• Vianočná pohľadnica

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná pohľadnica.

      V predvianočnom období Ministerstvo školstva SR zverejnilo výzvu, aby sa školy zapojili do súťaže s názvom Vianočná pohľadnica. Naše deti s pani vychovávateľkami ju prijali s nadšením. Pred samotnou tvorbou bolo potrebné zvoliť vhodnú výtvarnú techniku, pripraviť pomôcky a naštartovať detskú fantáziu. Deti pracovali s radosťou a túžbou, aby ich návrh bol vybraný na oficiálnu pohľadnicu. Vianočné prázdniny sa skončili. V škole nás privítal list a odmeny za naše dielka od ministra školstva Branislava Gröhlinga. Veľmi nás to potešilo a tešíme sa na ďalší ročník tejto krásnej súťaže. Vych.Dáška

     • Žiaci 4.C využili predvianočný čas na krásny skutok dobra

     • S pani učiteľkou a v spolupráci s rodičmi sa rozhodli spríjemniť chvíle deťom v Detskom domove Nádej v Bernolákove. Od 1.12. do 16.12.2021 v triede zorganizovali zbierku hračiek, kde mohli všetci doniesť zachovalé́, čisté a nepoškodené hračky, ktoré už doma poslúžili, ale určite by  potešili iné deti. Podarilo sa im naplniť tri veľké vrecia!

      Teším sa, ak moje autíčko vyčarí niekomu úsmev na tvári.“ Lucas M.

      Veď čo môže byť krajšie ako urobiť radosť niekomu druhému?!        

       

                                                                                 Tr. učiteľka Lenka Duračková

       

     • Finančná gramotnosť

     • Tak ako každý rok sa žiaci 1. stupňa zapojili do školského projektu "Finančná gramotnosť". V tento týždeň riešili úlohy spojené s finančnou gramotnosťou, pracovali s papierovými peniazmi, nakupovali, pani učiteľky organizovali  zážitkové vyučovanie...

     • Veselé Vianoce

     • Ak láska topí ľad- čo pani Zima vyčarila,

      ak dá človek viac ako v sebe skrýva,

       ak vládne všade ticho a počuť praskať mráz,

      padajúce vločky a v detských očkách jas,

      tak prišla doba, keď pre každého máme pár prívetivých viet,

      sú tu Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!  

       

       Vianoce 

     • Pytagoriáda

     • Aj tento školský rok sa na škole uskutočnila matematická súťaž Pytagoriáda pre žiakov 3. a 4. ročníka. Najšikovnejší matematikári si zmerali sily v online matematickej súťaži. Zúčastnilo sa jej 8 tretiakov a 16 štvrtákov. Najúspešnejší postúpia do obvodného kola. Budeme im držať palce.

      Za organizáciu súťaže ďakujeme pani učiteľke Zuzke Jendrálovej, ktorá to zvládla na výbornú.

     • Mikuláš od pána starostu

     • K príjemnej mikulášskej atmosfére na 1. stupni prispel aj náš pán starosta Mgr. Zoltán Pék, ktorý deťom poslal adventné kalendáre, čokolády a džúsiky. A preto sa mu chceme touto cestou poďakovať, že nezabúda na našich malých študentov.

      ĎAKUJEME !

     • Mikuláš na škole

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikuláš na škole.

      Aj napriek aktuálnej situácii aj tento rok prišiel do našej školy Mikuláš. Pani učiteľky pripravili pre deti zaujímavé tematické vyučovanie, hľadanie prekvapenia pomocou indícií, rôzne mikulášske úlohy, či kreslenie na počítačoch. A takto to u nás vyzeralo: 

     • Školská športová olympiáda

     • V pondelok 4.10. za pekného slnečného počasia sa žiaci 3. ročníka zúčastnili školskej športovej olympiády. Na školskom dvore súťažili v niekoľkých disciplínach: v skokoch, v behu, v hode loptičkou...Všetkým súťažiacim blahoželáme k úspešnému zvládnutiu hier.

     • Nová vyhláška č.250.

     • Od pondelka 4.10. 2021 rúška nebudú povinné pre žiakov ZŠ, špeciálnych ZŠ a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno- vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania.

      Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzatvoreného kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety.) V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

      Nosenie rúšok u detí naďalej odporúčame a považujeme ho za účinnú súčasť prevencie nákazy vírusom SARS-CoV-2 a ďalších nákazlivých respiračných ochorení, ako je napríklad chrípka a jej podobné ochorenia.

      Vedenie školy

     • Zber vrchnáčikov

     • Aj tento školský rok začíname tradične a to zberom vrchnáčikov. Naša škola už šiesty rok pomáha deťom a ich rodičom v ich ťažkom životnom boji a s nepriazňou osudu. Prečítajte si komu pomôžu Vaše vrchnáčiky z fliaš, pracích práškov, káv, mlieka:

      Marekov príbeh...

      „Marek je 12 ročný nepočujúci chlapček zo Skalice, ktorý od narodenia zápasí s mnohými diagnózami. Marek má detskú mozgovú obrnu, Downov syndróm, nádorové ochorenia. Absolvoval už viac ako 45 operácií. Vďaka nákladnej rehabilitácii v zahraničí sa postavil na nohy a urobil prvé kroky. Aj vďaka magnetickej stimulácii mozgu začal čoraz viac vnímať svoje okolie. Za 50 vriec vrchnáčikov dostane Marekova rodina približne 80 eur.“   Biskupické noviny

      Zapojte rodičov, susedov, starých rodičov, kamarátov. A nezabudnite na konci školského roka vyhlásime víťaza – triedy, ktoré nazbierajú najväčšie množstvo vrchnáčikov a taktiež odmeníme jednotlivcov.

      Prajeme Vám úspešný školský rok 2021/2022.

      PaedDr. Lucia Branikovičová

     • ŠKD StreetDance

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD StreetDance.

      V novom školskom roku budú na našej škole krúžky, ktoré budú spĺňať školský a športový semafor....nemiešať deti na krúžku a prísť naspäť do školského klubu detí, alebo miešané skupiny a potom už len z krúžku hneď domov.

     • Aktivácia a prihlásenie do školských mailov

     • Aktivácia a prihlásenie sa do školského cloud systému Microsoft 365

      V školskom roku 2021-2022 prešla ZŠ Podzáhradná na nový školský cloud systém Microsoft 365. Zmenilo sa prihlasovanie do žiackych účtov a pri prvom prihlásení žiaka do školského cloud systému je potrebné aktivovať účet nastavením nového hesla. 
      Linka na prihlásenie do školského cloud systému je: 
      https://www.office.com
      Prihlasovacie meno (emailová adresa žiaka) zostalo rovnaké v tvare: priezvisko.meno@zspodzaba.sk. Počiatočné heslo* Vám bude zaslané po žiakoch v najbližších dňoch. Po jeho zadaní Vás systém vyzve na zadanie nového hesla. Nové heslo, ktoré si zvolíte sami, musí obsahovať minimálne 8 znakov, VEĽKÉ a malé písmeno, číslo alebo špeciálny znak (napríklad ?!,.). V prípade, že heslo do školského cloud systému zabudnete, bude Vám na požiadanie resetované. 
      *Počiatočné heslo je jednorazové a slúži na aktiváciu účtu alebo zmenu hesla do školského cloud účtu.
      Žiadame všetkých rodičov, aby spolu s deťmi aktivovali nový školský cloud, pretože cez tento kanál sa budú konať všetky online rodičovské združenia a v prípade núdze i dištančné vzdelávanie žiakov.
      Vedenie školy

     • Slávnostné otvorenie šk. roku

     • Vo štvrtok 2.9.2021 sa otvorili brány ZŠ Podzáhradná pre vyše 600 školákov. Zvlášť výnimočný deň prežívalo 74 prvákov, ktorých na pôde našej školy privítali usmiate pani učiteľky, vychovávateľky aj pani riaditeľka školy. Všetkým žiakom želáme úspešný štart do nového školského roku, veľa príjemných chvíľ v spoločnosti svojich spolužiakov a pedagógov.

      Vedenie školy

   • Kontakt

    • Základná škola
    • heldova@zspodzaba.sk
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje