• Pokyny k poslednému dňu 30.6.2020

     • 8,30- Zraz žiakov 1. stupňa na školskom dvore

      8,30- 8,45: Slávnostné ukončenie školského  roka na školskom dvore

      8,45- Odchod žiakov do tried  pod vedením TU

      8,55- 9,40: Slávnostná triednická hodina, hodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov žiakov, rozdávanie vysvedčení v triedach

      9,40 hod. odchod žiakov domov, suchý obed.

      V tento deň školský klub detí nebude v prevádzke. Deti si môžu rodičia vyzdvihnúť do 10,00 hod. pri vchode 1. stupňa.

       

      9,00- Zraz žiakov 2. stupňa na školskom dvore

      9,00- 9,30: Slávnostné ukončenie školského roka na školskom dvore, odovzdávanie vysvedčení

      9,45 hod. odchod žiakov domov, suchý obed.

       

      Všetkým rodičom a žiakom prajeme príjemné prázdniny a tešíme sa na vás v novom školskom roku.

                                                   Vedenie školy a celý pedagogický zbor

       

     • Nástup žiakov 25.6.2020

     • Žiaci 6. – 9. ročníka, ktorí sa prihlásili na dobrovoľné vyučovanie od štvrtku 25.6.2020 vchádzajú do školy vchodom 2.stupňa od 8.15 do 8.30 hod. Po skončení vyučovania o 11.45 hod. odchádzajú vchodom 2.stupňa. Žiaci sa prezúvajú v triedach.

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Žiadame rodičov, ktorí majú záujem o školské stravovanie pre svoje deti v školskom roku 2020/2021 a ešte nevypísali záväznú prihlášku, aby ju čo najskôr poslali vypísanú vedúcej ŠJ - najneskôr do 24.6.2020. Je to z dôvodu nahratia stravníkov do nového stravovacieho programu a následného vygenerovania prihlasovacích údajov na internetové prihlasovanie /odhlasovanie obedov.

      Prihlášky posielať na mail: dullova@zspodzaba.sk alebo hodiť do schránky pri hlavnom vchode.

      Andrea Dullová, vedúca ŠJ

     • Pre rodičov budúcich prvákov

     • Oznamujeme rodičom prijatých detí do 1. ročníka, že je potrebné prísť si do školy prevziať rozhodnutie o prijatí. Môžu tak urobiť od pondelka 22.6. do piatku 26.6. 2020 v čase od 7,30 do 14,30 hod. v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy pre 1. stupeň.

      Mgr. Gabriela Fajnorová

     • Zoznam prijatých detí do 1. ročníka

     • Meno                    Kód                  Verejný kód

      Diana A.           ETRBFYWCEH   2395379

      David A.           XG5W5RSHT9     5754126

      Vivien B.          KP72M2HC3C     1872476

      Simona B.         PA896YTWP7    3864214

      Muhammed B.   YZS3MDC6TP    3455128

      Olívia B.          JT83H69J5R         2454367

      Dominik B.       YR7ZW2FN4J      9184672

      Juliana B.        6PJZW9WG88      6342198

      Linda B.          EXH8374F4G        6584217

      Leila B.          WH8SFJX28N       7943965

      Dávid C.        CKD93AHNJM        8433514

      Šimon C.        6NBDHJABM5       5892186

      Lucas Č.         2J4ES34RNX        8238651

      Natália Č.       FYDC7HP9ZE      9165382

      Maxim Ď.        J9EW56N3B3      5296174

      Tereza F.         H5KA9T2YMS     2489341

      Nela F.            WZPH5Y8GJ5      9681348

      Daniel F.         8NCZ3K3BBJ       2691873

      Nikoloz G.       DKE2WNAJPT     4231656

      Alex H.            5RFD4A7AY7       8733946

      Viktória H.       CMSK85Y349       5941963

      Emma H.         ZJ7W74YCH2       6318365

      Natália H.         DA3SY4ZM9J     4785325

      Dorota H.         XRTFESPCYZ     3187464

      Žofia H.            3CHRXBGWM3   5794862

      Dominik H.       23D2457WXJ      3485146

      Leo J.              Y8P5NGZXRM    9634529

      Tomáš J.          NYT24EHKCX     8718964

      Dominik J.       2ECTDWM6SF     6851415

      Jakub J.          4T6WNHTBKA      9346175

      Matúš J.          TH885Y2566         9431627

      Teo J.             J48YZMWG9D       6747955

      Šimon K.        6RSXXTGKB8        2787451

      Sara K.           X8G2CA52GE        5971384

      Natália K.       3W34MESD8B       5834232

      Róbert K.       NKKF7R8MYZ       8245457

      Róbert K.        8457ZWYJA9      4525984

      Hana K.         49HFZ62DXM       2867546

      Laura K.        RHSRPYTGH5      7617149

      Christopher L.  2C9NPMZ8SM    7189856

      Nika L.            FCS3JP3ER8       3178546

      Vadym M.        4PTHZ6EMWJ     3612452

      Rebeka M.      GDXW6SZB25     3422736

      Simona M.      JNM4JS8YG6       1129643

      Liliana M.        RZC23FDYBD       8321497

      Karin M.          N97NE9XWGB       6622491

      Nela M.           NPZA26BEWW      4921531

      Filip M.            9NR4A9F5DJ         9716895

      Sofia M.           8SG9P2FCTW       7568949

      Lukáš N.          JHEANW8XP5       2372619

      Laura P.           C73BHMNT2K       8511623

      Max P.             4TWCSJK2A3        4195896

      Andrej P.         2ZTFDYGXDT        1857975

      Petra P.           PD94EGCMZ8        2565481

      Alexandra P.    DX7W2M4BDY       4528263

      Lea S.             8FH7EBW54T         6769833

      Simon S.         YDW82RFYXE        1625346

      Dominik S.       M98MXK4H3K        8973637

      Laura S.           N8HHP9CG5A        6159298

      Dominik S.        J25TCKYG3G        6399232

      Jakub S.           HDF8K5S8NJ        3527172

      Zoja S.            SWMXNAESB6       7163539

      Lujza S.          SN5E2J39F6           5396115

      Emil S.            G69DES7PY2         5262953

      Matej Š.          YAGAJ49X8P          7181596

      Patrik Š.          BNFWMZ46NG       5571697

      Ela Š.             SABDKN7FJD          9382546

      Amira T.          AW453GJPSS          6274938

      Sebastián T.    R2TH7XNJK5        1239944

      Juraj T.            4HDW6PPFK3       3264351

      Michaela T.      MP7PG6RW2A     4831624

      Nela V.            8DWGHT3XC7      2811764

      Matúš V.          GXMGDW42T9     6972487

      Šimon Ž.          F5J3P923M4         3824255

      Viktor Ž.           PF436PXT4D        2859747

     • Chemická olympiáda

     • Vo štvrtok 28.mája sa uskutočnilo krajské kolo 56.ročníka Chemickej olympiády, na ktoré postúpili všetci úspešní riešitelia okresných kôl. Aj krajské kolo sa uskutočnilo dištančnou formou a aj praktická časť súťaže bola len virtuálna, deti len odpovedali na teoretické otázky, ktoré súviseli s experimentom. Úlohy boli zverejnené presne o 14 hodine na webovej stránke Slovenského inštitútu mládeže IUVENTY. Vzhľadom na to, že bol opäť na vypracovanie úloh určený časový limit, v ktorom museli deti úlohy vypracovať a svoje prefotené riešenia odoslať predsedníčke krajskej komisie, nebol na vyhľadávanie v knihách a na internete určite  čas. Ale napriek tomu zvládli deti svoje úlohy výborne. Krajského kola sa zúčastnilo 54 detí, takmer presne rozdelených medzi základné školy a gymnázia celého Bratislavského kraja.

      Našu školu aj náš okres reprezentoval Daniel Viskup z 9.B, ktorý mal v okresnom kole najviac bodov. Aj teraz Daniel preukázal svoje výborné znalosti.  V teoretickej časti získal 60 bodov, čo je 100% bodov, v praktickej časti stratil  len 3 body, spolu tak  získal 77 bodov. V krajskom kole sa neurčovalo v tomto roku poradie, ale viac bodov získali len dvaja žiaci. Daniel Viskup tak vlastne obsadil v neoficiálnom poradí výborné 3.miesto. Gratulujeme!

       

     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Žiadame rodičov, ktorí majú záujem o školské stravovanie v budúcom školskom roku 2020/2021, je potrebné vyplniť záväznú prihlášku / zápisný lístok a následne ju doručiť mailom vedúcej jedálne do 24.6.2020.
      Pokyny k platbám od septembra budú zverejnené na webovej stránke školy v auguste 2020.

      Kontakt: dullova@zspodzaba.sk                             Dullová- vedúca šk. jedálne

     • Klokan- matematická súťaž 2. st.

     • Oznamujeme prihláseným žiakom termíny online pripojenia k matematickej súťaži Klokan:

      6. ročníky: 8.6.2020

      7. ročníky: 10.6.2020

      8. ročníky: 10.6.2020

      9. ročníky: 11.6.2020

      Potrebné kódy k prihláseniu obrdžali žiaci cez správy v EDUPAGI. Držíme všetkým palce.

     • Dezinfekcia vchodov do budovy školy

     • Ďakujeme dobrovoľnému hasičskému zboru z Podunajských Biskupíc, že nám zabezpečil a vykonal dezinfekciu všetkých vchodov do budovy školy. 

      Vedenie školy, učitelia, žiaci a rodičia zo ZŠ Podzáhradná

     • Nástup do školy 1.6.

     • Pri vchode do školy predloží rodič Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (bez neho sa dieťa do školy nepríjme, nájdete ho aj na webovej stránke www.ucimanadialku.sk), podpíše súhlas s meraním teploty dieťaťa, dieťaťu sa zmeria teplota a dezinfikujú ruky.

      Po vstupe do budovy školy dieťa odíde so svojou učiteľkou do svojej triedy, kde bude prebiehať vzdelávanie. V prílohe sa nachádza Vyhlásenie pre dieťa, ktoré je potrebné odovzdať vyplnené 1.6.2020 a k nahliadnutiu Súhlas s meraním teploty.

      Žiadame rodičov, aby v prvý deň doviedli svoje deti osobne do školy, k určenému vchodu, pretože je to potrebné, kvôli podpisu. Ak bude chodiť dieťa samé zo školy, je povinnosťou rodiča túto skutočnosť písomne odovzdať triednemu učiteľovi, alebo vychovávateľovi.

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Informácie o nástupe do školy

     • Predbežné informácie o organizácii výchovno- vzdelávacieho procesu od 1.6.2020:


      -    Prevádzka školy bude skrátená: od 7,30 do 15,30 hod. podľa pokynov zriaďovateľa ZŠ.
      -    Vyučovanie bude končiť 11,45 hod.
      -    Žiaci do školy budú prichádzať aj odchádzať rovnakým vchodom v časovom intervale.......

      Všetky podrobné informácie sú zverejnené v prílohe. Prosím venujte pozornosť všetkým pokynom. 
      Ďakujeme za porozumenie, vedenie školy


      Pri nástupe do školy dňa 1.6.2020 odovzdá rodič  pri vchode Vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia. Bez tohto vyhlásenia sa dieťa nebude môcť zúčastniť výučby. Tlačivo sa nachádza v prílohe tohto oznamu.

     • Prihlasovanie na predmety v šk.r.2020/2021

     • Vážení rodičia,

      pre budúci školský rok 2020/2021 škola potrebuje zistiť záujem o niektoré predmety a ŠKD. Preto žiadame rodičov, ktorých sa to týka, o vyplnenie prihlasovania na Edupage do piatku 29.5.2020. Prihlásenie je záväzné a nemenné. Po tomto termíne sa už nebude dať zmeniť vaše rozhodnutie.

      Žiaci 1.-8. roč.: etická/náboženská výchova

      Žiaci 2. roč.: anglický/ nemecký jazyk

      Žiaci 1.-3. roč.: záujem o ŠKD

      Žiaci 6. ročníka: nemecký jazyk/konverzácia v anglickom jazyku

      Ďakujeme za porozumenie, vedenie školy

     • Matematický Klokan online

     • Žiaci od svojich triednych učiteľov dostanú kódy, s ktorými sa prihlásia na súťaž.

      Od 25. mája do 31. mája sa žiaci skúšobne prihlásia svojím kódom na stránke súťaže Matematický klokan. V prípade záujmu si môžu urobiť skúšobný test. Svoj kód si musia zapamätať a s ním sa prihlásiť na súťaž.

      Od 8. júna do 12. júna: ONLINE SÚŤAŽ – podľa Harmonogramu pripojenia pre jednotlivé kategórie. V daný deň sa žiaci môžu pripojiť v ľubovoľnom čase od 8:00 do 19:00.

      29. júna budú zverejnené  výsledky (počty bodov žiakov a rebríčky pre jednotlivé kategórie). Celoslovenské výsledky v tomto školskom roku sa zverejňovať nebudú.

      September 2020: školy dostanú diplomy a darčeky .

      Harmonogram pripojenia sa do ONLINE SÚŤAŽE

       

      1. ročník ZŠ: Klokanko 1: 9.6. utorok
      2. ročník ZŠ: Klokanko 2: 10.6. streda
      3. ročník ZŠ: Klokanko 3: 11.6. štvrtok
      4. ročník ZŠ: Klokanko 4: 12.6. piatok

      Priebeh online súťaže

      Na titulnej stránke súťaže Matematický klokan žiaci nájdu odkaz ONLINE KLOKAN, kde sa žiak v ľubovoľnom čase od 8.00 do 19:00 prihlási do súťaže svojím kódom. Čas pripojenia si môže vybrať podľa svojich školských aktivít alebo online vyučovania. Prihlásiť do súťaže v priebehu dňa sa dá iba raz. Výnimkou je prípad, keby z technických dôvodov došlo k prerušeniu pripojenia, vtedy sa môže prihlásiť opakovane.

      Po prihlásení sa žiakovi zobrazia „Pokyny na riešenie testu“. Po prečítaní pokynov stlačí tlačidlo ŠTART a objavia sa mu súťažné úlohy. Od tej chvíle začne plynúť súťažný  čas – 45 minút.

      Súťažiaci v kategórii Klokanko 1 nájdu pri každej úlohe aj ikonu . Po kliknutí na ňu si vypočujú znenie úlohy, prípadne im môžu zadania prečítať rodičia.

      Súťažiacim prajeme pri riešení úloh veľa úspechov. Držíme im palce!

      Mgr. Zuzana Koháryová, koordinátorka súťaže

     • Oznam pre budúcich prvákov

     • Oznamujeme všetkým rodičom, ktorí prihlásili svoje dieťa do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021, že je potrebné, aby prišiel 1 zákonný zástupca v jednom z uvedených  termínoch do školy preukázať doklady potrebné k prijatiu do školy.

      Termíny: Deti rodičov s priezviskom od A po K: 25.5.2020 od 8,00 do 12,00 hod.

                       Deti rodičov s priezviskom od L po P: 26.5.2020 od 8,00 do 12,00 hod.

                       Deti rodičov s priezviskom od R po Ž: 27.5.2020 od 8,00 do 12,00 hod.

      Treba priniesť:

      • Vytlačenú elektronickú prihlášku a podpísanú oboma rodičmi (na mail vám prišiel oznam o vyplnení prihlášky aj kód) Ak vám nepôjde vytlačiť, pripravíme vám ju v škole.
      • Žiadosť o prijatie dieťaťa do školy (je zverejnená v tlačivách, nižšie na tejto stránke)
      • Rodný list dieťaťa
      • Občiansky preukaz rodiča
      • V prípade neúplnej rodiny rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy

      Pri odklade šk. dochádzky:

      • Vytlačenú elektronickú prihlášku a podpísanú oboma rodičmi (na mail vám prišiel oznam o vyplnení prihlášky aj kód)
      • Žiadosť o odklad školskej dochádzky (je zverejnená nižšie na tejto stránke)
      • Doklad o doporučení odkladu šk. dochádzky od pedagogicko-psychologickej poradne a potvrdenie od detského pediatra (dá sa doložiť aj dodatočne po vyšetrení)

      Pri vstupe do školy treba dodržiavať všetky hygienicko- epidemiologické nariadenia (rúško, vstup max. po 3, bez účasti detí...)

      V prípade, ak bude mať riaditeľka školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí, neprijatí, alebo odklade školskej dochádzky do 30. júna 2020. 

      Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy  www.zspodzaba.sk

      Zákonní zástupcovia budú upozornení na osobné prevzatie rozhodnutí riaditeľky školy.

      Preto vás žiadame, aby ste sledovali pokyny a oznamy na webovej stránke školy.

     • Nástup do školy

     • Vážení rodičia,
      Chceme Vás informovať, že neustále pracujeme na organizácii výchovno- vzdelávacieho procesu spolu so zriaďovateľom našej školy v zmysle usmernení hlavného hygienika a Ministerstva školstva. Celý režim školy bude závisieť od prejaveného záujmu vás- rodičov o vyučovanie, školský klub detí aj stravovanie.
      Predbežne už vieme povedať, že organizácia školy po dohode so starostom MČ Podunajské Biskupice, bude zabezpečená od 1.6.2020 od 7,30 do 15,30 hod. na všetkých školách našej mestskej časti. Stravovanie bude zabezpečené dovozom teplej stravy od dodávateľa ako pred krízou.
      Všetky podrobnosti zverejníme a upresníme po zistení záujmu rodičov o nástup detí do školy budúci týždeň.
      Ďakujeme za pochopenie, vedenie školy

     • Zisťovanie záujmu o nástup žiakov do školy od 1.6.2020

     • Na základe rozhodnutia MŠ SR sa od 1.6.2020 môžu otvoriť školy pre žiakov 1. až 5. ročníka. Rozhodnutie nastúpiť do školy je dobrovoľné a v plnej zodpovednosti zákonných zástupcov.

      Preto žiadame rodičov, ktorých sa to týka, o vyplnenie dotazníku na prihlasovanie do školy, škd a na školské stravovanie do piatku 22.5.2020. Je pre nás dôležité zistiť záujem rodičov o vyučovanie a stravovanie z dôvodu organizácie vyučovania a ostatných aktivít. 
      Uvedený dotazník bude zverejnený na Edupage od stredy 20.5.2020 do piatku 22.5.2020. Ďakujeme za porozumenie, vedenie školy.

     • Chemická olympiáda

     • Vo štvrtok 7. mája sa na celom Slovensku konali okresné kola chemickej olympiády kategórie D, ktorá je určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Slovenská komisia CHO v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila pre deti dištančnú formu olympiády, keďže v súčasnej krízovej situácii nebolo možné uskutočniť olympiádu tak, ako po iné roky.

      Na stránke IUVENTY boli vo štvrtok presne o 14 hodine zverejnené súťažné úlohy, ktoré deti museli v určenom časovom limite vypracovať a zaslať elektronickou poštou predsedovi okresnej komisie. Okrem teoretických úloh riešili deti aj úlohy praktické, tento rok ale iba virtuálne, to znamená, že praktické úlohy boli doplnené o experimentálne výsledky a pozorovania a deti len odpovedali na súvisiace teoretické otázky.

      Tejto netradičnej olympiády sa zúčastnili aj žiaci 9.B našej školy Dominik V. a Daniel V., ktorý získal v okresnom kole Bratislava II najviac bodov a postúpil do krajského kola. Gratulujeme!