• Pokyny pre zákonných zástupcov

     • Pokyny pre zákonných zástupcov

      (k septembru 2022)

      Zákonný zástupca musí pri prvom nástupe žiaka do školy predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Formulár je k dispozícii na Edupage, prvácki rodičia ho predložia triednemu učiteľovi v papierovej forme.

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá rodič pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

      Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

      Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty.

      Samotestovanie žiakov je dobrovoľné, resp. podľa potreby, v prípade opätovného výskytu ochorenia COVID-19. Ak má žiak pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.

       

      Izolácia žiaka trvá po dobu 5 dní a pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

      Na základe rozhodnutia ministra školstva v období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa školy.

      Spracované podľa dokumentu Zelená otvoreným školám, zo dňa 15.8.2022

     • Začiatok školského roku 2022/2023

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

      sa uskutoční na školskom dvore

      dňa 5. 9. 2022 o 8,30 hod.

      8,00 - Zraz prvákov na školskom dvore pred vchodom 1. stupňa

                         (zaraďovanie do tried, odovzdávanie Vyhlásení o bezinfekčnosti..)

      8,30 - Slávnostné otvorenie školského  roka  na školskom dvore pre žiakov

      1. - 9. ročníka, ( hymna, príhovor RŠ )

      Pri prvom nástupe žiaka do školy je potrebné predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Formulár je k dispozícii na Edupage, prvácki rodičia ho môžu predložiť triednemu učiteľovi v papierovej forme.

      8,40 - 8,45: Odchod žiakov do tried  pod vedením TU, ( žiaci sa neprezúvajú, idú rovno do tried ). Vstup do budovy školy je povolený len prváckym rodičom.

      8,55- 9,40:  Triednická hodina 2.-9. roč. s TU, organizačné pokyny pre žiakov..

      9,55– 10,30: Triednická hodina 2.- 9. roč., spoločná komunita, administratívne práce v triede

      10,30: Odchod žiakov zo školy

      Školský klub detí ani školské stravovanie nebude

      v pondelok 5.9.2022 v prevádzke.

      Pokyny pre žiakov:        

      1. Žiaci prvého ročníka si prinesú prázdnu aktovku a farbičky.
      2. Žiaci 2. až 9. ročníka si prinesú písacie potreby a poznámkový blok.
      3. Obuv na prezutie nie je v tento deň potrebná.
      4. Celý týždeň budú mať žiaci 2.- 9. ročníka vyučovanie do 11,45 hod.
      5. V utorok a v stredu budú mať žiaci 1. ročníkov vyučovanie do 10,40 hod., potom odchádzajú domov, alebo do ŠKD
      6. Vo štvrtok a v piatok budú mať žiaci 1. ročníkov vyučovanie do 11,45 hod.
      7. Prvácki rodičia m9ôžu vstúpiť do budovy školy spolu s deťmi, ostatní rodičia a cudzie osoby majú vstup do budovy zakázaný.

       

     • LETO 2022

     • Počas letných prázdnin 100 našich detí bude spoznávať naše slovenské farmy, farmičky, ranče,lode, rieky, prírodu a oblohu. Veríme, že zažijete krásne prázdninové chvíle. Pani vychovávateľky

      Planetárium Hlohovec a plavba loďou v Piešťanoch po Sĺňave

      2.týždeň letných prázdnin 

      UTOROK 12.7. Farma Náš sen a Baťov kanál

      STREDA 13.7. Planetárium a loď v Piešťanoch 2.-4.ročníky, Baťov kanál, Skalica-1.ročníky,

      V stredu 2. skupina navštívila Planetárium v Hlohovci, kde sa dozvedeli o tajomstvách vesmíru , naučili sa ako merajú čas slnečné hodiny, pozreli si slnko cez astronomický ďalekohľad.V Piešťanoch nás čakala vyhliadková plavba, počas ktorej sme si prezreli čarovné zákutia rieky Váh, Sklenný most. Hlad sme počas plavby zahnali čerstvou pizzou. Vych.Beca a Anka

      Dnešná cesta autobusom za ďalším dobrodružstvom, bola trošku dlhšia, ale rozhodne stála za to! Cieľom dnešnej cesty bol Baťov kanál. Pekne nás privítali a hneď aj všelijaké zaujímavosti nám porozprávali. Zodpovedali nám aj na naše zvedavé otázky. Po rozhovore sme si nasadli do troch super lodičiek a krásna plavba sa začala. Počas príjemnej plavby, sme videli aj rôzne zvieratká, ktoré v okolí žijú a pozreli sme sa aj našim Českým susedom. Páni kapitáni, nám dovolili si trošičku aj loďku pošoférovať. Naučili sme sa aj námornícky pozdrav - AHÓÓÓJ! Ktorý sme použili pri stretnutí s inými loďami. Plavba bola výborná, ale trošičku nám z nej vyhladlo. Najprv, sme energiu doplnili pri ochutnávke výborného Skalického trdelníka a neskôr v Skalickej reštaurácii Srdiečko. Tam nám naozaj zo srdiečka navarili, pretože jedlo bolo veľmi chutné. Trošičku sme sa prešli aj po meste Skalica, ale čas bol neúprosný a prišiel aj čas na odchod domov. Vych.Dáška a Iwka

      ŠTVRTOK 14.7. Ranč na Striebornom jazere-2.4.r., Planetárium a Piešťany-1.r

      Dnes sme získali informácie o živote na ranči, spoznali starostlivosť o zvieratká a dozvedeli sme sa zaujímavosti zo sveta westernu a jazdenia na koni. Pečené kuriatko s ryžou nám po aktivitách na ranči veľmi chutilo. Vych.Betka a Anka

      PIATOK 15.7. Biofarma-2.-4.r., Včelárske múzeum a Ekopark-1.r.

      Posledný deň výletov...Biofarma je vlastne areál bývalej botanickej záhrady Univerzity Komenského. Krásne miesto na relax, oddych, na poznávanie ešte nepoznaných zvieratiek a dobre sa tu napapať. 

      Najväčší včelársky skanzem v strednej Európe.

     • Gratulujeme

     • Na Majstrovstvách Slovenska v Leviciach  dňa 18.6.2022 sa zúčastnili aj žiaci z našej školy.

      iško Markusek z 1.D sa stal majstrom Slovenska v kumite a Samko Czaner z 8.C bronzovým medailistom na majstrovstvách Slovenska v kumite.

      Chlapcom GRATULUJEME a želáme ešte veľmi veľa úspechov!

     • Moja mama

     • Centrum voľného času na Kulíškovej ulici vyhlásilo 1.ročník okresnej výtvarnej súťaže MAMA. Do dvoch kategórií  prihlásili základné školy 174 súťažných  prác.

      Odborná porota vybrala v 1.kategórii 5 najlepších výtvarných prác. Naša škola získala tieto  ocenenia v 1.kategórii:

      1.miesto: Benjamin Duša      4.D

      2.miesto: Lea Kotásková       4.D

      2.miesto: Kristína Fričová     4.D

      v 2.kategórii:

      1.miesto: Karolína Vadászová 5.A.

      Víťazi si prevezmú diplomy a vecné ceny v CVČ. Mgr. Alena Ambrožová, Mgr. Iveta Sarvašová

     • Minihádzaná

     • Dňa 17.6.2022 boli žiaci 3.ročníka (výber) reprezentovať našu školu v športovej súťaži Minihádzaná. V základnej tabuľke sme odohrali 3 zápasy. Dva z nich sme dotiahli do úspešného konca, čím sa nám podarilo obsadiť 2.priečku v tabuľke. Naša pozícia v tabuľke stačila však len na boj o 3.miesto. Svojou bojovnosťou, rýchlosťou a obratnosťou sme dokázali poraziť súpera a získať tak krásne 3.miesto!

      Reprezentujúcim žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!

      Mgr. Ivana Barková

     • Divadelné predstavenie

     • Žiaci 5-6.ročníka sa zúčastnili v dňoch 9. a 10.6 divadelného predstavenia v divadle Colorato na Františkánskom námestí s názvom:  Bejby Bajbl Band. Žiaci si predstavenie veľmi užili, boli vtiahnuté do deja príbehou. Všetky príbehy boli veľmi krásne spracované  vizuálne a herci podali krásne spevácke výkony. Veríme, že návšteva tohto divadla nebola naša posledná a tešíme sa na ďalšie predstavenia, ktoré pripravia pre deti. 

      Mgr. Lucia Rattayová

       

       

     • Matematický klokan

     • Dňa 11.4.2022 sa konala súťaž Matematický klokan, ktorej sa zúčastnilo 82 žiakov 1. stupňa a jedna žiačka z 2. stupňa našej školy.

      Žiaci mali možnosť popasovať sa so zaujímavými úlohami a tak si overiť svoje matematické a aj logické vedomosti. Na pamiatku dostali riešitelia diplom, cenu a nové skúsenosti. Žiakom blahoželáme ku krásnemu úspechu. 

      Mgr. Zuzana Jendrálová

     • Didaktické hry

     • ​​​​V stredu 15.6. sa žiaci 1. stupňa zúčastnili Didaktických hier v prírode. Žiaci si preverili vedomosti a zručnosti z výuky učiva z ochrany človeka a prírody, z oblasti riešenia mimoriadnych udalostí, zo zdravotnej, dopravnej výchovy a výchovy k bezpečnému správaniu.​​​

      ​​​​​​​

     • English star

     • Dňa 5.5.2022 sa v našej škole uskutočnila anglická súťaž ENGHLISH STAR. Súťažili žiaci piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka.

      Cieľom súťaže je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožnila žiakom zábavnou formou porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl (prebieha spracovanie). Všetci súťažiaci s úspešnosťou nad 80% dostanú diplom s vyobrazenou zlatou medailou, ostatní diplom bez medaile. Väčšina našich žiakov si medailu na svojom diplome nájde. Najväčšiu percentuálnu úspešnosť spomedzi všetkých ročníkov mali: Nikoleta Švehlová (5.B) – 99%, Laura Zemanovičová (8.A) – 97%, Samuel Czaner (8.C) – 97%, Miroslava Nagyová (8.C) – 97%.

      Všetci súťažiaci bez ohľadu na bodový zisk dostanú darček.

      Veríme, že sa žiaci zúčastnia aj budúci rok.

      PaedDr. Lucia Branikovičová

     • Výchovný koncert

     • V piatok 3.6. sa žiaci 1. a 3. ročníkov zúčastnili výchovného koncertu vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Zaznelo na ňom jedno z najznámejších diel určené mladým poslucháčom - Karneval zvierat francúzskeho skladateľa Camille Saint-Saënsa. Tento koncert dirigoval a celým dielom žiakov sprevádzal dirigent a pedagóg Gabriel Rovňák ml., ktorého poznáme z cyklu Príbeh hudby. V podaní Symfonického orchestra si žiaci vypočuli krátke skladbičky o zvieratkách, ktoré sú aj súčasťou počúvania hudby v hudobnej výchove na 1. stupni.

       

     • Zoznam prijatých detí do 1. ročníka

     • Vážení rodičia, zverejňujeme zoznam prijatých detí do 1. ročníka šk.r.2022/2023 podľa verejných kódov, ktoré ste obdržali po zaslaní elektronickej prihlášky. Mrzí nás, že nemôžeme z kapacitných možností prijať všetky deti, ktorých rodičia prejavili záujem o našu školu. 

      Rodičov prijatých detí poprosíme v mailovej správe potvrdiť nástup do našej školy.

      Ďakujeme všetkým za prejavenú dôveru.

      Adela B.4216995

      Frederika B.7193784

      Maxim B.3468917

      David B.7481358

      Viktória B.6734946

      Ema B.2383894

      Emma B.7317932

      Adam C.6296815

      Ľubomír Č.1567169

      Kamil Č.6172194

      Vanessa D.8331795

      Martin Ď.3953611

      Ema Ď.6193874

      Nela E.4992846

      Martin E.4753932

      Martin F.8373456

      Linda F.4542885

      Ján F.3527814

      Lukáš F.6196437

      Maximilián F.6593436

      Gabriella G.1277914

      Kristína G.3842197

      Filip H.1593867

      Viliam H.4953318

      Radka H.9475181

      Liliana H.4675328

      Ela H.5116728

      Viliam Ch.3853761

      Stella J.4216935

      Erika Amália J.5284862

      Šimon J.6416783

      Dalibor J.8831594

      Diana K.9683147

      Tereza K.1268939

      Ondrej K.9758519

      Marko K.5176194

      Ksenyia Yasmina K.7411348

      Michal K.9295874

      Filip K.4387348

      Adam K.3477126

      Michelle K.1578244

      Diana L.5743864

      Stela L.1789318

      Klaudia L.8325926

      Terézia L.4171566

      Ema M.7394812

      Ema M.8951356

      Daniel M.4154751

      Lukáš M.2244568

      Mikuláš M.8953529

      Richard M.3264512

      Benjamín M.3664972

      Michal N.2642489

      Natália P.5427591

      Filip P.6271453

      Rastislava P.4238459

      Nataša R.5428267

      Mia S.5452172

      Gregor S.4391755

      Natália S.8754291

      Viktor S.1526597

      Sebastian S.3431289

      Marek S.5648994

      Sofia S.4722438

      Filip S.3796814

      Martin S.3242367

      Jakub S.9256615

      Patrik Š.3643989

      Alena Š.4288353

      Michaela Š.6816715

      Karolína Š.3584762

      Dominik Š.1137472

      Stela Š.8536829

      Marián Š.6347178

      Dominik V.3568129

      Júlia V.2447959

      Peter V.8617451

      Mia W.3456586

     • Slniečká na školskom dvore

     • "Ahóóój!" zaznelo privítanie detí pre nášho dídžeja, v piatok poobede na našom školskom dvore. Deti v plavkách a žltom oblečení privolávali slnečné lúče a letné počasie. DJ nám hral výborné tanečné pesničky, pri ktorých sme sa vytancovali, vyskákali a zasúťažili si. Súťaže boli pre nás zábavne a odmeny chutnučké. Aby nám nebolo horúco tak, nás pani vychovávateľky osviežili vodnými balónmi. Bolo to perfektné! Síce sa už tešíme na prázdniny, ale trošičku už aj na budúci školský rok a takéto úžasné diskotéky. Za výbornú atmosféru patrí veľké ĎAKUJEME nášmu dídžejovi. Vych.Dáška

   • Kontakt

    • Základná škola
    • heldova@zspodzaba.sk
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje