• Turnaj vo florbale

     • Pri  príležitosti Medzinárodného dňa florbalu sa na našej škole uskutočnil  1.ročník turnaja vo florbale. Zúčastnilo sa ho 84 žiakov a žiačok zo šiesteho až deviateho ročníka. 

      V kategórii šiesteho ročníka si víťazstvo odniesla 6.C trieda. Zo 4 tried siedmeho ročníka hrala iba jedna žiačka Nela Reffeková, ktorá dala 5 gólov, čím prispela triede 7.B k 2.miestu. Víťazstvo v rámci siedmeho ročníka si odniesla trieda 7.A, kde bol najlepším hráčom Timotej Blatnický. Poslednú skupinu tvorili 4 triedy ôsmeho a deviateho ročníka.  Súboje boli veľmi vyrovnané a napäté až do konca  zápasov. Po záverečnom sčítaní bodov sa o prvenstvo delila 8.B a 8.C trieda.  Zápas o prvenstvo prebiehal za veľkej podpory divákov.  Veľkú radosť spôsobil gól Samuela Habáňa, ktorým  zabezpečil víťazstvo pre 8.B triedu.  Všetci hráči boli odmenení  sladkým prekvapením a hlavne dobrým pocitom z hry.

                                         Mgr. Janka Rákošová

     • Zápis do 1. ročníka

     • V piatok 8.4. a v sobotu 9.4. sa na našej škole uskutočnil zápis prvákov.

       

      Celý týždeň chystali pani učiteľky a pani vychovávateľky chodby, triedy, darčeky, aby sa u nás deti spolu s rodičmi cítili príjemne. Budúci prváci museli vyriešiť pár úloh, nakresliť obrázok, porozprávali sa s pani učiteľkou, ktoré zisťovali, či sú zrelí nastúpiť v septembri do školy. Odmenou im bol malý darček, pamätný list, sladký cukrík a vo fotokútiku sa mohli odfotiť  s naším macom- prvákom. 

      Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám prejavili dôveru a zapísali svoje deti do našej školy. Budeme sa snažiť prijať, čo najviac detí. A takto to u nás vyzeralo:

     • Šaliansky Maťko- okresné kolo

     • Dňa 5.4. 2022 sa uskutočnilo v CVČ na Kulíškovej ulici okresné kolo súťaže v prednese povestí  Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali dve žiačky, a to Kristýna Kendrová zo 4.D  a Hanka Kremmerová z 2.B triedy. Trojčlenná porota na čele s pani Feldekovou rozhodla o troch najlepších recitátorov povestí. Naša žiačka Hanka Kremmerová z 2.B sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Gratulujeme a ďakujeme p. uč. Januszonekovej a Ambrožovej, ktoré žiačku pripravovali.

       

     • Čítame žabiačikovi Skočkovi

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album 1.A: Web stránka: Čítame žabiačikovi Skočkovi.

      V 1.A vymyslela p. učiteľka Matušiková pre žiakov projekt o Žabiakovi Skočkovi, ktorý je založený na putovnom kufríku. V ňom je uložená bábka žabiaka, denníček a knižka. Kufrík putuje z rodiny do rodiny, každé dieťa si prečíta 1 rozprávku a zapíše 1-2 vety do denníčka. Mamina pošle p. učiteľke aj nejakú fotografiu, ako si prváci zábavnou formou precvičujú a upevňujú čítanie s porozumením. Bravo p. učiteľka.

     • 1.apríl: Deň naopak

     • 1.apríl máva prívlastok: bláznivý. Naše pani učiteľky spolu s vedením školy pripravili v tento deň pre žiakov "Deň naopak", plný zábavy, smiechu a hranie rolí. Deti si vymenili role s pani učiteľkami, riešili bláznivé úlohy, vytvárali projekty, niektoré prišli v bláznivom prevleku, či v pyžame.

      Tešíme sa, že celá akcia mala spoločný cieľ: vyčariť deťom úsmev na perách, čo sa nám určite podarilo.

     • Deň učiteľov

     • Pri tejto príležitosti dňa 28.3.2022 ocenil starosta mestskej časti Podunajské Biskupice Mgr. Zoltán Pék 15 pedagogických pracovníkov zo škôl a škôlok v našej mestskej časti. 

      Za našu školu bola nominovaná vedúca školského klubu detí Alena Bednárová a učiteľka Mgr. Margita Krausová. Pri oboch boli vyzdvihnuté osobnostné kvality ako sú empatia, oduševnenosť, prívetivosť, celoživotné učiteľské poslanie, či práca s deťmi aj vo voľnom čase. Školu reprezentoval aj krátkou básňou náš štvrták Martin Laco.

      Naše poďakovanie patrí aj Združeniu rodičov a priateľov školy pod vedením p. Herdovej a Zambojovej, ktoré pre našich pedagógov pripravili prekvapenie v podobe drobného darčeku.

      Ďakujeme za všetkých našich pedagógov a želáme im hlavne veľa entuziazmu, elánu a zdravia pri výchove a vzdelávaní našich žiakov.

      Vedenie školy

     • Chemická olympiáda- okresné kolo

     • V piatok 25.marca sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo 58.ročníka Chemickej olympiády kategórie D, ktorá je určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Poslaním chemickej olympiády je rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti predovšetkým talentovaných detí, podporovať a rozvíjať ich nadanie a viesť ich k samostatnej  tvorivej činnosti. V teoretickej časti musia žiaci preukázať dobré znalosti nielen z oblasti chémie, ale aj matematiky, v praktickej časti nemalé zručnosti. Našu školu reprezentovala Liana Blahová z 9.B, ktorá úspešne zvládla školské kolo a napriek náročnosti úloh v okresnom kole obsadila v súťaži 3.miesto. Gratulujeme !

       RNDr. Jarmila Skotnicová

       

     • Biologická Olympiáda-krajské kolo

     • V dňoch 18. a 21.marca sa uskutočnilo krajské kolo 56.ročníka Biologickej olympiády kategórie C, do ktorého postúpila aj Diana Sečanská z 8.A, víťazka okresného kola v teoreticko-praktickej aj projektovej časti.

      V piatok 18.marca sa konala teoreticko-praktická časť dištančnou formou. Test, ktorého mnohé otázky svojou náročnosťou prekračovali učivo základnej školy, sa Diane podarilo zvládnuť  veľmi dobre a v konkurencii žiakov z gymnázií obsadila 4.miesto. Projektová časť sa potom konala formou videokonferencie v pondelok 21.marca. Diana si svojou prácou Vplyv kyslých dažďov na klíčenie semien získala uznanie a ocenenie poroty zloženej z pedagógov Prírodovedeckej fakulty UK nielen za aktuálnosť témy, ale predovšetkým za výbornú obhajobu. V súťaži obsadila 1.miesto a bude po jedenástich rokoch opäť reprezentovať nielen našu školu ale aj celý Bratislavský kraj na celoslovenskom kole BIO. Gratulujeme Diana!

      Zároveň naše poďakovanie patrí aj p. učiteľke Jarmile Skotnicovej, ktorá žiačku pripravovala a usmerňovala.

     • ŠKD PRVÁCI NA VYCHÁDZKE

     • Jarné slniečko sa nám už konečne ukázalo a vylákalo nás za brány školy. Pobalili sme si ruksačíky a vyšli sme si na krátku vychádzku. Zastavili sme sa na ihrisku, kde sme sa výborne vyšantili. Na ihrisku sme si našli aj futbalové bránky, ktoré sme tiež využili. Krásne poobedie nám rýchlo ubehlo. Vych. Aďka, Jolanka, Táňa a Dáška

     • ŠKD DRUHÁCI NA VÝLETE

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD DRUHÁCI NA VÝLETE.

      Konečne STREDA-rekreačný deň pre všetky deti. Huráááá ! Po dlhom čase boli všetci druháci na dlhšej vychádzke. Cieľom našej vychádzky bolo návšteva detského ihriska na Bieloruskej. Mali sme krásny slnečný deň. Po vysvetlení pravidiel sme dali deťom rozchod. Všetci sa pekne zahrali ,spokojne a príjemne unavené sme sa vrátili do školy. Vych. Inge, Betka a ZuzkaL.

     • Prípravy na Veľkú noc

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prípravy na Veľkú noc.

      Pán starosta Zoltán Pék nám pripravil vajíčkové prekvapenie. Poslal do školy- školského klubu detí 200 vajíčok a vyzval nás, aby sme ich krásne vyzdobili, vymaľovali, polepili....                                                                                Potom krásnymi maľovanými vajíčkami vyzdobia námestie v Podunajských Biskupiciach. Zapojila sa každá trieda na 1.stupni. A tu sú naše výsledky týždenných prác. Alena Bednárová, VvŠKD

     • Biologická olympiáda

     • 10.februára sa uskutočnilo okresné kolo 56.ročníka Biologickej olympiády kategórie C, ktorá je určená pre starších žiakov ZŠ a osemročných gymnázií. Súťaž má dve časti– teoreticko-praktickú a projektovú.

       

      Teoreticko-praktická časť sa aj tento rok konala dištančne, deti museli vypracovať online v presne danom časovom limite náročný test. V projektovej časti si deti zvolia určitú biologickú tému, ktorú spracujú. Žiaci museli vypracovať správu o projekte, vyrobiť poster a spolu s 10-minútovou videoprezentáciou všetko poslať na posúdenie okresnej komisii biologickej olympiády, ktorá projekty vyhodnotila.

      Našu školu reprezentovali v súťaži žiačky 8.A triedy Diana Sečanská a Gréta Nopp. Dievčatá boli nielen úspešnými riešiteľkami súťaže, ale Diana navyše aj zvíťazila v obidvoch kategóriách a postúpila na krajské kolo BIO, ktoré sa uskutoční v marci. Gratulujeme!

      RNDr. Jarmila Skotnicová

     • VŠETKOVEDKO

     • Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do celoslovenskej súťaže VŠETKOVEDKO. Aj tento školský rok predviedli svoje vedomosti, matematické myslenie, úlohy zamerané na čítanie s porozumením a správny výber v netradičných úlohách. Tento rok sa zapojilo do súťaže 83 žiakov prvého stupňa a jedna žiačka z druhého stupňa. Získať titul VŠETKOVEDKA sa podarilo získať 17 žiakom.

      Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme. 

     • Hviezdoslavov Kubín- školské kolo 1. st.

     • Dňa 9.3. 2022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa 20 recitátorov z 1. stupňa, pričom každý jeden predviedol skvelý výkon. Porota to pri rozhodovaní vôbec nemala ľahké. A tu sú výsledky:

      Poézia:

      1.miesto: Karolína Čikasová 4.B,

      2.miesto: Martin Laco 4. D,

      3.miesto: Tatiana Mošková 3.A a Diana Revayová 3.C.

      Próza:

      1.miesto:Lillana Zambojová 3.B,

      2.miesto: Viktória Batthányová 4.B a Kristýna Kendrová 4.D,

      3.miesto Hanka Kremmerová 2.B a Juraj Šebeň 3.A.

      Víťazi jednotlivých kategórii postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať 23.3.2022 na ZŠ Železničná, gratulujeme!

      Mgr. A. Ambrožová, PaedDr. M. Leváková a Mgr. D. Regentová

     • Marec mesiac knihy

     • Dnes čítanie považujeme za základnú znalosť a pre mnohých z nás je tiež veľkou zábavou, no nebolo tomu vždy tak. V 18. storočí mnohí ľudia pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec. Venovali sa mu iba vzdelanci a bohatí ľudia, ktorí boli oveľa gramotnejší a mohli si knihy dovoliť. Práve v tom období vznikol marec mesiac knihy. Prvý jarný mesiac bol vyhlásený ako mesiac knihy v roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu.

      Aby sme si túto udalosť pripomenuli aj na našej škole, usporiadali pani učiteľky slovenského jazyka akciu: Marec – mesiac knihy a Deň rozprávok. Prvý marcový týždeň si žiaci 2. stupňa na hodinu literatúry priniesli svoju najobľúbenejšiu knižku a predstavili ju svojim spolužiakom, opísali, prečo je práve ona tá naj naj naj a priblížili nám jej dej a hrdinov.

      V piatok 11.3. sme mali Deň rozprávok. Kto sa chcel zapojiť, prišiel oblečený v kostýme nejakej rozprávkovej postavičky. Na hodine sme sa neučili, ale zahrali sme sa rôzne didaktické a zábavné hry. Najlepší kostým v triede bol ocenený sladkou odmenou. Do kostýmov sa obliekli aj pani učiteľky zo slovenského jazyka, čo bola pre deti iste zábava. Veď pokiaľ si vieme urobiť srandu zo seba, tak potom kde je problém?  Na hodine sme sa zasmiali, zdravo si zasúťažili, ale hlavné je, že nám bolo SUPER.

      Chcem sa poďakovať všetkým žiakom na 2. stupni a pani učiteľkám za skvelé kostýmy, zábavu, zdravú súťaživosť a hlavne úsmevy, ktorých nebolo málo.

                                              Mgr. Janka Gnjatovičová

     • MDŽ

     • Ďakujeme nášmu p. starostovi Mgr. Zoltánovi Pékovi, že si v tento deň našiel čas a osobne prišiel do školy vyjadriť obdiv a poďakovanie všetkým ženám, ktoré pracujú na našej škole. Na pôde školy symbolicky odovzdal kvety a sladkú pozornosť ženám z každého pracovného úseku.