina dostala za úlohu zložiť rýmovanú hádanku, rozstrihanú na 16 papierikov rôznej farby. Tieto vo vstupnej hale poskrý-vali ich vychovávateľky a keďže už bola tma, pri hľadaní museli deti použiť baterky.

      Baterky v tme svietili ako svätojánske mušky lietajúce z miesta na miesto. Deti boli šikovné, netrvalo dlho a hádanku vyriešili. Výsledkom boli zvieratka žaba a bocian, baran, kuriatko. Hra vyvrcholila predvedením daného zvieraťa aj so zvukom. To bola zábava! Bocian viedol kŕdeľ kvákajúcich žabiek, pridali sa pobehujúci bečiaci barani aj so svojou vychovávateľkou, za nimi sa rozbehli malé pípajúce kuriatka.

      Po tomto náročnom výkone prišiel krátky oddych a doplnenie energie džúsom, či inou potra-vou. Nasledovalo zábavné súťaženie, napr. kto po zjedení keksíka na sucho, dobre zapíska. Deti sa potešili predovšetkým zo súťaže v rýchlosti odvinutia a navinutia povrázku z cukríkom, ktorý ihneď skonzumovali.

      Čerešničkou na tomto podujatí bol kolesový tanec. Všetci vytvorili držiac sa za ruky jeden kruh a spoločne spievali pieseň. Dieťa v strede kruhu si vybralo svojho partnera. V tejto tanečnej hre deti prejavili svoje empatie, cítenie a zmysel pre spoločnú zábavu.

      Záverečný „retro“ kolesový tanec nahradil aj plánovanú diskotéku, ktorá nikomu nechýbala. Čas sa naplnil a deti odchádzali k rodičom s balíčkom pukancov, ktoré nestihli zjesť, spokojné až šťastné, plné nových zážitkov. Vych.Hela, Beca a Zuzka

    • ŠKD Beseda so spisovateľkou
     • ŠKD Beseda so spisovateľkou

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD Beseda so spisovateľkou.

      V mesiaci marec, ktorý sa nazýva aj mesiac knihy, sa druháci stretli so spisovateľkou Luciou Zednikovičovou. Je autorkou zatiaľ troch kníh o malom vrabcovi Gustovi, ktorý mal veľký sen stať sa pilotom, túžil po bratovi a pomohol zachrániť koncert. Pani spisovateľka je zároveň aj ilustrátorkou nielen svojich kníh, ale aj učebníc pre deti. Druhákom sa beseda páčila a pani spisovateľku zahrnuli množstvom otázok. Ďakujeme za krásne knižky a zaujímavú besedu. Vych. Aďka, Ingridka a Dianka

    • Malý Hviezdoslavov Kubín
     • Malý Hviezdoslavov Kubín

     • Aj na našej škole každoročne zaznieva umelecké slovo prostredníctvom žiakov, ktorí sa zapoja do celoslovenskej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

       

       

      A keďže súťaž je určená deťom od 2. ročníka, nechceli sme ukrátiť našich malých prváčikov.

      Po triednych kolách postúpili traja najlepší recitátori z každej triedy a 15.3. 2023 sa zúčastnili školského kola, ktoré sme si nazvali “Malý Hviezdoslavov Kubín“. Predviedli skutočne skvelé výkony! 

      Tešíme sa z nich a gratulujeme im!

      1.miesto: Ema Ď. (1.A)

      2.miesto: Klaudia L. (1.C)

      3.miesto: Natália P. (1.B)

      Cena poroty za pekný prednes: Rastislava P. (1.A), Adam C. (1.B), Júlia V. (1.C)

       

      Porota: Mgr. Danka Regentová, Mgr. Evka Januszoneková, Mgr. Lenka Duračková

     • Elektronická prihláška do 1. ročníka

     • Dnes 27.3.2023 bola zverejnená elektronická prihláška do 1. ročníka. Prosíme záujemcov o štúdium na našej škole, aby si pred jej vypĺňaním pozorne preštudovali všetky pokyny.

    • Kvíz v klube
     • Kvíz v klube

     • Vychovávateľky ŠKD štvrtých ročníkov si pre deti pripravili aj Kvíz o finančnej gramotnosti. Trojčlenné družstvá prvákov, druhákov, tretiakov a štvrtákov súťažili o zlaté -fidorkové medaile.  Tešíme sa nabudúce ! Vych.Anka a Kika

    • MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN
     • MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN

     • Za všetko, čo si pre mňa urobila, za všetku tu lásku, čo si mi dala, príjmi toto        prianie, mamička.

      Krásne MDŽ prajú Lienočky z 1.A  a všetky deti našej školy.  

    • Okresné kolo Dejepisnej olympiády
     • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

     • 8. februára sa uskutočnilo okresné kolo 15. ročníka Dejepisnej olympiády na Základnej škole Vrútockej. Uvedená súťaž je určená pre žiakov základných škôl, stredných škôl a osemročných gymnázií, ktorí majú záujem o históriu a príbuzné vedné odbory. Tvorí ju 6 kategórií a odborným garantom je Historický ústav SAV.  

      Našu školu reprezentovali víťazi školského kola, ktorých pripravovala pani učiteľka Anna Sirotová. Do kategórie E a F sa zapojili mladší žiaci, a to Hugo Ž. (6. A), Sofia K. (6. B), Sofia R. (7. B) a Peter K. (7. B).  V kategórii D sa predstavila Simona K. z 8. C. Žiaci sa museli popasovať s náročným testom, ktorý sa skladal z monotematickej časti, z úloh príslušného učiva a z regionálnej histórie. Časový limit pri vyriešení testu bol maximálne 90 minút. Z 23 účastníkov sme boli úspešní v dvoch kategóriách. Hugo Ž. získal 2. miesto v kategórii F a Sofia R. obsadila 2. miesto v kategórii E. Víťazom gratulujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a držíme palce Sofii, ktorá postupuje do krajského kola. 

       

      Mgr. Anna Sirotová 
       

    • Okresné kolo Šaliansky Maťko
     • Okresné kolo Šaliansky Maťko

     • Koncom januára sa konala recitačná súťaž v prednese slovenskej povesti „Šaliansky Maťko“ v Centre voľného času na Kulíškovej ulici. Už 28 rokov oslovuje malých i veľkých recitátorov. Poslaním súťaže je vyhľadávať talentovaných žiakov a prehlbovať ich vzťah k slovenskej ľudovej slovesnosti. Našu školu reprezentovali v I. kategórii Hanka K., II. kategórii Martin L. a III. kategórii Nataška M.  

      Odborná porota to mala aj tento rok veľmi náročné, pretože výkony žiakov boli na vysokej úrovni. Nataška presvedčila svojím originálnym prednesom porotu a získala skvelé 2. miesto. Srdečne  jej blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.  

      Mgr. Anna Sirotová

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • V utorok 14.februára sa na ZŠ Mierová v Ružinove konalo okresné kolo 57.ročníka Biologickej olympiády kategórie C, ktorá je určená pre starších žiakov základných škôl (8.-9.ročník) a osemročných gymnázií. Našu školu reprezentovali dievčatá z 8.A triedy Lucia Marošová a Lívia Smíkalová, ktoré úspešne zvládli úlohy školského kola, ktoré bolo zrealizované centrálne zadaným online testom 12.januára. Náročné teoretické aj praktické úlohy, ktoré boli väčšinou z učiva, ktoré naše ôsmačky čaká v biológii až koncom školského roka, ale Lucia aj Lívia zvládli a sú úspešnými riešiteľkami okresného kola BIO.

    • Veselé učenie angličtiny
     • Veselé učenie angličtiny

     • Dňa 2.marca k nám zavítala speváčka Lili, ktorá si s deťmi zaspievala anglicko-slovenské pesničky z vlastnej tvorby. Deti miešali farby, hádali členov rodiny a z tajuplnej krabice vyťahovali zeleninu. 
      V angličtine sú takmer všetky filmové a hudobné hity, ale aj vyše osemdesiat percent všetkých akademických textov. Verime, že aj vdaka takému spestreniu výučby si naši žiaci angličtinu zamilujú. 

    • Pyžamová noc
     • Pyžamová noc

     • Na známosť sa všetkým dáva 

      mimoriadna super správa.

      Začína sa pyžamová párty,

      preto na nej vitaj aj ty!

      Takouto básničkou sa začala 1. pyžamová párty druhákov, ktorá bola spojená s dobrodružným pátraním a hľadaním pokladu ukrytého v škole. 

      Vstupenkou na párty bola vlastnoručne vyrobená čelenka a tiež baterka, pretože sme hľadali indície a nápovedy potme. 

      Pred začiatkom hry sme si dali slávnostný sľub že budeme hrať ako tím v duchu hesla: ,,jeden za všetkých, všetci za jedného". A mohli sme sa vybrať za dobrodružstvom! 

      Cieľom hry bolo nájsť indície, vylúštiť hádanku alebo logickú úlohu, získať heslo a časť mapy k pokladu. Pretože na Podzáhradnú chodia šikovní a smelí druháci, podarilo sa nám rýchlo nájsť všetky indície, heslá a nakoniec aj poklad - džúsiky, keksíky, lízatká a slané dobroty. Po malom občerstvení a oddychu nastala super pyžamová diskotéka až do príchodu rodičov. Čas nám rýchlo uplunul a mnohým deťom sa ani nechcelo ísť domov, tak sa už spolu tešíme na ďalšiu  akciu. Pp. učiteľky 2.ročníka a vychovávateľky Aďka, Ingridka, Dianka

       

    • Kontakt

     • Základná škola
     • +421 2 4524 3151
     • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
     • 31745041
     • 2020918790
     • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
     • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
     • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
     • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
     • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje