• Porucha telefónu

     • Z dôvodu poruchy na pevnej linke do školy môžete kontaktovať vedenie školy mailom: heldova@zspodzaba.sk (riaditeľka školy)

      fajnorova@zspodzaba.sk (zástupkyňa 1. st. ZŠ)

      ondrusova@zspodzaba.sk (zástupkyňa 2. st. ZŠ)

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Prihlasovanie na samotesty

     • Prosíme aj prváckych rodičov, aby sa prihlásili cez EDUPAGE, ak majú záujem o samotesty pre svoje deti. Rodičom bol zaslaný prístup do Edupage mailom, ktorí uviedli na elektronickej prihláške. 

      Vedenie školy

     • Zisťovanie záujmu o samotesty

     • Vážení rodičia,

      ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

      Na základe tejto ponuky zisťuje škola záujem o samotesty na stránke edupage. Prihlasovanie je spustené od dnes 23.8. do 25.8.2021. Po tomto termíne už nebude možné zabezpečiť samotesty. Žiadame všetkých rodičov, ktorí majú o ne záujem, aby zahlasovali na úvodnej stáne EDUPAGE v sekcii PRIHLASOVANIE.

      Vedenie školy

       

     • Zoznam pomôcok pre prvákov

     • Vážení rodičia,

      v prílohe si Vám dovoľujeme zverejniť orientačný zoznam pomôcok pre prvákov. Ostatné spoločné predpisové zošity bude škola objednávať hromadne v 1. školský deň. Od 26.8. budeme postupne zverejňovať všetky potrebné informácie o podmienkach nástupu detí do školy. Školské obedy treba uhradiť do 25.8. podľa pokynov vedúcej šk. jedálne.

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Milí rodičia!

      Posielam Vám informácie ohľadom príspevku na stravu (tzv. „obedy zadarmo“). Tieto informácie nám boli poslané z ÚPSVR. V prílohe sú uvedené podrobnejšie informácie ohľadom dotácie. Pokiaľ sa Vás poskytnutie dotácie netýka, prílohu nemusíte čítať.

      Od 1.8.2021 už nebude plošne poskytovaná dotácia na obedy všetkým žiakom ZŠ, ktorí nedovŕšili 15 rokov.

      Túto dotáciu budú dostávať deti z rodín:

      -          ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (je potrebné potvrdenie z ÚPSVR).

      -          ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (je potrebné potvrdenie z ÚPSVR).

      -          na ktoré si ani jeden z rodičov neuplatnil nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (stačí čestné vyhlásenie – v prílohe).

       

      Ďakujem Dullová vedúca ŠJ

      dullova@zspodzaba.sk, 0911/799668

       

       

      https://www.biskupice.sk/miestny-urad/sluzby-mc/skolstvo-kultura-a-sport/skolstvo/skolske-stravovanie/

       

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Prosíme rodičov, aby poplatok za stravu na mesiac september začali uhrádzať až v mesiaci august. Kto má nastavený trvalý príkaz na mesiac júl, nech si ho zruší.
      Ďakujem Dullová vedúca ŠJ, dullova@zspodzaba.sk, 0911/799668

     • Lavičky

     • Ďakujeme p. starostovi Mgr. Zoltánovi Pékovi, že na našom dvore vybavil umiestnenie lavičiek pre deti, či rodičov.

     • Záhradníci z 2.B

     • O rastlinkách, ako sa sadia, rastú, čo potrebujú a nám dávajú sa neučíme len v laviciach. Aj na našom školskom dvore sa nájdu miesta, kde si môžeme vyskúšať pestovanie. Najprv sme si vytrhali burinu, prispôsobili pôdu na pestovanie a potom sme si mohli zasadiť zeleninku, ovocie i bylinky. Nezabúdame sa o našu mini záhradku starať a pravidelne ju polievame a tešíme sa na chutné plody. 

                                                       P. vychovávateľka Dáška Švábová

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Obedy na 28.- 29.  a 30.6.2021 (pondelok, utorok, streda) je možné odhlásiť iba do 28.6.2021 do 7,00 hod. ráno. Po tomto termíne už nebude možné odhlášky zrealizovať.


      Vedúca ŠJ Andrea Dullová,   dullova@zspodzaba.sk,  0911/799 668

     • Nazbierali sme vrchnáčiky

     • Článok z oficiálnej stránky facebooku: Podunajské Biskupice:

      " V našej mestskej časti sa nachádzajú tri mriežkované srdcia na zber plastových vrchnáčikov. Od zverejnenia výzvy sme za necelé dva mesiace vyzbierali viac ako 600kg vrchnáčikov a ťažko chorému Marekovi sme odovzdali začiatkom roka, viac ako 40 vriec plných plastových vrchnáčikov. Včera sme Marekovej mame odovzdali ďalšiu várku podpory od nás Biskupičanov v podobe 55 vriec plus sme k nim pridali aj vrecia, ktoré nazbierali žiaci zo ZŠ Podzáhradná. Áno, je smutné, že sa štát nevie o rodiny v ťažkej životnej situácii postarať a sú tak odkázané na rôzne zbierky. Suma za vrchnáčiky je síce len kvapkou k výdavkom, ktoré musia tieto rodiny vynaložiť na zvrátenie nepriaznivých prognóz, ale spolupatričnosť a dobrosrdečnosť sa nedá rátať v peniazoch. Ďakujeme preto všetkým, ktorí aj naďalej „napĺňate naše srdcia“....

      Ďakujeme všetkým deťom, rodičom a priateľom školy, ktorí sa zapojili do zberu vrchnáčikov a tiež p. učiteľke Lucke Branikovičovej, ktorá túto akciu na škole zastrešuje. Naša súťaž bude vyhodnotená na konci šk. roku, ktorý sa blíži. Ocenené budú triedne kolektívy, ale aj jednotlivci, ktorí najviac prispeli k zberu vrchnáčikov.

       

     • Prehliadka Čestnej stráže prezidenta SR

     • V pondelok 14. júna sme na našom školskom dvore privítali vzácnu návštevu- príslušníkov Čestnej stráže prezidenta SR. Celá akcia prebehla pod vedením kpt. Ing. Andrei Šantorovej, našej mamičky. Vojaci predviedli deťom pochodovanie, výstroj a výzbroj, historickú uniformu, zbrane aj ukážky sebeobrany. Vojak- hudobník zahral deťom niekoľko melódií zo známych rozprávok, ktoré deti s nadšením hádali. Bola to veľmi zaujímavá akcia a deti odmenili vojakov vrúcnym potleskom. Vedenie školy, ale aj deti sa chcú poďakovať p. Šantorovej za celú organizáciu aj drobné darčeky a sladké odmeny.   

     • Technika

     • V rámci vyučovacieho predmetu technika sa piataci vybrali na exkurziu k známemu objektu UFO na sídlisku Medzi Jarky. Dozvedeli sa o jeho histórii, tvorcoch a materiáloch, z ktorého bol vyrobený.

           

     • MDD v škole

     • 1. júna sme nezabudli, že všetky deti majú svoj sviatok. Pani učiteľky pre nich pripravili zážitkové vyučovanie, rôzne aktivity, súťaže a prekvapenia. A takto to u nás vyzeralo:

     • DEŇ DETÍ U NÁS V KLUBE

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album DEŇ DETÍ U NÁS V KLUBE.

      Medzinárodný deň detí je vždy potrebné osláviť a čo musí byť na dobrej oslave? Určite nesmú chýbať sladké dobroty, cukríčky i zmrzlinky. Musí byť dobrá hudba na tancovanie. Súťaže na pobavenie, veľmi veľa zábavy a dôležité sú aj darčeky! My sme dnes presne takú oslavu v ŠKD mali. Bola veľká zábava, nechýbali dobrotky a boli aj darčeky. Dnešný deň detí bol super deň! Všetko najlepšie želajú všetky pani vychovávateľky.

     • Zoznam prijatých detí do 1. ročníka

     • Vážení rodičia,

      v týchto dňoch Vám príde mailová správa o prijatí, neprijatí, alebo odklade školskej dochádzky.

       

      Iniciálky     Kód

      dieťaťa

      N.K. VBU********0

      A.B. R7T********Y

      F.H. H1N********R

      K.I. 173********E

      N.J. LRJ********Y

      S.N. MRB********P

      A.B. CWI********4

      J.K. 7FV********2

      A.K. 3CO********H

      P.M. SBV********G

      M.M. DR4********9

      L.P. 2Y0********A

      S.S. XFE********A

      A.F. A44********6

      K.K. B9Z********7

      M.P. 29Z********Y

      Š.F. BV1********Z

      T.R. 090********Y

      V.T. 34O********B

      L.Č. 0ZP********V

      E.M. 0UJ********F

      E.Á. 0R5********D

      A.B. LYR********F

      V.D. FU1********T

      M.D. D6M********S

      L.F. 42D********9

      L.G. K5A********S

      E.G. S21********T

      G.K. IYD********8

      K.K. ST1********5

      H.K. FI9********O

      K.K. WJX********2

      V.L. E4S********G

      P.L. TJM********E

      L.M. HRV********L

      R.M. GM5********W

      V.M. 0LY********K

      N.M. PCS********A

      L.O. NSH********S

      A.P. E0C********3

      N.P. X72********0

      V.R. 79G********G

      T.R. GUG********1

      I.R. Y1U********K

      B.R. WYS********P

      L.Š. DFV********B

      P.T. WKS********V

      K.T. TG0********B

      P.P. J88********3

      M.B. 6H7********Y

      M.P. 68V********Z

      M.Á. VH0********U

      O.L. 1H1********K

      M.A. BHB********J

      L.F. 9P9********P

      L.S. WXK********F

      M.M. V4H********I

      O.V. BWR********G

      O.B. FG2********P

      B.H. SK1********0

      E.O. 7Z9********L

      M.M. YSN********0

      A.B. AM0********0

      K.T. HI2********S

      J.M. B22********0

      L.J. AG7********A

      A.T. GK2********D

      M.Č. P05********4

      M.M. 405********J

      S.B. G35********X

      M.T. 6EF********L

      E.P. 6U3********F

      M.D. OYJ********L

     • Testovanie PIRLS 2021

     • Naša škola bola vybraná do medzinárodnej štúdie PIRLS 2021, ktorej sa zúčastnilo 236 základných škôl na Slovensku. Cieľom medzinárodnej štúdie PIRLS je monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl. Štvrtý ročník bol vybraný preto, že žiaci sa v tomto veku prestávajú učiť čítať a začínajú sa učiť čítaním. Preto je zvládnutie techniky čítania dôležitým faktorom v ich ďalšom vzdelávaní. 

      5 ročných cykloch sa jej  Slovenská republika zúčastňuje od roku 2001. Testovanie prebiehalo online.

                                                                                      Koordinátor: Mgr. G. Bobovnická