• Oznam vedúcej ŠJ

     • Žiaci 1. stupňa, ktorí sú prihlásení na prezenčné vyučovanie od 8.3.2021 sú automaticky prihlásený na stravu. Tí, ktorí nemajú záujem chodiť na obedy sa musia  individuálne odhlásiť v aplikácií strava.cz. Ďakujem za porozumenie.
                                                                 Andrea Dullová, vedúca ŠJ, dullova@zspodzaba.sk

     • Nástup do školy 8.3.2021

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 2.3.2021 s účinnosťou od 8.3. 2021 sa môže pokračovať v prezenčnej forme vyučovania na ZŠ na 1. stupni, ale v dôsledku obmedzenia mobility ľudí môžu prednostne nastúpiť do školy iba deti, ktorých obaja rodičia vykonávajú svoju prácu prezenčne, čiže na pracovisku. Podmienkou nástupu dieťaťa do školy je, že takýto rodičia sa musia preukázať potvrdením od zamestnávateľa, že svoju prácu musia vykonávať na svojom pracovisku a samozrejme negatívnym testom, nie starším ako 7 dní.Na základe zisťovania záujmu o prezenčné vyučovanie s dodržaním usmernení ministerstva školstva od 8.3. 2021 spúšťame prezenčné vyučovanie pre prihlásených žiakov cez anketu, ktorých obaja rodičia musia vykonávať svoju prácu na pracovisku.

      Prevádzka školy bude zabezpečená od 7,00 hod do 16,30 hod. Organizačne teda otvoríme 4 triedy, v každom ročníku jednu. Ranná ŠKD bude v prevádzke od 7,00 do 7,30 a záverečná do 16,30 hod.Žiaci budú vchádzať do budovy hlavným vchodom, kde sa bude vykonávať ranný filter, kontrolovať Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti, (ktoré treba vyplniť elektronicky na EDUPAGE) príp. Potvrdenia od zamestnávateľov rodičov. Obedy budú zabezpečené v školskej jedálni. Žiakom, ktorí ostanú doma, bude zabezpečené dištančné vzdelávanie.

      Situáciu v škole budeme priebežne monitorovať. Ďakujeme za porozumenie.                      Vedenie školy

     • Chemická olympiáda

     • V piatok 12.februára sa dištančnou formou uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády kategórie D. Školského kola CHO sa mohli zúčastniť len žiaci, ktorí úspešne vyriešili „domáce kolo CHO“. Súťažné úlohy boli zverejnené o 14,00 hod. na stránke Iuventy, ktorá predmetové olympiády a súťaže organizuje. Chlapci a dievčatá na celom Slovensku, ktorí sa súťaže zúčastnili, mali presne 50 minút na vyriešenie úloh, ktoré potom museli oskenovať alebo odfotiť  a do 15,30 odoslať svojim učiteľom chémie. Súťaže sa na našej škole zúčastnil Alex Zubčák z 9.B, ktorý bol úspešným riešiteľom a postúpil tak do okresného kola CHO, ktoré sa bude konať v marci.

                                                                               RNDr. J. Skotnicová

     • Biologická olympiáda

     • V pondelok 8.februára sa uskutočnilo dištančnou formou okresné kolo 55.ročníka Biologickej olympiády kategórie D. Našu školu reprezentovala v projektovej časti súťaže žiačka 9.B triedy Klára Kanávorová, ktorá v svojej práci porovnávala aktivity starších detí počas bežných dní a počas mimoriadnej situácie. Klára dobre zvládla aj túto netradičnú formu súťaže a postúpila do krajského kola.

     • Kam na strednú

     • Všetkým deviatakom, či ôsmakom dávame do pozornosti online prehliadku stredných škôl, ktorá sa uskutoční od 22.2. do 26. 2. 2021 na webových stránkach: www.kamnastrednu.sk.

      Jedná sa o celoslovenskú virtuálnu prehliadku, virtuálny deň otvorených dverí stredných škôl pod názvom „Kam na strednú“. Jednotlivé stredné školy si k tomuto termínu pripravujú video prezentácie, aby sa mohli predstaviť žiakom základných škôl a ich rodičom. Aj po ukončení podujatia budú mať žiaci možnosť oboznámiť sa s videoprezentáciami stredných škôl na tomto portáli.

     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Oznam vedúcej ŠJ

      Žiaci 1.stupňa, ktorí majú dostatočnú výšku preplatku t.j. 10,20 € na konte v aplikácií strava.cz, sú automaticky prihlásený na stravu od 8.2.2021.

      Prosíme rodičov o kontrolu zostatkov na konte  a prípadne doplatiť potrebný rozdiel. Žiakov, ktorí nenastúpia do školy od  8.2.2021 , treba individuálne odhlásiť.

       

       č.t.02/45245166 , dullova@zspodzaba.sk

     • Šinter liga sa mení na Šinter eligu od 1.2.

     • Milé žiačky, milí žiaci, vážení rodičia a priatelia školy,

      v tomto školskom roku mali deti zo ŠINTER tímu Podzáhradná MIGHTY MOLES reprezentovať ZŠ Podzáhradná v ŠINTER lige. Bohužiaľ, zo známych dôvodov bola súťaž ako aj všetky krúžky s ňou spojené od októbra dlhodobo prerušené. V spolupráci s organizátormi projektu a ostatnými partnerskými školami sme ale pripravili jeho nový formát, ktorý dostal názov ŠINTER e-liga.

      Začína prvým tréningom vysielaným v pondelok 1. februára od 17:00 na YouTube kanáli ŠINTER TV. Veľkou výhodou týchto tréningov, ktoré budú pravidelne každý pondelok a štvrtok od 17:00 do 17:30 je, že si ich môžu vyskúšať úplne všetci, tí najmladší ale aj "dospeláci". Budú koncipované tak, aby ich zvládol naozaj každý a zamerajú sa na základy atletiky, gymnastika, rôznych loptových hier, doplnené cvičeniami na rozvoj sily, kondičky, obratnosti, výbušnosti.

      Súčasťou ŠINTER e-ligy budú aj rôzne dlhodobé súťaže o veľmi zaujímavé a hodnotné ceny. Viac informácií nájdete na stránke www.sinterliga.sk a Facebook stránke Šinterliga.

      Veríme, že do súťaženia a pravidelného cvičenia sa vás zapojí čo najviac, taktiež držíme palce, aby sa vám aj podarilo niečo vyhrať. Športu zdar!

                                                        Mgr. Viera Mintálová, vedúca krúžku športových hier

     • Vyučovanie od 11.1.2021

     • Vážení rodičia!

      Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území SR a na  základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR sa od 11. januára 2021 obnovuje vyučovanie pre žiakov 1. až 9. ročníka a to dištančnou formou, t.j. z domu.

      Pre všetkých žiakov našej školy platia „Pravidlá dištančného vyučovania“, preto ich znovu zverejňujeme a dávame do Vašej pozornosti. Súčasťou dištančnej výuky je aj on-line vyučovanie, pri ktorom je zostavený presný rozpis vyučovacích hodín.

      Žiaci 1. stupňa obdržia od svojich triednych učiteliek presný rozpis online hodín, ktoré sú povinné. Pani vychovávateľky majú pre deti taktiež pripravené rôzne on-line relaxačné hry a aktivity. Účasť je dobrovoľná, ale pre socializáciu detí veľmi prospešná.  

      Žiaci 2. stupňa pokračujú v online vyučovaní tak, ako pred prázdninami.

      Žiaci, ktorí potrebovali pomoc pri učení od pedagogických asistentov, budú mať naďalej k dispozícii ich asistenciu pri online hodinách, pri vypracovávaní úloh, príp. pri učení podľa dohody s rodičom.

      K dispozícii rodičom aj žiakom je náš psychologický servis pod vedením p. Moškovej a p. Branikovičovej ( mail: zs.poradna@gmail.com, moskova@zspodzaba.sk, branikovicova@zspodzaba.sk)

      Podľa pravidiel dištančného vyučovania budú učitelia jednotlivých predmetov zadávať žiakom úlohy v čase od 8:00 do 14:00 hod. v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie. Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá týždennej dotácii predmetu (s výnimkou hlavných predmetov SJL a MAT). Preto je potrebné denne sledovať stránku Edupage, príp. Clasroom.

      V tomto termíne, príp. podľa dohody môžete podľa potreby kontaktovať triedneho učiteľa ohľadom individuálnej konzultácie.

      Pre prihlásené deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre bude od utorka 12.1.2021 zabezpečená prevádzka ŠKD  na našej škole od 7,00 do 16,00 hod. Od prihlásených zákonných zástupcov budeme vyžadovať potvrdenie o pretestovaní aspoň 1 rodiča, potvrdenie od zamestnávateľa, že nemôžu svoju prácu vykonávať z domu a potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Prevádzka bude zabezpečená v pavilóne ŠKD.

                                                                                  

                                                                                                                    Vedenie školy


     • Prevádzka ŠKD

     • Vážení rodičia,

      z prevádzkových dôvodov bude prevádzka klubu detí

      v PIATOK 18.12.2020 LEN DO 16,00 HOD.  Ďakujeme za pochopenie

     • Vianočné sviatky

     • Na Vianoce a v novom roku

      lásky, šťastie na každom kroku,

      úspechov a zdravia veľa

      z úprimného srdca želá,

      kolektív žiakov, učiteľov a zamestnancov ZŠ Podzáhradná.

      Všetkým našim žiakom 2. stupňa, rodičom a  priateľom školy posielame zopár pozdravov a fotiek z našej vianočnej výzdoby. Pekné sviatky!

     • Pytagoriáda

     • Dňa 9.12.2020 sa na našej škole uskutočnil 42. ročník celoslovenskej matematickej súťaže: PYTAGORIÁDA. Úspešní riešitelia z triednych kôl postúpili do celoškolského kola. V tejto ťažkej epidemiologickej situácii prezenčne súťažilo 25 žiakov z 3. a 4. ročníka. A tu sú výsledky:

      Úspešní riešitelia za 3. ročník:

      1. Púchy Jakub 3.C

          Kakulová Alica 3.A

      2.Orosz Martin 3.A

      3.Kendrová Kristýna 3.D

      4.Čikasová Karolína 3.B

      5.Bartek Tomáš 3.B

         Prieložný Martin 3.B

      Úspešní riešitelia za 4. ročník:

      1.Lipovská Michaela 4.A

      2.Tallo Adam 4.B

      3.Šebeňová Zuzana 4.A

      4.Kovácsová Emilly 4.A

      5. Mazúr Matej 4.A

      6.Jančiová Alexandra 4.B

      7.Csermáková Agátka 4.C

       

      Všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili súťaže blahoželáme.                                                                                                             Koordinátorka súťaže Mgr. Z. Koháryová

       

       

     • Presun vyučovania 1. stupňa

     • Vážení rodičia,

      dňa 8.12. pristúpil  náš zriaďovateľ MČ Pod. Biskupice k odstraňovaniu havarijného stavu na toaletách 1. stupňa. Z toho dôvodu sa vyučovanie žiakov presunulo do voľných tried 2. stupňa a do pavilónu ŠKD.

      Príchod detí do školy od 7,30 do 7,55 ostáva nezmenený (okrem 1.AB, ktorá vchádza cez pavilón)- hlavným vchodom a vchodom 1. stupňa. Odchod detí, ktoré nenavštevujú škd je zabezpečený cez východ 2. stupňa: 2.ABC, 3.B a hlavným vchodom ako doteraz: 3.CD, 3.A, 4.ABC. Pre deti navštevujúce škd je zabezpečená služna pri vchode 2. stupňa od 15,00 do 17,30. 

      Všetci prváci vchádzajú aj odchádzajú zo školy cez pavilón škd.

      Ďakujeme za porozumenie !

     • Info od psychologického servisu

     • Milí rodičia a žiaci, 
      ocitli sme sa už po druhýkrát v neľahkej situácii, ktorá preveruje naše počítačové zručnosti a našu trpezlivosť 😊 
      Prostredie triedy a školské lavice vystriedali Vaše detské izby, kuchyňa, či obývačka. Z Vašich rodičov sa stali učitelia, kuchári, vychovávatelia. Namiesto zvonenia si musíte nastaviť budík, aby ste nezabudli na online hodinu. Povinnosti, ktoré momentálne ostali na pleciach jednotlivých domácností však zvládate veľmi dobre. Naše pani učiteľky sa snažia na online hodinách pre Vás pripraviť učivo zrozumiteľnou formou a vysvetliť čo nie je jasné. Sú tu pre Vás v pracovných dňoch a s ochotou Vám pomôžu s čím budete potrebovať. 
      Vážení rodičia, nezabúdajte však, že taktiež je tu pre Vás aj školský psychologický servis v mene ktorého si Vám dovolíme sprostredkovať pár užitočných odkazov. Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby ponúka semináre pre rodičov . Odborne, bezplatne a diskrétne nonstop fungujú aj nasledujúce linky pomoci: - www.ipcko.sk (chat, email)
      - Covid-19 Krízová linka pomoci (chat, email, telefón, video) - www.krizovalinkapomoci.sk
      a 0800 500 333
      - Linka detskej istoty - 116 111
      - Rodičovská poradňa 116 000
      - Linka dôvery Nezábudka - 0800 800 566
      Slovenský inštitút mládeže IUVENTA ponúka bezplatné webináre na zaujímavé témy a vzdelávací portál V lavici  sprostredkúva online webináre a taktiež si môžete za malý poplatok pozrieť aj záznam z niektorého už odvysielaného.
      Naša škola Vám praje veľa pekných dní, zdravia a síl. Tešíme sa na Vás.

      PaedDr. Lucia Mošková, PaedDr. Lucia Branikovičová
      školský psychológ
      telefón:  02/4524-3151 pýtať si cez klapku psych. servis
      email: zs.poradna@gmail.com