• MDD v škole

     • 1. júna sme nezabudli, že všetky deti majú svoj sviatok. Pani učiteľky pre nich pripravili zážitkové vyučovanie, rôzne aktivity, súťaže a prekvapenia. A takto to u nás vyzeralo:

     • DEŇ DETÍ U NÁS V KLUBE

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album DEŇ DETÍ U NÁS V KLUBE.

      Medzinárodný deň detí je vždy potrebné osláviť a čo musí byť na dobrej oslave? Určite nesmú chýbať sladké dobroty, cukríčky i zmrzlinky. Musí byť dobrá hudba na tancovanie. Súťaže na pobavenie, veľmi veľa zábavy a dôležité sú aj darčeky! My sme dnes presne takú oslavu v ŠKD mali. Bola veľká zábava, nechýbali dobrotky a boli aj darčeky. Dnešný deň detí bol super deň! Všetko najlepšie želajú všetky pani vychovávateľky.

     • Zoznam prijatých detí do 1. ročníka

     • Vážení rodičia,

      v týchto dňoch Vám príde mailová správa o prijatí, neprijatí, alebo odklade školskej dochádzky.

       

      Iniciálky     Kód

      dieťaťa

      N.K. VBU********0

      A.B. R7T********Y

      F.H. H1N********R

      K.I. 173********E

      N.J. LRJ********Y

      S.N. MRB********P

      A.B. CWI********4

      J.K. 7FV********2

      A.K. 3CO********H

      P.M. SBV********G

      M.M. DR4********9

      L.P. 2Y0********A

      S.S. XFE********A

      A.F. A44********6

      K.K. B9Z********7

      M.P. 29Z********Y

      Š.F. BV1********Z

      T.R. 090********Y

      V.T. 34O********B

      L.Č. 0ZP********V

      E.M. 0UJ********F

      E.Á. 0R5********D

      A.B. LYR********F

      V.D. FU1********T

      M.D. D6M********S

      L.F. 42D********9

      L.G. K5A********S

      E.G. S21********T

      G.K. IYD********8

      K.K. ST1********5

      H.K. FI9********O

      K.K. WJX********2

      V.L. E4S********G

      P.L. TJM********E

      L.M. HRV********L

      R.M. GM5********W

      V.M. 0LY********K

      N.M. PCS********A

      L.O. NSH********S

      A.P. E0C********3

      N.P. X72********0

      V.R. 79G********G

      T.R. GUG********1

      I.R. Y1U********K

      B.R. WYS********P

      L.Š. DFV********B

      P.T. WKS********V

      K.T. TG0********B

      P.P. J88********3

      M.B. 6H7********Y

      M.P. 68V********Z

      M.Á. VH0********U

      O.L. 1H1********K

      M.A. BHB********J

      L.F. 9P9********P

      L.S. WXK********F

      M.M. V4H********I

      O.V. BWR********G

      O.B. FG2********P

      B.H. SK1********0

      E.O. 7Z9********L

      M.M. YSN********0

      A.B. AM0********0

      K.T. HI2********S

      J.M. B22********0

      L.J. AG7********A

      A.T. GK2********D

      M.Č. P05********4

      M.M. 405********J

      S.B. G35********X

      M.T. 6EF********L

      E.P. 6U3********F

      M.D. OYJ********L

     • Testovanie PIRLS 2021

     • Naša škola bola vybraná do medzinárodnej štúdie PIRLS 2021, ktorej sa zúčastnilo 236 základných škôl na Slovensku. Cieľom medzinárodnej štúdie PIRLS je monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl. Štvrtý ročník bol vybraný preto, že žiaci sa v tomto veku prestávajú učiť čítať a začínajú sa učiť čítaním. Preto je zvládnutie techniky čítania dôležitým faktorom v ich ďalšom vzdelávaní. 

      5 ročných cykloch sa jej  Slovenská republika zúčastňuje od roku 2001. Testovanie prebiehalo online.

                                                                                      Koordinátor: Mgr. G. Bobovnická

     • Súťaž: Čerstvé hlavičky

     • Sieť predajní Kaufland vyhlásila súťaž o pravidelný prísun ovocia a zeleniny. Do súťaže sa tento rok zapojilo 258 základných škôl, ktoré zabojujú o zdravý balíček pre každého žiaka na celý školský rok 2021/2022. O tom, ktoré školy získajú ovocie a zeleninu rozhodujete aj vy- rodičia, priatelia, kamaráti našej školy.

      Hlasujte za našu školu v termíne od 13. mája do 23. júna 2021 priamo na stránke:

      https://www.cerstvehlavicky.sk/

      Hlasovanie bude prebiehať v termíne od 13.5.2021 do 23.6.2021 na stránke www.cerstvehlavicky.sk. Je potrebné  sa pri prvej návšteve stránky zaregistrovať. Pokiaľ už máte na stránke vytvorený účet, tak sa doň musíte prihlásiť. Registráciu alebo prihlásenie vykonáte až po vybraní školy, ktorej chcete dať svoj hlas. Pri registrácií máte na výber z troch možností: cez Facebook, cez Google Account alebo cez e-mail. Návštevník bude následne vyzvaný na zadanie telefónneho čísla, na ktoré bude zaslaná bezplatná overovacia SMS s vygenerovaným kódom. Po zadaní správneho kódu sa dokončí registrácia. Po dokončení registrácie sa udelí hlas škole, ktorú si návštevník zvolil pred zahájením registrácie. Odoslaný hlas sa danej škole ihneď pripočíta a poradie sa na stránke v reálnom čase upraví.

      Návštevník môže hlasovať za jeden deň iba jedenkrát.

     • Hviezdoslavov Kubín-školské kolo

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín-školské kolo.

      Dňa 6.5. 2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže v prednese poézie a prózy,- Hviezdoslavov Kubín. Súťažilo spolu 20 detí 2.- 4.ročníka v 2 kategóriách - prednes poézie a prózy.  Porota v zložení p. uč. Mgr. P. Kyžňanská, PaedDr. M.Wagnerová a Mgr. A. Ambrožová rozhodla takto:

      Výhercovia za poéziu:

      1. Kendrová Kristýna 

      2. Szabo Melánia

      3. Bartovičová Lea 

      Výhercovia za prózu:

      1. Jančiová Alexandra

      2. Vrbová Diana 

      3. Batthanyová Viktória 

      Cena poroty:

      1. Alica Bottová

      2. Martin Laco

      Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za krásne pripravený prednes a výhercom srdečne gratulujeme! 

                                                                                                 Mgr. Petra Kyžňanská

       

     • Stavanie májov v škd

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Stavanie májov v škd.

      V klube je stále veselo. V pondelok sme si vyzdobili naše stromy, aby boli na jar krajšie. Dievky na vydaj ešte nemáme, preto nám pani vychovávateľky pomáhali zdobiť aj spievať.

     • Biologická olympiáda

     • V utorok 20.apríla sa konalo okresné kolo 55.ročníka Biologickej olympiády kategórie D, ktorá je určená pre mladších žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa súťaž konala online prostredníctvom platformy edupage. V teoreticko-praktickej časti súťaže našu školu reprezentovala žiačka 7.A Diana Sečanská. Presne o 8:15 h sa deti prostredníctvom prideleného  hesla prihlásili do súťaže a za 40 minút museli vypravovať nielen teoretický test, ale aj virtuálnu praktickú úlohu. Súťaže sa tak súčasne mohli zúčastniť deti z celého Slovenska. Diana v okrese Bratislava II získala  najviac bodov a v súťaži obsadila krásne 1.miesto. Gratulujeme !

                                                                          RNDr. J. Skotnicová

     • Deň Zeme

     • Aj tento rok sme si s deťmi pripomenuli Deň Zeme a aké dôležité je ochraňovať životné prostredie, aj keď sme iba malí školáci. A takto to vyzeralo:

     • Pytagoriáda 2. stupeň

     • Dňa 14.04.2021 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda online. Úlohy riešili 13 žiaci z jednotlivých ročníkov, ktorým boli zaslané dosiahnuté výsledky. Úspešnmi riešiteľmi sa stali títo žiaci:

      5.ročník - Klára Kusovská: 3. miesto
      Oliver Forlí
      Martina Marázová

      6. ročník - Filip Vajo
      Simon Majdiak

      Jonáš Slašťan

      7. ročník - Denis Vavro
      Tereza Mazúrová
      Lenka Wood
                                               Ďakujeme všetkým žiakom za reprezentáciu školy.
                                                                       Koordinátor súťaže Mgr. Gabriela Oravcová

       

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Všetci žiaci / stravníci 5.,6. a 7.ročníka, ktorí majú preplatok na konte aspoň 10,50 € sú automaticky prihlásení na stravu od 26.4.2021.Treba skontrolovať zostatky na kontách detí v aplikácií strava.cz a prípadný rozdiel doplatiť.Tí, ktorí nenastúpia do školy, alebo nebudú chodiť na obedy sa musia individuálne odhlásiť v aplikácií strava.cz.

                                     Vedúca ŠJ: A. Dullová,  dullova@zspodzaba.sk

     • Pytagoriáda

     • Dňa 13.4. sa uskutočnilo obvodné kolo Pytagoriády online. Súťaže sa zúčastnilo 7 najlepších riešiteľov zo školského kola (3. a 4.ročníka). Výsledky obvodného kola - úspešní riešitelia:

      Martin Orosz - 3.A 

      - 13.-14.miesto

      Alica Kakulová - 3.A

      - 39.-41.miesto

      (93 súťažiacich)

      Michaela Lipovská - 4.A

      - 10.-11.miesto

      Adam Tallo - 4.B

      - 41.-44. miesto

      Zuzana Šebeňová - 4.A

      - 49. miesto

      (69 súťažiacich)

      Všetkým súťažiacim gratulujeme. Školský koordinátor súťaže Mgr. Zuzana Koháryová

     • Naša jabloň

     • V piatok 9.apríla dostala škola ovocný stromček - jabloň. Darček sme dostali od firmy Boni Fructi-dobré jablká, ktorá vo svojej činnosti nezabúda aj na osvetu detí - výchovu k zdravému štýlu. Pri sadení stromu asistovali naši prváci, ktorí sa tešia, ako budú sledovať rastúcu jabloň. 

      A takto to u nás vyzeralo:

     • English for Fun, s.r.o.:Zápis na šk. rok 2021/2022

     • Na základe dlhodobej spolupráce so ZŠ Podzáhradná ponúkame  pre prvákov a druhákov  výučbu anglického jazyka formou krúžku ako  pokračovanie angličtiny z materských škôl, kde pôsobíme už desať rokov.

      Forma: „zážitkové učenie“ - zábavnou hrou /aj v pohybe/, scénky s dialógmi každodennej komunikácie, súťaže , veľa pozitívnej energie  

      Cieľ: do budúcna vytvoriť kladný vzťah detí k angličtine a naučiť  ich základnú komunikáciu pri hre s anglicky hovoriacimi rovesníkmi

      Miesto a čas:  ZŠ Podzáhradná, po vyučovaní počas ŠKD   

                                2x polrok: október-január/február-máj                     

                                2x týždenne , lekcia 30-40 min., cca 10-12 deti v skupine                                                                                                               

      Lektorky: viac ako 5 rokov sme pracovali a žili s našimi deťmi v Anglicku. Mrs.Carter aj v súčasnosti žije v anglicky hovoriacej rodine.  Na základe tejto skúsenosti vznikol  základný učebný plán, zameraný na komunikáciu, krátke dialógy. Plán sa obmieňa a doplňuje podľa zrelosti  konkrétnej skupiny detí.

      Materiály s dialógmi a pracovné listy deti dostanú na hodinách a sú priebežne /podľa témy/ posielané  mailom.

      V prípade COVID 19 /tak ako tento rok/ – ONLINE lekcie formou hry, súťaží, videá s  pesničkami a dialógmi.  V prípade, že sa nebudete môcť dlhodobo zúčastňovať online lekcií, budú vrátené peniaze.

      Cena:   60,- Eur - polrok /25 hodín/

       PRIHLÁŠKA: Prihláška - Kliknite tu

      alebo mailom: jankablaho@hotmail.com

      Podrobnejšie informácie:  0944215564

                                                       Naše heslo: TALKING TALKING TALKING 

                                                   ...aby naše deti mali kamarátov z celého sveta...    

       

     • Angličtina- Star Right: Zápis na šk.rok 2021/2022

     • ZŠ Podzáhradná v spolupráci s jazykovou školou International House Bratislava ponúka  budúcim prvákom našej školy  poobedné vyučovanie angličtiny v rámci krúžkovej činnosti aj v roku 2021/2022.

      Všetci rodičia môžu už teraz zapísať svoje deti vyplnením a odoslaním ONLINE PRIHLÁŠKY.  

      Výhody angličtiny START RIGHT:

      • výučba v priestoroch ZŠ poobede po kmeňovej výučbe, v malých skupinách
      • 2x45 minút, pondelok a streda
      • kvalifikovaní slovenskí a zahraniční lektori
      • učebný plán je na základe učebníc vydávaných Cambridge University Press,  učebnica a cvičebnica je v cene
      • cena za jeden polrok 210 Eur ( vyučujeme v dvoch semestroch od 4.10.2021 – 6.2.2022 a 7.2.2022 – 19.6.2022)
      • príprava na skúšku a možnosť absolvovať cambridgeskú skúšku
      • v čase dlhodobej výluky prezenčnej výučby (ako je v súčasnosti) hodiny prebiehajú formou LIVE ONLINE vo virtuálnych triedach

      International House Bratislava, s.r.o.

      Námestie SNP 14

      www.ihbratislava.sk

      info@ihbratislava.sk

       

     • Chemická olympiáda-okresné kolo

     • V piatok 12.marca sa  uskutočnilo dištančnou formou okresné kolo chemickej olympiády kategórie D. Okresného kola sa zúčastnili chlapci a dievčatá z 5 základných škôl a osemročných gymnázií z okresu Bratislava II, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v školskom kole. Súťažné úlohy boli zverejnené presne o 9 hodine na webovej stránke Iuventy a žiaci museli za 2 hodiny teoretické aj praktické úlohy vyriešiť, odfotiť  a presne podľa vopred zadaných pokynov odoslať okresnej komisii chemickej olympiády. Do okresného kola postúpil aj Alex Zubčák z 9.B, ktorý bol aj úspešným riešiteľom.Gratulujeme!

                                                                                                RNDr. J. Skotnicová

       

     • Biologická olympiáda-krajské kolo

     • V piatok 19.marca sa konalo krajské kolo biologickej olympiády kategórie C, do ktorého v projektovej časti postúpila z okresného kola aj žiačka 9.B triedy Klára Kanávorová. Klára musela vypracovať poster, správu k projektu, abstrakt a videoprezentáciu v rozsahu 10 minút a všetko odoslať do 10.3. na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, ktorá súťaž organizovala. V piatok 19.marca sa potom uskutočnilo online stretnutie všetkých súťažiacich s členmi poroty – pedagógmi fakulty, ktoré nahrádzalo diskusiu poroty so súťažiacim k jednotlivým projektom v prezenčnej forme. Deti odpovedali na otázky alebo  podávali krátke vysvetlenie k svojej práci. Klára svoju veľmi náročnú úlohu zvládla, v súťaži obsadila 4.miesto a je aj úspešnou riešiteľkou BIO. Gratulujeme. 

                                                                                                RNDr. Jarmila Skotnicová

       

     • Darujte obč. združeniu na škole 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Naše občianske združenie rodičov a priateľov pracuje na škole už niekoľko rokov. Pomáha zabezpečiť lepšie podmienky pre učenie vašich detí.

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, všetky podrobnosti aj stručný návod nájdete na webovej stránke školy v sekcii: O škole- Administratíva - 2% dane.

                                                                                       Ďakujeme 

   • Kontakt

    • Základná škola
    • heldova@zspodzaba.sk
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje