• Záhradníci z 2.B

     • O rastlinkách, ako sa sadia, rastú, čo potrebujú a nám dávajú sa neučíme len v laviciach. Aj na našom školskom dvore sa nájdu miesta, kde si môžeme vyskúšať pestovanie. Najprv sme si vytrhali burinu, prispôsobili pôdu na pestovanie a potom sme si mohli zasadiť zeleninku, ovocie i bylinky. Nezabúdame sa o našu mini záhradku starať a pravidelne ju polievame a tešíme sa na chutné plody. 

                                                       P. vychovávateľka Dáška Švábová

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Obedy na 28.- 29.  a 30.6.2021 (pondelok, utorok, streda) je možné odhlásiť iba do 28.6.2021 do 7,00 hod. ráno. Po tomto termíne už nebude možné odhlášky zrealizovať.


      Vedúca ŠJ Andrea Dullová,   dullova@zspodzaba.sk,  0911/799 668

     • Nazbierali sme vrchnáčiky

     • Článok z oficiálnej stránky facebooku: Podunajské Biskupice:

      " V našej mestskej časti sa nachádzajú tri mriežkované srdcia na zber plastových vrchnáčikov. Od zverejnenia výzvy sme za necelé dva mesiace vyzbierali viac ako 600kg vrchnáčikov a ťažko chorému Marekovi sme odovzdali začiatkom roka, viac ako 40 vriec plných plastových vrchnáčikov. Včera sme Marekovej mame odovzdali ďalšiu várku podpory od nás Biskupičanov v podobe 55 vriec plus sme k nim pridali aj vrecia, ktoré nazbierali žiaci zo ZŠ Podzáhradná. Áno, je smutné, že sa štát nevie o rodiny v ťažkej životnej situácii postarať a sú tak odkázané na rôzne zbierky. Suma za vrchnáčiky je síce len kvapkou k výdavkom, ktoré musia tieto rodiny vynaložiť na zvrátenie nepriaznivých prognóz, ale spolupatričnosť a dobrosrdečnosť sa nedá rátať v peniazoch. Ďakujeme preto všetkým, ktorí aj naďalej „napĺňate naše srdcia“....

      Ďakujeme všetkým deťom, rodičom a priateľom školy, ktorí sa zapojili do zberu vrchnáčikov a tiež p. učiteľke Lucke Branikovičovej, ktorá túto akciu na škole zastrešuje. Naša súťaž bude vyhodnotená na konci šk. roku, ktorý sa blíži. Ocenené budú triedne kolektívy, ale aj jednotlivci, ktorí najviac prispeli k zberu vrchnáčikov.

       

     • Prehliadka Čestnej stráže prezidenta SR

     • V pondelok 14. júna sme na našom školskom dvore privítali vzácnu návštevu- príslušníkov Čestnej stráže prezidenta SR. Celá akcia prebehla pod vedením kpt. Ing. Andrei Šantorovej, našej mamičky. Vojaci predviedli deťom pochodovanie, výstroj a výzbroj, historickú uniformu, zbrane aj ukážky sebeobrany. Vojak- hudobník zahral deťom niekoľko melódií zo známych rozprávok, ktoré deti s nadšením hádali. Bola to veľmi zaujímavá akcia a deti odmenili vojakov vrúcnym potleskom. Vedenie školy, ale aj deti sa chcú poďakovať p. Šantorovej za celú organizáciu aj drobné darčeky a sladké odmeny.   

     • Technika

     • V rámci vyučovacieho predmetu technika sa piataci vybrali na exkurziu k známemu objektu UFO na sídlisku Medzi Jarky. Dozvedeli sa o jeho histórii, tvorcoch a materiáloch, z ktorého bol vyrobený.

           

     • MDD v škole

     • 1. júna sme nezabudli, že všetky deti majú svoj sviatok. Pani učiteľky pre nich pripravili zážitkové vyučovanie, rôzne aktivity, súťaže a prekvapenia. A takto to u nás vyzeralo:

     • DEŇ DETÍ U NÁS V KLUBE

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album DEŇ DETÍ U NÁS V KLUBE.

      Medzinárodný deň detí je vždy potrebné osláviť a čo musí byť na dobrej oslave? Určite nesmú chýbať sladké dobroty, cukríčky i zmrzlinky. Musí byť dobrá hudba na tancovanie. Súťaže na pobavenie, veľmi veľa zábavy a dôležité sú aj darčeky! My sme dnes presne takú oslavu v ŠKD mali. Bola veľká zábava, nechýbali dobrotky a boli aj darčeky. Dnešný deň detí bol super deň! Všetko najlepšie želajú všetky pani vychovávateľky.

     • Zoznam prijatých detí do 1. ročníka

     • Vážení rodičia,

      v týchto dňoch Vám príde mailová správa o prijatí, neprijatí, alebo odklade školskej dochádzky.

       

      Iniciálky     Kód

      dieťaťa

      N.K. VBU********0

      A.B. R7T********Y

      F.H. H1N********R

      K.I. 173********E

      N.J. LRJ********Y

      S.N. MRB********P

      A.B. CWI********4

      J.K. 7FV********2

      A.K. 3CO********H

      P.M. SBV********G

      M.M. DR4********9

      L.P. 2Y0********A

      S.S. XFE********A

      A.F. A44********6

      K.K. B9Z********7

      M.P. 29Z********Y

      Š.F. BV1********Z

      T.R. 090********Y

      V.T. 34O********B

      L.Č. 0ZP********V

      E.M. 0UJ********F

      E.Á. 0R5********D

      A.B. LYR********F

      V.D. FU1********T

      M.D. D6M********S

      L.F. 42D********9

      L.G. K5A********S

      E.G. S21********T

      G.K. IYD********8

      K.K. ST1********5

      H.K. FI9********O

      K.K. WJX********2

      V.L. E4S********G

      P.L. TJM********E

      L.M. HRV********L

      R.M. GM5********W

      V.M. 0LY********K

      N.M. PCS********A

      L.O. NSH********S

      A.P. E0C********3

      N.P. X72********0

      V.R. 79G********G

      T.R. GUG********1

      I.R. Y1U********K

      B.R. WYS********P

      L.Š. DFV********B

      P.T. WKS********V

      K.T. TG0********B

      P.P. J88********3

      M.B. 6H7********Y

      M.P. 68V********Z

      M.Á. VH0********U

      O.L. 1H1********K

      M.A. BHB********J

      L.F. 9P9********P

      L.S. WXK********F

      M.M. V4H********I

      O.V. BWR********G

      O.B. FG2********P

      B.H. SK1********0

      E.O. 7Z9********L

      M.M. YSN********0

      A.B. AM0********0

      K.T. HI2********S

      J.M. B22********0

      L.J. AG7********A

      A.T. GK2********D

      M.Č. P05********4

      M.M. 405********J

      S.B. G35********X

      M.T. 6EF********L

      E.P. 6U3********F

      M.D. OYJ********L

     • Testovanie PIRLS 2021

     • Naša škola bola vybraná do medzinárodnej štúdie PIRLS 2021, ktorej sa zúčastnilo 236 základných škôl na Slovensku. Cieľom medzinárodnej štúdie PIRLS je monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl. Štvrtý ročník bol vybraný preto, že žiaci sa v tomto veku prestávajú učiť čítať a začínajú sa učiť čítaním. Preto je zvládnutie techniky čítania dôležitým faktorom v ich ďalšom vzdelávaní. 

      5 ročných cykloch sa jej  Slovenská republika zúčastňuje od roku 2001. Testovanie prebiehalo online.

                                                                                      Koordinátor: Mgr. G. Bobovnická

     • Súťaž: Čerstvé hlavičky

     • Sieť predajní Kaufland vyhlásila súťaž o pravidelný prísun ovocia a zeleniny. Do súťaže sa tento rok zapojilo 258 základných škôl, ktoré zabojujú o zdravý balíček pre každého žiaka na celý školský rok 2021/2022. O tom, ktoré školy získajú ovocie a zeleninu rozhodujete aj vy- rodičia, priatelia, kamaráti našej školy.

      Hlasujte za našu školu v termíne od 13. mája do 23. júna 2021 priamo na stránke:

      https://www.cerstvehlavicky.sk/

      Hlasovanie bude prebiehať v termíne od 13.5.2021 do 23.6.2021 na stránke www.cerstvehlavicky.sk. Je potrebné  sa pri prvej návšteve stránky zaregistrovať. Pokiaľ už máte na stránke vytvorený účet, tak sa doň musíte prihlásiť. Registráciu alebo prihlásenie vykonáte až po vybraní školy, ktorej chcete dať svoj hlas. Pri registrácií máte na výber z troch možností: cez Facebook, cez Google Account alebo cez e-mail. Návštevník bude následne vyzvaný na zadanie telefónneho čísla, na ktoré bude zaslaná bezplatná overovacia SMS s vygenerovaným kódom. Po zadaní správneho kódu sa dokončí registrácia. Po dokončení registrácie sa udelí hlas škole, ktorú si návštevník zvolil pred zahájením registrácie. Odoslaný hlas sa danej škole ihneď pripočíta a poradie sa na stránke v reálnom čase upraví.

      Návštevník môže hlasovať za jeden deň iba jedenkrát.

     • Hviezdoslavov Kubín-školské kolo

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín-školské kolo.

      Dňa 6.5. 2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže v prednese poézie a prózy,- Hviezdoslavov Kubín. Súťažilo spolu 20 detí 2.- 4.ročníka v 2 kategóriách - prednes poézie a prózy.  Porota v zložení p. uč. Mgr. P. Kyžňanská, PaedDr. M.Wagnerová a Mgr. A. Ambrožová rozhodla takto:

      Výhercovia za poéziu:

      1. Kendrová Kristýna 

      2. Szabo Melánia

      3. Bartovičová Lea 

      Výhercovia za prózu:

      1. Jančiová Alexandra

      2. Vrbová Diana 

      3. Batthanyová Viktória 

      Cena poroty:

      1. Alica Bottová

      2. Martin Laco

      Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za krásne pripravený prednes a výhercom srdečne gratulujeme! 

                                                                                                 Mgr. Petra Kyžňanská

       

     • Stavanie májov v škd

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Stavanie májov v škd.

      V klube je stále veselo. V pondelok sme si vyzdobili naše stromy, aby boli na jar krajšie. Dievky na vydaj ešte nemáme, preto nám pani vychovávateľky pomáhali zdobiť aj spievať.

     • Biologická olympiáda

     • V utorok 20.apríla sa konalo okresné kolo 55.ročníka Biologickej olympiády kategórie D, ktorá je určená pre mladších žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa súťaž konala online prostredníctvom platformy edupage. V teoreticko-praktickej časti súťaže našu školu reprezentovala žiačka 7.A Diana Sečanská. Presne o 8:15 h sa deti prostredníctvom prideleného  hesla prihlásili do súťaže a za 40 minút museli vypravovať nielen teoretický test, ale aj virtuálnu praktickú úlohu. Súťaže sa tak súčasne mohli zúčastniť deti z celého Slovenska. Diana v okrese Bratislava II získala  najviac bodov a v súťaži obsadila krásne 1.miesto. Gratulujeme !

                                                                          RNDr. J. Skotnicová

     • Deň Zeme

     • Aj tento rok sme si s deťmi pripomenuli Deň Zeme a aké dôležité je ochraňovať životné prostredie, aj keď sme iba malí školáci. A takto to vyzeralo:

     • Pytagoriáda 2. stupeň

     • Dňa 14.04.2021 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda online. Úlohy riešili 13 žiaci z jednotlivých ročníkov, ktorým boli zaslané dosiahnuté výsledky. Úspešnmi riešiteľmi sa stali títo žiaci:

      5.ročník - Klára Kusovská: 3. miesto
      Oliver Forlí
      Martina Marázová

      6. ročník - Filip Vajo
      Simon Majdiak

      Jonáš Slašťan

      7. ročník - Denis Vavro
      Tereza Mazúrová
      Lenka Wood
                                               Ďakujeme všetkým žiakom za reprezentáciu školy.
                                                                       Koordinátor súťaže Mgr. Gabriela Oravcová

       

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Všetci žiaci / stravníci 5.,6. a 7.ročníka, ktorí majú preplatok na konte aspoň 10,50 € sú automaticky prihlásení na stravu od 26.4.2021.Treba skontrolovať zostatky na kontách detí v aplikácií strava.cz a prípadný rozdiel doplatiť.Tí, ktorí nenastúpia do školy, alebo nebudú chodiť na obedy sa musia individuálne odhlásiť v aplikácií strava.cz.

                                     Vedúca ŠJ: A. Dullová,  dullova@zspodzaba.sk

     • Pytagoriáda

     • Dňa 13.4. sa uskutočnilo obvodné kolo Pytagoriády online. Súťaže sa zúčastnilo 7 najlepších riešiteľov zo školského kola (3. a 4.ročníka). Výsledky obvodného kola - úspešní riešitelia:

      Martin Orosz - 3.A 

      - 13.-14.miesto

      Alica Kakulová - 3.A

      - 39.-41.miesto

      (93 súťažiacich)

      Michaela Lipovská - 4.A

      - 10.-11.miesto

      Adam Tallo - 4.B

      - 41.-44. miesto

      Zuzana Šebeňová - 4.A

      - 49. miesto

      (69 súťažiacich)

      Všetkým súťažiacim gratulujeme. Školský koordinátor súťaže Mgr. Zuzana Koháryová

     • Naša jabloň

     • V piatok 9.apríla dostala škola ovocný stromček - jabloň. Darček sme dostali od firmy Boni Fructi-dobré jablká, ktorá vo svojej činnosti nezabúda aj na osvetu detí - výchovu k zdravému štýlu. Pri sadení stromu asistovali naši prváci, ktorí sa tešia, ako budú sledovať rastúcu jabloň. 

      A takto to u nás vyzeralo:

   • Kontakt

    • Základná škola
    • heldova@zspodzaba.sk
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51, 821 07 Bratislava 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje